Redactieblog

39 reacties

‘Fosfaatrechtenstelsel is een gekkenhuis’

Er zijn al vele duizenden bezwaren en beroepen gaande over het fosfaatrechtenstelsel.

Daar komen er nog vele bij, nu RVO.nl heeft aangekondigd eerder toegekende fosfaatrechten te gaan intrekken. Dat betreft twee groepen: vleesveehouders en stoppers. Sommige vleesveehouders hebben begin dit jaar fosfaatrechten toegekend gekregen. Na enkele maanden bedacht RVO.nl dat zij deze rechten helemaal niet nodig hadden.

Verkochte fosfaatrechten alsnog intrekken

Veel vleesveehouders vonden dat ook en hebben hun rechten verkocht. RVO.nl wil deze rechten dus alsnog intrekken. Degenen die hebben meegedaan aan de stoppersregeling van het fosfaatreductieplan 2017 hebben ook rechten toegekend gekregen. Maar nu zegt het ministerie dat er dan nog wel ‘productiecapaciteit’ aanwezig moet zijn. Is die er niet (op 1 januari 2018) dan worden ook deze rechten alsnog ingetrokken. Deze eis zou voortvloeien uit het staatssteunverhaal. Natuurlijk zijn ook deze rechten inmiddels verkocht. De moeilijkheden die dit alles oplevert, kunnen worden uitgetekend.

Natuurlijk zal ook tegen deze intrekkingsbeschikkingen bezwaar en beroep worden ingesteld

Bij wie gaat men de rechten intrekken? Bij de kopers? En zullen er dan tussen kopers en verkopers civiele procedures volgen, net als bij de in-/uitschaarders en pachters/verpachters? Natuurlijk zal ook tegen deze intrekkingsbeschikkingen bezwaar en beroep worden ingesteld. En dan zal als eerste argument worden ingebracht dat er helemaal geen bevoegdheid bestaat om dit soort beschikkingen in te trekken.

RVO.nl houdt registraties van overdrachten aan

Het schijnt trouwens dat RVO.nl registraties van overdrachten ‘aanhoudt’. Ook die bevoegdheid bestaat niet. En waarom komt men daar nu pas mee? Het was al in het voorjaar van 2017 bekend dat vleesveehouders niet onder het fosfaatrechtenstelsel zouden vallen. Dan wacht je toch niet nog meer dan een jaar om daarover duidelijkheid te geven, terwijl je intussen al rechten hebt toegekend?

De stoppers hebben zich al in de eerste helft van 2017 aangemeld. Toen was bekend dat zij ook fosfaatrechten zouden krijgen. Dan wacht je toch niet tot halverwege 2018 met extra voorwaarden, terwijl je intussen ook nog rechten hebt uitgedeeld?

Voor wie dit allemaal te juridisch en te ingewikkeld wordt, heb ik een eenvoudige omschrijving: het is een gekkenhuis.

Laatste reacties

 • kanaal

  het is ook een roversbende

 • wmeulemanjr1

  Wou wel eens zien wat er gebeurde als je bij voetbal tijdens een belangrijke wedstrijd de regels steeds veranderde, bij boeren schijnt dat blijkbaar te kunnen

 • diekmann

  Melkvee houden in Nederland wordt nog een straf.

 • D. de Jong

  Als je een systeem uit de oertijd implementeert en niet van de geschiedenis wilt leren krijg je dit.

 • JC Vogelaar

  Het is geen gekkenhuis het is onbehoorlijk bestuur. Door overheid. Tweede Kamer en bedrijfsleven is een stuk wetegeving met knippen plakken uit de varkenswet tot stand gebracht die het doel voorbijschiet, de sector in een verkeerde positie heeft gebracht. Zowel ambtelijk als de minister zelf kunnen met goed fatsoen deze dwaling niet vol houden. De kluwen wordt steeds onoverzichtelijker en de strop om de nek van veel veehouders steeds strakker. Kortom het is knoeiwerk en de Tweede Kamer is geen knip voor de neus waard als men dit laat voortbestaan. Stop met dwalen en ga naar 125 kg P per ha .

