Redactieblog

2 reacties

‘Droge koe op handen dragen’

Steeds meer aandacht voor droogstand. Terecht.

De positie van de droge koe is in de loop der jaren flink veranderd. Het stiefkindje is nu een volwaardig lid van de familie sinds het besef doorgedrongen is dat de droogstand de schakel is naar een gezondere en langleefbare veestapel. Een goede droogstand werkt door in de volgende lactatie en veehouders doen moeite om meer kennis te vergaren rondom de droogstand. Dat blijkt in elk geval uit de ervaringen van Agrifirm, De Heus en ForFarmers, die bijeenkomsten over dit onderwerp druk bezocht zien.

Lees ook: Cruciale rol voor voeding droge koe

Verlagen van kation-anionbalans

De kennis is niet altijd nieuw, maar kan door aanpassingen wel nieuw leven ingeblazen worden. Zo ook de kennis op gebied van verlagen van kation-anionbalans in de rantsoenen van droge koeien. Verschillende onderzoeken op dat gebied voeren terug tot de jaren tachtig en begin jaren negentig. Die gaven al veelbelovende resultaten op gebied van gezondheid van de koeien bij afkalven en in de eerste 100 dagen daaropvolgend. Nieuwe inzichten en technieken vergroten dat positieve effect.

Afname aantal stuks jongvee op bedrijf

Het belang van een gezonde koe is alleen maar groter geworden in de loop der jaren. Stond er vroeger nog jongvee genoeg klaar om een koe die uitviel te vervangen, nu is dat heel anders. De jongveebezetting daalde, vooral ingegeven door het stelsel van fosfaatrechten, in een paar jaar van 7 à 8 stuks naar 5 stuks per 10 koeien. Daardoor kun je je eigenlijk niet meer permitteren dat er koeien nodeloos uitvallen. En dus wordt er ook geïnvesteerd in het voorkomen van die uitval. De droogstand is daar een ideaal middel toe. Hier liggen de mogelijkheden tot verbetering.

Loop eens kritisch alle facetten van de droogstand na

Voeding en huisvesting

Het verlagen van het kation-anionverschil is daarbij slechts een schakel. Het hele plaatje moet kloppen. Niet alleen de voeding, maar ook de huisvesting, reinheid van de boxen, aantal lig- en vreetplaatsen en watervoorziening. Het is ook daarom dat de voerleveranciers werken met concepten, waarbij de hele droogstand van A tot Z bekeken wordt. Als koeien op het laatst naar een afkalfhok gaan waar het contact met de andere dieren minder is, de ventilatie tegenvalt en er nog zo’n oud lepelbakje de drinkwatervoorziening moet voorstellen, kun je bijna op voorbaat aangeven dat alle inspanningen vooraf voor niets zijn geweest. Loop daarom eens kritisch, eventueel met je voerleverancier en je dierenarts alle facetten van de droogstand na. Draag je droge koe op handen, lever de inspanning om het management rond deze groep te optimaliseren en pluk enkele maanden later de vruchten tijdens de lactatie.

Laatste reacties

  • kleine boer

    Ik mis het stukje langere tussenkalftijd.....

  • farmerbn

    Droge koeien in twee groepen houden is ook eer uit de mode. Veevoerbedrijven zagen dat droge koeien geen omzet gaven en daar moest verandering in komen. Nu zijn er boeren die dure speciale brokjes kopen voor droge koeien. Heb je misschien minder uitval maar wel een extra factuur van de voerboer.

Of registreer je om te kunnen reageren.