Boerenblog

25 reactieslaatste update:30 nov 2018

‘Niks kringloop’

Kringloopdenken klinkt goed, maar het is een utopie, zegt melkveehouder Jan Aantjes.

Je mag er best trots op zijn als je zaken verwezenlijkt die verder reiken dan melk en mest. Asbest verwijderen omdat dat gevaar kan opleveren voor de omgeving en de bewoners. Zonnepanelen op het dak, koeien in de wei, plasdras of kruidenrijk grasland voor meer weidevogels, beheer van natuurgronden of het sponsoren van clubs. Het zijn allemaal mooie initiatieven, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), die we nog verder zouden kunnen uitwerken. Maar helaas gaan we nu de aandacht verleggen naar kringlooplandbouw.

Geneuzel over kringlooplandbouw

Zo trots als ik me kan voelen bij MVO, zo doelloos zie ik het geneuzel over kringlooplandbouw. Op het Boerderij landbouwdebat kon minister Schouten geen enkele sector noemen die zoveel in kringlopen denkt als de landbouw. Ja, onze koeien eten bierbostel. Maar wie produceert de gerst of drinkt het bier op? De koeien eten raapschroot of sojahullen maar waar blijft de plantaardige olie?

Geen kringloop

Misschien dom van mij, maar ik zie de kringlopen helemaal niet. Onze melk gaat naar Saoedi-Arabië en het vlees van onze koeien gaat bij Duitsland de grens over. Wat komt er in deze kringloop voor terug? Olie en auto’s, zeker, maar die zitten niet in onze kringloop.

FrieslandCampina wil meer exporteren naar China en wij worden overspoeld met milieuonvriendelijk wegwerpzooi uit China. Niks kringloop

De Duurzame Zuivel Keten wil dat boeren 65% eiwit van eigen land halen. Minder import van soja- of palmolie maar is het niet juist de zuivelindustrie die plantaardige vetten toevoegt aan onze hoogwaardige koemelk? Niks kringloop dus. FrieslandCampina wil meer exporteren naar China en wij worden overspoeld met milieuonvriendelijk wegwerpzooi uit China. Niks kringloop.

KringloopWijzer

Wij hebben de KringloopWijzer (KLW) voor de zuivel niet correct kunnen invullen omdat die conflicteert met onze MVO-doelen en omdat de doelstellingen niet duidelijk waren. Om onze bedrijfscontinuïteit niet in gevaar te brengen, hebben we veilige keuzes gemaakt. De implementatie van de KringloopWijzer is geslaagd want die was ontwikkeld om 200 adviseurs aan het werk te krijgen.

Wilt u kringloop denken en betalen met melk? Helaas, men schrijft het geld automatisch af van uw melkgeld

Het programma is doorverkocht aan de NZO, Eurofins, de accountantskantoren en LTO. Binnenkort krijgt u voor het verplichte gebruik ervan de rekening gepresenteerd. Wilt u kringloop denken en betalen met melk? Helaas, men schrijft het geld automatisch af van uw melkgeld. Niks kringloop dus, maar gekker nog: het milieu wordt er echt niet beter van met deze KLW. Als je meer melkt, mag je meer bemesten, met een slimme accountant of adviseur heb je meer mestruimte?

Niks kringloopgeneuzel maar gewoon Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wie gaat vliegen, koopt de milieuschade af met een boom. Je moet het allemaal maar verzinnen. Wij hebben 13 hectare bos aangekocht. Niks kringloopgeneuzel maar gewoon Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Pittig stukje met goede punten erin.

 • gjh

  juist opgeschreven Jan ,je schiet met die onzin niets op . Een hoop flauwekul

 • Firma Vellenga

  Fijn dat deze boer nog zijn nuchtere boerenverstand gebruikt. Je zou het helemaal kwijt raken in deze hype. Even weer met beide benen op de grond. Nu uitdragen naar buiten toe dit verhaal.

 • Attie

  Koning Willem zou zich bij Jan ook prima kunnen vermaken, en dan zonder klw.

 • Bennie Stevelink

  De hoeveelheid mineralen die via krachtvoergrondstoffen voor melkvee, Nederland binnen komt, is vele malen groter dan via geëxporteerde zuivelproducten er weer uit gaan. Hoe krijgen we daar meer evenwicht in? Wie levert een goed onderbouwd idee?

 • Alco

  Noem eens getallen @Bennie.

 • schooteind1

  En waarom zou daar evenwicht in moeten zitten Bennie. Onderbouw deze Kringlooptheorie eens met keiharde cijfers. Wat is het positieve effect van kringloop nou op het milieu. Ik heb nog nooit een berekening gezien.
  Milieu problemen zoals opwarming van de aarde moet je mondiaal bekijken en ook mondiaal oplossen. Broeikasgassen kennen immers geen landsgrenzen. Het enige dat belangrijk is voor een milieu vriendelijke landbouw is je eigen "ecologische footprint". En wellicht , zo eerlijk moeten we ook zijn, minder vlees en zuivel consumeren. En als je dan vlees of zuivel gebruikt, eet dan vlees van een vleeskip (ook wel plofkip genoemd), of gebruik melk uit de intensieve melkveehouderij. Maar ja, dat is de "ongemakkelijke waarheid" die niemand echt wil horen. Ondertussen prutsen we nog maar wat door met het milieu als grootste slachtoffer.