 • haj146

  De straat op als ze die rechten alsnog intrekken. Vleesveehouders hebben ze toegewezen gekregen dus groot gelijk ze te verkopen. Maar rechten afpakken van degene die aan de stoppersregeling mee hebben gedaan is nog veel schandaliger..! 1 grote Gore corrupte bende die overheid.

 • boerke brabant

  Ben het snel eens dat het fosfaatrechtensysteem geen goed idee is. Maar als je als vleesveehouder rechten gaat verkopen die je mogelijk niet toekomen, (we moeten ons niet van de domme houden) dan vraag je om problemen. Dan niet zeuren .

 • J.W.S.

  Beste Willem, gisteren op ministerie geweest. Er wordt toegegeven dat de uitgangsituatie waar de fosfaatrechten op gebaseerd is, niet klopt. In 2002 P plafond op basis van cbs, in 2015 op basis van CDM/I en R. Vandaar dat het met het vleesvee volledig fout gelopen is. Veranderen willen de ambtenaren niets. De rechtszaken worden alle individueel gevoerd op basis van ´ik heb om wat voor reden dan ook te weinig rechten´. Dat is fout. De wet moet in zijn algemeenheid aangepakt worden. Hij klopt niet, de overheid heeft beleid gehad om ondernemers eerst links af te sturen en vervolgens na een jaar rechtsaf. Dat heeft de chaos gemaakt en de onrechtvaardigheid.

 • ghsmale

  Afrikaanse toestanden,
  nog even en we moeten alle grond afstaan
  aan de "maatschappij"

 • Dirk,

  Dirk
  ONVOORSTELBAAR ...........!
  zaken doen met de overheid ..............k,zou het niet doen .........

 • Kletskoe

  Id loop van 2018 aanvullende voorwaarde: 'per 1 jan productiecapaciteit in stand' met terugwerkende kracht opleggen is gewoon schofterig. Dat zou categorie bananenrepubliek zijn.

 • Bennie Stevelink

  De column van Willem Bruil doet mij denken aan een anekdote die mijn moeder mij lang geleden wel eens vertelde. Het ging over een rijke familie in Hengelo waar een dienstmeid werkte. De dienstmeid maakte zich zorgen over de zoon des huizes. Zijn gedrag was zodanig dat zij regelmatig opmerkte: de jongeheer,......hij wordt gek of hij wordt advocaat! Volgens mijn moeder heeft de dienstmeid wel gelijk gekregen: de zoon is inderdaad advocaat geworden.

  Na lang onderhandelen hebben de vleesveehouders bedongen dat zij mogen kiezen of ze wel of niet onder de fosfaatrechten willen vallen. Sommige vleesveehouders hebben de fosfaatrechten al verkocht waarmee zij erkennen dat deze hun toekomen en daarmee dus gekozen hebben voor het fosfaatrechtenstelsel. Nadat ze de rechten verkocht hebben willen ze er echter voor kiezen om niét onder het fosfaatrechtenstelsel te vallen. Zijn deze vleesveehouders nu helemaal gek geworden? Nee, ze wenden zich tot een advocaat.........

 • Kletskoe

  Beste Willem, volgens mij heeft Bennie een punt.

  <>.

  Graag uw reactie.

 • Zwartbontje

  De peildatum was voor die stoppende boeren ook 2juli 2015!!!
  Dan moeten ze nou niet zeggen dat ze op 1 januari 2018 geen dieren meer hadden...dat wilde ze toch die verekte overheid!!
  Die mensen hadden ook vee op 2juli en het is hun goed recht om die te verkopen!

  Afblijven met jullie vuile tengels!! Mevrouw Schouten wat is dit voor beleid?
  Ga jullie schamen hoe jullie de Nederlandse veehouderij ten gronde werken!
  Jullie maken alles kapot.

