Expertblog

6 reacties

‘Mest voor kunstmest’

Minister Schouten kan met haar kringloopvisie een echte verandering teweegbrengen voor de melkveehouderij, stelt Herrold Lammertink.

Binnen Koeien & Kansen is in 2015, 2016 en 2017 geëxperimenteerd met bedrijfsspecifieke normen voor mest- en kunstmestgiften. Sterk samengevat kwam dat neer op meer dierlijke mest per hectare bij een lager kunstmestgebruik. Het spannende in dit onderzoek was of die combinatie een nitraatprobleem zou geven in het grondwater. Volgens de onderzoekers was dit niet het geval en was het fosfaat-bodemoverschot zelfs negatief. Dat is volgens mij opnieuw bewijs dat goede landbouwpraktijk vanuit de kringloop werkt. Een hogere gewasopbrengst betekent dan vanzelfsprekend méér bemesten, maar dan wel rekening houdend met de bodemoverschotten zodat de nitraatconcentraties onder de 50 milligram blijven.

Andere verdeling tussen dierlijke mest en kunstmest

Juist vanuit de kringloopvisie van minister Schouten is het zaak dat er in de totale bemestingsruimte een andere verdeling tussen dierlijke mest en kunstmest komt. Of beter gezegd, dat er meer ruimte komt in de totale bemestingsruimte voor de inzet van mineralen (stikstof en fosfaat) die hun oorsprong hebben in dierlijke mest.

Milieuwinst

Kringlopen sluiten betekent milieuwinst. Je sluit die op een melkveebedrijf door efficiënter te worden, dus door minder verliezen te hebben. Méér gewasopbrengst per hectare met dezelfde mineralen-input en méér melk per kilogram voer.

Geen mest afvoeren om vervolgens kunstmest aan te kopen

Maar ook door de inzet van de zelf geproduceerde mineralen in de eigen kringloop. Dus geen mest afvoeren om vervolgens kunstmest aan te kopen.

Verschillende mogelijkheden

Op het boerenerf zijn stappen te zetten. Mest scheiden in verschillende fracties zodat bedrijfs- en perceelspecifiek optimaal bemest kan worden. Mestbewerking zodat energie uit mest wordt gewonnen, maar ook dat de mest uit elkaar getrokken wordt tot minerale fracties die breder ingezet kunnen worden. Combinaties van dierlijke mest en kunstmest in één korrel. Allemaal bedrijfsspecifieke voorbeelden die milieuwinst betekenen.

Kringloopvisie kan voor verandering zorgen

Er wordt in de melkveehouderij met de KringloopWijzer al veel gedaan. Zelfs méér dan vandaag de dag inzetbaar is. Minister Schouten kan met haar kringloopvisie een echte verandering teweegbrengen voor de melkveehouderij. Zij is als wetgever aan zet om de volgende stap te zetten.

Als de bedrijfsspecifieke fosfaatproductie leidend is voor de fosfaatrechten, dan wordt ook een extra impuls gegeven aan de individuele veehouder om juist verliezen te beperken

Durf te kiezen voor een bedrijfsspecifiek systeem waarin bodemoverschotten en kringlopen bepalend zijn. Geef extra ruimte aan (bewerkte-) dierlijke meststoffen in de totale bemestingsruimte. Als daarnaast de bedrijfsspecifieke fosfaatproductie leidend is voor de fosfaatrechten, dan wordt ook een extra impuls gegeven aan de individuele veehouder om juist verliezen te beperken. Het beschikbare geld wordt dan geïnvesteerd in het beperken van mineralenverliezen en minder besteed aan fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • Noordam2

  Die ene zin: Zij is als wetgever aan zet om de volgende stap te zetten.
  Carola had met haar verhaal concrete stappen aan moeten geven, dan had het waarde gehad. Nu heeft ze zomaar een flauw verhaal van haar ambtenaren voor staan lezen en vervolgens is het stil. Ik vind haar tot op heden een heel zwakke schakel!

 • Trot

  Bio boeren tegen huidige prijzen gaat niet lukken

 • wmeulemanjr1

  Veel geblaas van Carola, maar komt waarschijnlijk weinig van, extensief(met latente ruimte) staat nu al op achterstand t.o.v. buitenland door invoering fosfaatrechten

 • jfvanbruchem1

  beste meneer herrold ,ga het Carola vertellen.

 • Mbmb

  Zij komt bij mij wel oprecht over, maar tot op heden blijkt geen echte kracht of visie laat staan dat zij bestand is gebleken tegen de macht van de ambtenaren. Ik vermoed dat zij gunstiger gestemd is dan vele van haar voorgangers, maar het komt aan op daden, geen loze en vage woorden. De blokkade was een grote fout, ingefluisterd door haar ambtenaren 'het kan echt niet anders, blala'. Wees eens flink en houd de sleepvoet in de lucht en neem concrete maatregelen om de concurrentie positie van Nederlande boeren te verstevigen.

 • mtseshuis

  Nou @HHWM je geeft zelf al aan dat van haar niet veel te verwachten valt, enkel in zwaardere sancties voor de boer en meer controles. Juist de door haar gedane daden heeft ze gedaan als antwoord op loze en vage verdenkingen. Toen de waarheid boven water kwam, liet ze na te corrigeren en excuses te maken.
  Ook het hele mestfraude verhaal stelt niks voor, maar wel allerlei grote woorden in de pers roepen en asobeleid maken...

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.