 • kleine boer

  Bennie de import van brandstoffen is ook groter als de export.....

 • a van Gerwen

  @Bennie, daar ga je nooit evenwicht in krijgen binnen Nederland. De vraag moet eerder zijn hoe groot, en dan bedoel ik over de landsgrenzen heen, de kringloop mag zijn en inhoeverre die sluitend moet zijn. Voor 50%, 70 % of misschien wel voor 95%. Niemand die daar een zinnig antwoordt op heeft gegeven.

 • veelust

  Goed verhaal. Het is te hopen dat minister Schouten en koning Willem Alexander het ook leest met ook de vele goede reacties en het gebruikt in het kringloop denken. Verder moet dit soort verhalen veel meer naar de publieke opinie. Wij als sector weten wel dat we al flink aan kringloop doen , laat de burger dat maar zien .We zijn een land met veel mensen op een kleine oppervlakte die allemaal voedsel en werk nodig hebben, daar hoort in en export bij,niet alleen in de landbouw maar in vele sectoren.Dan kun je niet zomaar de import weglaten want dan verdwijnt de export ook en dan heb je pas echt een probleem, werkeloosheid en voedsel tekort.

 • Gat

  Beetje dom bennie! Mest export is al 1. Niet alles wat geïmporteerd wordt blijft hier. Ten derde koe eet soyaschroot, mest wordt afgevoerd naar akkerbouwers. Telen aardappelen, uien enzo. Die gaan op export ook weer weg. Indirect telt dat ook mee! Dat is langere kringloop.

 • Bennie Stevelink

  Op de eerste plaats moet onderscheid worden gemaakt tussen de Kringloop Wijzer (KLW) en kringloop landbouw.
  De KLW is ontwikkeld om boeren inzicht te geven in de mineralen verliezen op hun eigen bedrijf. Hoeveel kg stikstof breng je op het land en hoeveel haal je met het gewas er weer vanaf? Hoeveel eiwit gaat in de koe en hoeveel melkeiwit komt er weer uit? Het is niet bedoelt als handhavingsinstrument voor de overheid.
  In aanloop naar afschaffing van het melkquotum heeft LTO de KLW echter wel aangegrepen als handhavingsmiddel om meer productieruimte te krijgen. Dit is dus faliekant misgelopen: de KLW kan nooit voldoende voor dat doel geborgd worden.
  In de regel is het zo dat intensieve boeren hier beter in scoren dan boeren met veel natuurgrond zoals Jan Aantjes. Zijn weerzin tegen de KLW kan ik dan ook wel begrijpen.

  Wordt vervolgt.......

 • Bennie Stevelink

  Vervolg

  Bij kringlooplandbouw gaat het erom Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse input. Toen we zelf nog aardgas hadden hoorde je niemand over kunstmest. Nu gas geïmporteerd moet worden uit Rusland is dit plotseling een belangrijk punt.
  Voor melkproductie meer eiwit van eigen land zodat we minder afhankelijk zijn van buitenlandse eiwitbronnen.
  Met name de verplichte eiwitproductie van 65% van eigen land, heeft ook een verkapte functie voor ruimtelijke ordening. Het dwingt de sector tot meer spreiding over Nederland. Het blokkeert het ontstaan van extreem intensieve regio’s. Dit heeft weer een functie voor de leefbaarheid van het platteland.
  Als dit soort secundaire belangen niet op deze manier geregeld worden zullen ze op een andere manier geregeld worden. Zijn we daar beter mee af?

 • Alco

  Wat je hierboven schrijft weten we allemaal wel.
  Echter schreef je in 9.03 over hele grote evenwicht verschillen.
  Wij vroegen om bewijzen en natuurlijk alleen over melkvee.
  In de melkveehouderij zal altijd een soort evenwicht zijn in gebied en bedrijf, omdat we altijd nog ruwvoer verbouwen.
  Als je toch een opmerking wil maken , dan is het dat veel gebieden wel meer melkvee zouden willen zien ipv. monotone akkers.

 • Tinus1

  Tja Bennie, maar als een intensief veebedrijf wil verplaatsen heeft iedere provincie alles dichtgetimmerd, of het nu pluimvee, geiten of varkens zijn, ook gewone gezinsbedrijven. Raar, want door die te laten spreiden is het effect veel sneller bereikt. En het is interessanter voor buurman akkerbouwer want zijn laagst salderende gewassen zijn eeneens voor een mooi plusje te verkopen. En ook nog gezondere bodem door gewasresten van tarwe/gerst en mais .

