1 reactie

‘Vroege maisrassen? Laat de zetmeelfabriek zo lang mogelijk draaien!’

Dit jaar moet 1 oktober de groenbemester gezaaid zijn op maisland. Kies voor hakselen van de mais eind september als je nieuw grasland wilt inzaaien. Ga anders voor onderzaai van de groenbemester en focus op maximale zetmeelopbrengst.

Voor maistelers op zand- en lössgrond is het geen nieuws meer dat uiterlijk 1 oktober het verplichte vanggewas na mais gezaaid moet zijn vanaf 2019. En het is helemaal niet zo vreemd dat de wetgever graag tijdig stikstof wil vangen, die na de teelt van mais kan uitspoelen. Die harde datum van 1 oktober maakt het alleen praktisch gezien een grotere uitdaging.

Vroege maisrassen

Vol verbazing hebben we dan ook in het veld en via de vakpers vernomen dat vooral de commerciële partijen, kwekers en handelshuizen de maistelers adviseren om ‘gewoon’ voor (zeer) vroege maisrassen te kiezen. “Dan kan je vroeg oogsten, ben je overal vanaf en valt het allemaal wel mee”, luidt het gemakzuchtige en kort-door-de-bocht advies. Het is een antwoord uit eigenbelang, zonder dat alle praktische en economische consequenties goed afgewogen zijn. En wederom wordt de ijzersterke driehoek tussen maisteler/veehouder – loonwerker – adviseur niet goed benut, maar onnodig onder druk gezet.

Loonwerkers zitten met geknepen billen naar de maisoogst van 2019 te kijken

Druk zetten bij loonbedrijven

Het klopt dat vroege maisrassen eerder rijp zijn, maar is dat eind september? Niemand geeft daar garantie op. En logisch ook, want de weersomstandigheden bepalen of de maiscampagne vroeg of laat van start gaat. Normaliter duurt de maiscampagne 6 weken en in de afgelopen 5 jaar startten 3 tot 4 campagnes pas na 1 oktober. Als alle klanten van het loonbedrijf kiezen voor vroege maisrassen en uiterlijk 28 september gehakseld willen hebben, ontbreekt het simpelweg aan voldoende oogstcapaciteit en worden groeidagen onvoldoende benut. Eigenlijk zou dan nu de oogstplanning al gemaakt kunnen worden. Wie het eerst komt… Weer of geen weer, rijp of niet rijp, de mais gaat eraf voor 1 oktober. We horen onderweg dat loonwerkers met geknepen billen naar de maisoogst van 2019 kijken, ‘omdat de voorlichter alleen maar vroege rassen adviseert hier in het gebied’.

Zetmeelfabriek lang laten draaien

De loonbedrijven die zijn aangesloten bij Groeikracht registreren veel tijdens de maisteelt. Bij de oogst wordt van duizenden hectares de opbrengst en voederwaarde bepaald. Zo kunnen we onder andere het effect van het aantal groeidagen (zaaidatum – oogstdatum) op de zetmeelopbrengst meten (zie grafiek hieronder). Conclusie: hoe meer groeidagen een maisplant kan benutten, des te meer zetmeelopbrengst behaald wordt. Daar is geen speld tussen te krijgen. Met vroeger zaaien kunnen dan wel wat extra groeidagen benut worden, maar juist aan het eind van de teelt wordt het verschil gemaakt. En aangezien mais een belangrijke energieteelt is, kunnen we ons maar beter richten op de maximale zetmeelopbrengst. Uiteraard met behoud van goede bodemstructuur met minimale verdichting tijdens de oogst.

Lees verder onder de grafiek.

Onderzaai geeft een maisteler en loonwerker alle vrijheid

Boerenverstand

In de markt wordt gemakkelijk gedacht over ‘die paar kilo zetmeel’ die bij vroeg oogsten achterblijven, en niet alleen door adviseurs. Ook maistelers zelf moeten hun gezond boerenverstand gebruiken en een weloverwogen keuze maken. Gooi niet zomaar zetmeel weg omdat de buurman ook die uitweg kiest. Zet in op onderzaai wanneer de mais kniehoog is. Een robuust systeem en praktisch goed uitvoerbaar. En heel voornaam: het perfecte oogstmoment van de snijmais kan bepaald worden op basis van de kolf en niet op de kalender. Onderzaai geeft een maisteler en loonwerker alle vrijheid!

Ons advies is dan ook helder: je moet kiezen voor hakselen van de mais eind september als je nieuw grasland wilt inzaaien. Onderzaai geeft alle vrijheid. Focus op de maximale zetmeelopbrengst. Ook dan is het telen van een geslaagde groenbemester prima mogelijk. Succes met het maken van uw keuzes!

Eén reactie

  • koestal

    Als het nog mag van Brussel.

Of registreer je om te kunnen reageren.