Commentaar

2 reacties

‘Strijd om mestanalyses tussen onderzoekers’

De boodschap van de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu (VBBM) gaat er bij de melkveehouders in als pizza en pasta in een puber.

Slaapverwekkend, dat was de presentatie voor een groep van 30 melkveehouders begin februari in Veendam (Gr.). Zij luisterden naar de resultaten van mest- en ammoniakonderzoek in opdracht van VBBM.

De zelfstandige Belgische en in Polen gevestigde onderzoeker Peter Vanhoof besprak tussen 20.00 en 22.00 uur ongeveer 50 sheets. Na de pauze van 10 minuten voor een bakje koffie kwamen er nog eens 30 sheets, afsluiting rond 23.30 uur. Door de bomen zag niemand het oerwoud nog.

Vat hoofdzaak van mestonderzoek samen

De vragen gingen over details in de laatste sheets, niet over de hoofdzaak. Terwijl het verhaal simpel samen te vatten is in 10 sheets en een paar zinnen. Dan krijgt de boodschap ook veel meer kracht. “We hebben mest onderzocht, vers uit de put. We hebben onder andere bepaald hoeveel ammoniak daaruit vervluchtigt in 4 uur tijd. Daar zitten grote verschillen in, veroorzaakt door diverse management- en huisvestingsfactoren. Dat werkt later door in de benutting van de mineralen in de mest in de eerste snede. Verdere sneden hebben we niet onderzocht, daar was niet genoeg tijd en budget voor.”

Geef nuttige tips

Zet daarna de managementfactoren die van invloed zijn op een rijtje, geef wat nuttige tips en verwijs cijferfanaten naar de uitgebreide bundel sheets die ook beschikbaar is. Dan doe je recht aan het onderzoek en de waarde ervan. Het is richtinggevend onderzoek, het draait in deze niet om de laatste cijfers achter de komma maar om de grote lijn.

De visie ‘mest- en ammoniakbeleid deugt niet en is gestoeld op foutief onderzoek’ krijgt de overhand

Maar nee, de visie van VBBM, ‘het huidige mest- en ammoniakbeleid deugt niet en is gestoeld op verkeerde aannames en foutief onderzoek van Wageningen UR. De ketsplaat kan terug’, kreeg de overhand. Zie de koppen in de Leeuwarder Courant. Jazeker, de tijdgeest is een beetje dat alle instituten verdacht zijn, dat deze aan de hand van de overheid lopen en anti-boer zijn. De VBBM-boodschap gaat er dus in als pizza en pasta in een puber. Wageningen UR reageert als door een horzel gestoken: ‘apekool-onderzoek’. Dat lijkt me ook niet helemaal juist.

Verbeteren bemestingsrendement staat voorop

Het goede is juist dat met een heel andere, praktische, blik naar mest gekeken is, en dat er verrassende zaken uit naar voren komen. Als de stofwolken neerslaan, krijgen de werkwijze en onderzoeksopzet geheid een wetenschappelijke uitvoering, lees: onderzoek van Wageningen UR gaat volgen. Niet om het ammoniakbeleid of mestbeleid onderuit te halen, maar om het rendement van bemesting te verbeteren. Dat moet voorop staan, niet een strijd tussen onderzoekers.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Waarom niet dat laatste?

  • koster

    slaapverwekkend?
    Dan interesseert het je dus niet. En juist de sterkte van 50 sheets is dat je meekrijgt hoe de eindconclusie is opgebouwd en je je eigen mitsen en maaren daarbij kan maken.
    Het is mij al vaker opgevallen dat die Bodde van mij wel voor een ander blad mag gaan schrijven. Mensen met dit inlevingsvermogen en conclusie trekken hebben we al volop buiten de landbouw. Ga maar voor groenlinks, pvda, ..... werken ofzo. Die zijn ook dol op dit soort conclusies na een goede presentatie die hun onwelgevallig is.

Of registreer je om te kunnen reageren.