 • Koen Franken

  Het IS een zooitje , en het BLIJFT een zooitje

 • onderwater

  Kletskoe de heer bruil reageert nooit op reacties zie 1976, toen er nog geen fosfaatrechten waren’

 • ENDE902

  De referentiedatum voor de fosfaatrechten is 2-7-2015. De mensen die in 2017 gebruik hebben gemaakt van de stoppersregeling om de sector te helpen, hebben dit gedaan in de overtuiging dat ze fosfaatrechten te verkopen hadden. Als nu het ministerie iets gaat roepen over produktiecapaciteit op 1-1-2018 genereren ze een tweede aanvullende referentiedatum.
  In bovenstaande reacties zag ik de term bananenrepubliek staan, maar zelfs dat vind ik nog een te positieve benadering.
  Onwillekeurig ga ik vermoeden, dat dit een methode is om alsnog knelgevallen te kunnen helpen.

 • wienbemelmans

  Ik begrijp niet dat ze hier alles pikken wat die roversbende elke keer weer veranderd.dat maak je in geen ander land mee,en je hoort niks van de vee boeren onbegrijpelijk de ene regel hebben ze amper doorgevoerd of ze hebben weer een andere bedacht. wat een onbetrouwbaar zooitje .kijk ook wat Rutte klaargestoomd heeft geen enkel kommentaar, hij plukt straks de vruchten bij die grote bedrijven en lacht zich rot. en wij betalen het gelach.

 • deB.

  Zeg ik al jaren! en hier verklaren ze me voor gek...zie daar... wordt wakker mensen, het wordt steeds maller

  We laten vol over ons heen schijten! Zonder maar ene keer gestrekt terug te slaan

  Het is allang tijd voor harde tegen acties! Dit gebeurd bij geen andere bedrijfstak, of land. Die pikken dit stads beleid niet

 • piet p

  Afschaffen dit fosfaatgedrocht en laat de derogatie maar schieten .Doet ook pijn maar je bent wel van een boel ellende af .En misschien de bezem door het Haagse kliekje halen want dit begint lachwekkend te worden. Ze moeten daar nog even zo doorgaan en geen hond gaat zich nog aan de regelgeving houden.

 • farmerbn

  Altijd al gezegd dat de derogatie een chantagemiddel is voor de politiek. Gewoon de derogatie eraf en alle andere onzin is verdwenen.

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, dat is jouw standpunt vanuit Frankrijk?

 • Attie

  farmerbn heeft vanuit Frankrijk schijnbaar belang bij dure NL mestafzet, en minder melk?

 • Martin Oldenhof

  Las vandaag ergens in een tweet dat de minister een dezer dagen met een landbouwbeleid zou komen. Toevallig dat de RVO nu een puinhoop blijkt te zijn...............?

 • farmerbn

  Ik heb nergens belang bij maar zie dat Nederland vaak verkeerde keuzes maakt. Steeds korte termijn denken en later een hele kerstboom optuigen die de problemen alleen maar groter maken. Als fosfaatrechten super zijn, waarom hebben andere landen in Europa ze dan niet?

 • Bennie Stevelink

  Omdat in andere landen de veedichtheid zo laag is dat ze mest tekort komen. In Nederland is de veedichtheid zo hoog dat zelfs wanneer wij alle mest gelijk over alle grond verdelen, wij nog steeds niet alle mest kunnen plaatsen. Daarom moet in Nederland, in tegenstelling tot andere landen, de mestproductie begrensd worden.

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink zegt: " In Nederland is de veedichtheid zo hoog dat zelfs wanneer wij alle mest gelijk over alle grond verdelen, wij nog steeds niet alle mest kunnen plaatsen."
  Wat gebeurt er dan met de mest die niet geplaatst kan worden? Wordt deze illegaal gedumpt?

