Redactieblog

2 reacties

‘Benut NRM voor aanscherpen eigen fokdoel’

De NRM is een goed moment om niet alleen koeien te kijken maar ook de eigen fokkerijkoers nog eens onder de loep te nemen en te bespreken.

Het tweejaarlijks hoogtepunt van de Nederlandse (show)fokkerij dient zich dit weekend aan. Er is geen betere gelegenheid om nagenoeg alle fokkerijorganisaties en importeurs op één moment bij elkaar te vinden. Voor velen zal de fokkerijkoers best wel helder zijn. Toch is het goed om deze nog eens te formuleren en te kijken of het pakket stieren dat u in het vat heeft ook echt voldoet aan dat fokdoel. Afwijken betekent minder snel bereiken van dat fokdoel. Fokkerij is toch al een zaak van lange adem gezien het feit dat een inseminatie vandaag pas een vaars aan de melk betekent in het voorjaar van 2022. Wat is dan nodig is de vraag? Het is zeker dat fosfaat dan in elk geval nog een grote rol speelt. Als er goede kans is om snel boven de 10.600 kilo melk per koe te komen, is mikken op extra productieverhoging aantrekkelijk. De excretieforfaits zijn immers afgetopt op die productie. Meer melk per koe is dan gunstig voor de melkproductie per kilo fosfaat.

Meer omzet per kilo fosfaat

Als een ruime productiestijging niet mogelijk is, lijkt verbeteren van de gehalten een goede optie omdat dan de betaalde prijs per afgeleverde kilo melk toeneemt. Ofwel meer omzet per kilo fosfaat.

Naast deze twee hoofdstrategieën zijn er natuurlijk nog een heleboel kenmerken waar fokkerij invloed op kan hebben. Daarbij moeten liefst niet te veel kenmerken worden gekozen, want dan vervlakt vaak het hoofddoel.

Veehouders hebben weinig tot geen beeld van wat ze mogen verwachten van de jongste stieren

Genomische fokwaarde

Een ander punt van discussie blijft de keuze tussen gebruik van jonge stieren met een genomische fokwaarde op basis van genetische informatie en ouders, of gebruik van een fokstier met een hoge betrouwbaarheid. Het verschil is dat de jongste stieren vaak de hoogste genetische aanleg hebben. De jonge stieren zijn zeker interessant voor fokbedrijven, maar het is de vraag of dit ook het meest aantrekkelijk is voor de ‘gewone’ veehouder. Die wil liever zekerheid over wat de volgende generatie brengt. Wellicht zijn daar de wat oudere fokstieren toch meer in beeld. Bijkomend voordeel is ook dat ze dan beter weten wat ze te wachten staat. Want veehouders hebben weinig tot geen beeld van wat ze mogen verwachten van de jongste stieren, zo blijkt uit het omslagartikel in dit nummer. De NRM is daarom een goed moment om eens te informeren naar de adviezen die verschillende organisaties geven omtrent gebruik van jonge stieren al dan niet in combinatie met oudere fokstieren. Ik wens degenen die naar de NRM gaan in elk geval plezierige, maar ook leerzame dagen.

Laatste reacties

  • koestal

    De NRM is niet meer dan een gezellige dag voor melkveehouders en voor leveranciers die reclame maken voor hun diensten en producten.

  • el

    Richting dubbeldoel!

Of registreer je om te kunnen reageren.