Redactieblog

8 reacties

CBS: Trouw overdrijft verschillen in ammoniakemissie

Het stikstofverlies op een klein aantal melkveebedrijven met vaste mest lijkt groter dan verwacht. Maar bij de grootste groep bedrijven is het stikstofverlies benaderd via mestbonnen juist redelijk in lijn met het verlies volgens de modellen.

Enkele typen emissiearme stallen en stalsystemen met vaste mest stoten mogelijk meer ammoniak uit dan tot nu toe gedacht. Dat staat in een recent rapport van het CBS over stikstofverliezen. Dagblad Trouw bracht dit nieuws donderdag onder de ronkende kop ‘De zogenaamd schone stal is net zo vervuilend als de traditionele stal’. Het stuk vermeldt ook dat de uitstoot van stikstof door melkkoeien 3 keer zo hoog is als tot nu toe aangenomen.

Rundveemest

Die factor 3 in Trouw zou zijn bevestigd door een woordvoerder van het CBS, maar dat is volgens woordvoerder Cor Pierik niet het geval. Sterker nog, alleen bij een miniem deel van de mest die melkvee produceert, is een dergelijke forse afwijking geconstateerd. Volgens Pierik gaat het om 0,1% van de rundveemest waar dat grote verschil mogelijk aan de hand is. De conclusies die Trouw trekt over onderschatting kloppen niet volgens Pierik.

Modelberekeningen

De conclusies in het CBS-rapport kennen bovendien nog veel onzekerheden: er is geen cijfer aan te plakken voor het werkelijke effect op de ammoniakuitstoot van de veehouderij. Dat geeft het CBS zelf ook zo aan in het rapport en wordt nog eens bevestigd door woordvoerder Pierik. Geen wonder, want het gaat immers om het vergelijken van uitkomsten van modelberekeningen.

Het CBS legt kort gezegd cijfers op basis van mestbonnen naast de verwachte emissie van stalsystemen. Dat geeft een groot aantal onzekerheden die her en der in het rapport ook worden benoemd. Bijvoorbeeld:

 • Er zijn onzekerheden over de gebruikte emissiefactoren per stal;
 • Er zijn veel verschillende staltypen en variatie tussen individuele bedrijven;
 • Emissiefactoren per dierplaats berusten niet altijd op metingen voor veel emissiearme systemen, maar zijn afgeleid van ander systemen;
 • Emissiefactoren in de modellen zelf kennen onzekerheden, het gaat om internationale standaardwaarden en daarvan afgeleide schattingen;
 • Andere factoren die kunnen verschillen, zijn onder meer de verliezen in mestopslagen en het simpele feit dat afgevoerde mest doorgaans andere gehaltes heeft dan de mest die op het bedrijf zelf wordt gebruikt.

Nema-model

Uit het rapport blijkt dat bij juist de meest voorkomende reguliere melkveestallen het stikstofverlies, op basis van mestgehaltes, redelijk in de buurt ligt van de berekening volgens het zogenoemde Nema-model. Bij emissiearme huisvesting heeft vooral de emissiearme grupstal een hoog stikstofverlies ten opzichte van de berekende emissie. Het grootste verschil is vastgesteld bij reguliere melkveestallen met vaste mest, een relatief weinig voorkomend stalsysteem. Twee derde van het totale stikstofverlies wordt in dat geval niet verklaard door de emissie volgens het model.

Het CBS rapport is onderdeel van de doorlopende aanpassing van mestnormen op advies van het College Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Het was als concept al onderdeel van de ter inzagelegging van de nieuwe mestforfaits.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  Maar het kwaad is al weer geschied, dat doen ze bewust, bedankt trouw, trouw aan de waarheid zijn jullie in ieder geval niet

 • john***

  Als het goed is moet de mest uit een stal met luchtwasser dezelfde samenstelling hebben als mest uit een reguliere stal. Waarschijnlijk iets beter nog omdat er in de stal minder emiterend oppervlak is door kleinere putten.

 • boerkebrabant

  waarom denk je dat er in een stal met luchtwasser kleinere putten zijn john? bij onze 5 luchtwassers in elk geval niet, die halen er overigens minimaal 85 % amoniac uit, de omgevingsdienst is vaak genoeg komen meten, een keer konden ze na de luchtwasser zelfs geen amonic meer meten

 • deB.


  Zullen we het even over de andere sectoren hebben, wij zitten netjes op de lijn der verwachtingen....nu graag andere sectoren overleggen....

  Hoelang, hoe kan het, dat ze de agrarische sector blijven bashen!! Het is een keer klaar of wat

 • koestal

  De agrarische sector wordt opgeofferd om de bouw vlot te trekken.

 • Kelholt

  Trouw is dat niet de krant van Carola

 • koestal

  Ze luisteren te veel naar de dominee!

 • GAJ VAN DEN BROEK

  Waarom toch is het zo verleidelijk om foute conclusies te trekken?
  Denken ze misschien dat dat beter wordt gelezen?
  Er gebeurt nuprecies hetzelfde wat vorig jaar RTL deed met de Biologisch sector
  En Schouten met de Registratie nl:
  Om een paar fouten wordt de hele groep afgeserveerd.
  Waar is de nuance?
  Lezen van data blijkt erg lastig.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.