 • farmerbn

  Kijk Bennie als je dat maar vaak genoeg hoort ga het zelf geloven. Nederland is niet veel intensiever dan bv Bretagne of de Po-vlakte. Die boeren daar hebben ook teveel mest die ze gewoon afzetten op afstand. Heel Noord- Frankrijk ligt dichter bij Nederland dan bij Bretagne. Nederland heeft gewoon verkeerde keuzes gemaakt waardoor de erg intensieve boeren alle andere boeren opgezadeld hebben met hun mestprobleem. Want iedere blijver is nu de klos ipv de boer met enorme mestoverschotten.

 • kleine boer

  bennie vergeet dat de norm omhoog kan en moet zie elders het artikel op deze site.....

 • Tuig

  Kelholt, nog nooit van export gehoord? Net als de meeste producten gaat er ook veel mest naar het buitenland.

 • kleine boer

  tuig daar is toch niks mis mee als er vraag naar is.

 • ria-harriekrabben1

  Ik heb met de stoppersregeling meegedaan omdat ik fosfaat rechten kreeg ander s was ik nooit gestopt, dus afblijven van de toegekende rechten!
  Het begint nu echt wel een ratjetoe te worden.

 • Attie

  Niks aan de hand ria-harriekrabben, Willem is jurist en wil de spanning nog wat opvoeren. Vleesveehouders kunnen ook gewoon kiezen, of fosfaatrechten, of vrijstelling en fosfaat inleveren.

 • melkveehouder .

  @Attie. Jouw opmerking is niet juist. Willem bekijkt het puur met een juridische bril. En dan heeft hij gewoon gelijk; het is een (juridische) puinhoop geworden. Het is niet Willem Bruil, maar de partijen die dit systeem hebben omarmd, (LTO, Rabo, NAJK, RFC en het CDA) die verantwoordelijk moeten worden gehouden voor het oplopen van de spanning die deze puinhoop oplevert.

  Maar vooral triest is het dat hierdoor melkveehouders op elkaar zijn gaan schieten in plaats van de pijlen te richten op de partijen die écht verantwoordelijk zijn voor dit systeem c.q. het willens en wetens saneren van de Nederlandse melkveehouderij. En ik weiger te geloven dat onze eigen mensen dit niet in de gaten hebben (gehad). Maar ze kozen om voor hen moverende redenenen voor de andere kant. Hier wordt ik pas echt droevig van!

  Vaak denk ik dan aan het verhaal van mijn moeder over haar vroegere dienstmeid die heimelijk de boter van moeders melktuiten afroomde en voor eigen gewin aan buurman leverde. Mijn moeder vond haar een stiekemerd.......

 • Attie

  Melkveehouder, hoop niet dat Willem gelijk krijgt, want ook wij hebben aangekocht fosfaat van jonge blonde's. Willem kan wel jurist zijn, wij zijn gewoon melkveehouder...

 • melkveehouder .

  @Attie, zo heb ik het niet bedoeld. Het zou niet alleen van de zotte zijn als dit jullie zou raken, maar vooral de juridische kneuterigheid aan het licht brengen. En dáár doelt Willem Bruil op.

  Het gaat mij in essentie om de invoering van dit bezopen systeem, waarbij naar mijn stellige overtuiging niet alleen dubbele agenda’s worden gehanteerd door de politiek, maar ook door mensen die ons belang zouden moeten dienen.
  En dan krijg je zoiets wat met gezond verstand niet meer uit te leggen valt. Zelfs motiveringen van de rechtspraak hieromtrent zijn soms niet te volgen. Het zou me niet verbazen als uiteindelijk het Europese Hof er aan de pas gaat komen.

 • koestal

  Het is een grote chaos voor boeren en juristen,maar de boeren zijn de pineut.

 • koestal

  De minister speelt de boeren tegen elkaar uit,en houd de handen zelf schoon.

 • koestal

  De makelaars verdienen er goed aan.

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.