 • schooteind1

  Ik waardeer je inbreng Bennie. En ook fijn dat je toegeeft dat Kringlooplandbouw feitelijk niks te maken heeft met een duurzame/milieu vriendelijke landbouw. Dat deze hele kerstboom opgetuigd wordt voor een stukje Ruimtelijke Ordening, zoals jij zegt, vind ik nogal omslachtig. Daar heb je immers toch gemeentelijk en provinciaal beleid voor. Ook van jouw hoor ik geen theoretische onderbouwing van wat kringloop landbouw nu voor effect heeft op het milieu. Daarom leg ik de vraag hier nog maar eens neer. Ben benieuwd maar zal wel geen antwoord krijgen.............gewooneweg omdat het verhaal op milieu gebied rammelt aan alle kanten.

 • Bennie Stevelink

  @Schooteind, als je kringloop reduceert tot niet meer dan een mineralenbalans, is er altijd kringloop. Dat is wat ZLTO gedaan heeft: kringloop van uitsluitend mineralen op wereldwijd niveau definiëren.
  Maar als je voer met hoge energiekosten op grote afstand gaat aanvoeren en de mest weer met hoge energiekosten gaat afvoeren, kun je beter het vee houden waar het voer is. Daar kun je ook meteen de mest weer plaatsen. En je spaart veel energie uit. Ook ammoniakemissie maakt daar niet zoveel uit: het mag best neerslaan op de akkers waar het voer geteeld wordt.
  Milieutechnisch (én kostentechnisch) heeft het dus wel degelijk voordelen om zoveel mogelijk te werken met een lokale keten.
  Zelf denk ik dat het ook gaat om een strategische reden: een voedselproductie die volledig afhankelijk is van buitenlandse input is kwetsbaar bij natuurrampen of internationale conflicten.

 • husky

  De koning een abonnement geven op de boerderij, misschien helpt dat

 • veelust

  Bennie 16.49 dat voer met hoge energiekosten dat is vaak een afval produkt, dus die energiekosten zijn al gemaakt voor het basisproducten, neem soyaolie bij de soyateelt en de hullen als afval.dan kun je die koe in Zuid-Amerika gaan melken alleen qua klimaat en afficientie is dat hier in Nederland veel beter.Dus de koe efficiënt melken waar het voer is gaat ook niet altijd op, we hebben hier in Nederland ook de laagste CO2 footprint per liter melk, dit zal mede door het gunstige melkklimaat komen.

 • koestal

  @JanAantjes, goed verhaal ,laat de minister maar kletsen met haar verhaaltjes.

 • schooteind1

  Bennie, je zoekt er allerlei redenen bij die helemaal niks met milieubelasting te maken hebben, zoals; natuurrampen, internationale conflicten, Ruimtelijke Ordening. Verder geef je aan dat het transport van bijv. soja enorm milieuvervuilend zou zijn. Nou je vergist je. Blijkt ook wel omdat je, ondanks herhaaldelijk verzoek van mij, geen getallen kunt noemen. Rundveemest wordt, in tegenstelling van wat jij beweert, bijna altijd in de directe regio gebruikt. Ondertussen blijf ik bij mijn stelling dat Kringlooplandbouw niks en dan ook helemaal niks bijdraagt aan een duurzame melkveehouderij. In tegendeel, het werkt in veel gevalllen juist averrechts. Als het anders is dan lees ik het wel. Ditmaal wel graag met keiharde cijfers.

 • farmerbn

  Dat kringloopverhaal is verzonnen door slimme ambtenaren met het doel om de veestapel te verkleinen. Bij invulling van het kringloopverhaal gaan er steeds meer beperkingen komen om veel vee te houden zodat boeren daadwerkelijk minder vee gaan houden. Minder vee door het kringloopverhaal is goedkoper voor de overheid dan een verbod op veel vee omdat er bij dat laatste een warme sanering moet komen die de overheid veel geld gaat kosten.

 • hollandagri

  In de kringloopwijzer zitten alleen de productiedoelen die de makers uitkomen

 • Nat

  Waar is de kringloop van Schiphol of van de Hoogovens ,energie centrale ,vrachtwagen

 • Jan-Zonderland

  Ik ben het helemaal eens met de stelling van Farmerbn. Dat hele kringloopgedoe zal als een strop om de boerennek worden gelegd en die strop kan te pas en te onpas strakker aangetrokken worden. Neem nou eens de verzonnen regel van 65% eiwit van eigen grond. Die norm kan steeds verhoogd worden totdat je in een situatie zit dat je alles van eigen grond moet halen, zonder kunstmest en met zeer lage mestnormen. Gevolg: Misschien nog 1 koe per 2 ha. Het is dus een prachtig instrument om op termijn de veestapel te verkleinen. Voor de rest is het een rampzalig verzinsel maar de onvolprezen boerendochter uit Den Haag heeft het al reeds tot religie verheven, blijkens haar uitspraak kringloop is de nieuwe duurzaamheid.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.