Redactieblog

10 reacties

'Adviezen van de werkgroep zullen niet helpen'

De adviezen van de werkgroep-Veerman zullen niet tot hogere en meer stabiele prijzen leiden.

Oud-minister Cees Veerman is voorzitter van een Europese Taskforce, die in het Nederlands Werkgroep Agrarische Markten heet. Die Werkgroep heeft een rapport afgeleverd met als titel Improving Market Outcomes, het verbeteren van de resultaten van de markten. De ondertitel zegt dat het gaat over het verbeteren van de positie van boeren in de aanbodketen. Het rapport begint met een citaat uit Prediker 5:8. In de Statenvertaling van mijn zondagschoolbijbel uit 1967 leest dat als volgt: 'Het voordeel des aardrijks is voor allen: de koning zelfs wordt van het veld gediend.'

Marktgerichtheid komt niet terug in eerste hoofdstuk rapport

Ik weet niet of dit citaat is opgenomen om de CDA-achtergrond van de voorzitter te benadrukken. Over markten en marktgerichtheid zegt deze Bijbeltekst in elk geval niets. Toch neemt de werkgroep de marktgerichtheid als gegeven (hoofdstuk 1, paragraaf 3). De werkgroep had ook anders kunnen kiezen, opnieuw met een beroep op de Bijbel. Prediker 6:1 vertelt ons namelijk: 'Er is een kwaad, dat ik gezien heb onder de zon, en het is veel onder de mensen.' Er zijn er vast heel wat die deze tekst van toepassing achten op de marktgerichtheid van het landbouwbeleid.

In het rapport zitten allerlei adviezen. De werkgroep pleit bijvoorbeeld voor meer transparantie in de prijsvorming en de margeverdeling. In de woorden van de werkgroep: information asymmetry creates mistrust. Helemaal mee eens, schimmigheid leidt maar tot onrust en verdachtmakingen. Ik geloof echter niet dat nog meer transparantie over prijzen en margeverdeling tot beter functionerende markten, en tot hogere prijzen leidt. Boerderij Vandaag, het vroegere Agrarisch Dagblad, staat immers dagelijks vol met prijsgegevens. De varkensprijs is er tot nu toe niet stabieler of hoger van geworden.

Transparantie en administratieve lasten

Ook veel andere adviezen zullen niet of nauwelijks helpen om prijsschommelingen tegen te gaan. En het lastige is dat Veerman c.s. ervan uit lijken te gaan dat er maar een paar grote afnemers van landbouwproducten zijn. Zeker, er zijn een paar heel grote en dominante, maar ook heel veel kleintjes. Moeten die straks allemaal transparant hun prijs en marge verantwoorden en registreren? En maar klagen over administratieve lasten.

De agrofood-wereld is een stuk diverser dan de werkgroep suggereert. En de Werkgroep is niet de enige die dat over het hoofd ziet. Daarom moet toekomstig landbouwbeleid beter dan tot nu toe rekening houden met de verscheidenheid in omvang, kennis en kunde van zowel de boeren als de afnemers. Ik heb u een paar weken geleden gevraagd, wat er moet gebeuren met het Europees Landbouwbeleid na 2020, als het huidige beleid afloopt. U kunt nog steeds reageren. Want de adviezen van de werkgroep zullen niet helpen, en met alleen Bijbelteksten komen we er ook niet.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Dirk je grijpt terug op Bijbelse uitspraken. Ik grijp in dezen doorgaans liever terug op de Griekse mythologie waarbij de Grieken met hun vele Goden voor alles en nog wat. Maar zij hadden Een en Dezelfde God voor het Handel en Dieven Gilde. Zij beschouwden dus Handel als (legale) diefstal. Welke rapporten onze wetenschappers ook produceren, deze rapporten hebben de diefstal nooit kunnen uitbannen. Zal met dit rapport net zo gaan.

 • farmerbn

  Slechte prijzen komen door overaanbod en weinig concurrentie bij de kopers. Boeren willen altijd meer omzet en gaan per definitie meer producren. Kopers willen lage prijzen en kruipen bij elkaar om de concurrentie te verkleinen. Alleen de politiek kan beide zaken beinvloeden. Politieke quota of het toestaan van product-organisaties die de aanvoer reguleren is er één. De andere is het verbod dat één of enkele spelers te groot worden in de kopersmarkt. Maar de politiek wil ook goedkoop voedsel voor hun bevolking en dat gaat altijd voor. Boeren zullen dus altijd meer moeten produceren en lage prijzen moeten accepteren. Voor mij is dé oplossing dat boeren aandelen moeten hebben van die bedrijven die profiteren van de lage prijzen van landbouwproducten. De winst van die bedrijven wordt nl verdeeld onder de aandeelhouders. Heb je alsnog je geld.

 • .....

  Prediker 7;16 Wees niet al te rechtvaardig , het levensmotto van Cees Veerman

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, dus coöperatieve verwerking en vermarkting?

 • agratax(1)

  @Bennie. Co-op verwerken mag zolang je maar niet de meerderheid hebt op de markt. Monopoly aan aanbiederszijde is verboden bij wet, monopoly aan koperszijde heeft wettelijk geen beperkingen. Wat wij in Nederland of Europa gaan bedenken aan "Hoe de marge te verdelen of hoe een eerlijke prijs te bepalen" zal niet helpen zolang de grenzen open blijven en de goedkope landen vrijelijk kunnen importeren in Nederland of Europa. Ik zie dir soort van rapporten dan ook als "Volksverlakkerij"

 • farmerbn

  Bennie, cooperatie kan maar hoeft niet. FC laat zien dat het goed werkt en biedt hun lid voordeel. Vion echter niet. Je moet je als boer steeds afvragen wie het meest profiteert van jou(w lage prijs). Daar koop je dan aandelen van. Akkerbouwers bv Bayer of Yara, melkveehouders bv John Deere of AH, varkensboeren bv Forfarmers. Als je niet kunt participeren in een bedrijf dan doe je daar geen handel mee. Cooperaties zijn eigenlijk de meest logische keuze maar in de praktijk blijkt vaak dat die niet veel gunstiger zijn dan de privé-bedrijven. Wat wel kan is dat cooperaties aandelen gaan kopen van hun klanten en daardoor weer meer marktkracht krijgen. Bv FC grootaandeelhouder van AH. Dus in plaats van 500 miljoen euro reclamebudget elk jaar een hoop aandelen AH kopen.

 • John*

  als je al eens heel goed weet wat er in aan productie in de pijpleiding zit kunnen wij als boeren onze in te zetten productie daarop aanpassen en de marges op peil houden bij groeiende voorraden door de productie te beperken en als de voorraden krimpen de productie opvoeren om onze klanten tevreden te houden en te profiteren van de extra marktvraag. het systeem wat dat stuurt is goud!

 • Farmer4life2

  Exact john. Uiteindelijk moet je naar een markt waarbij aanbod gestuurd wordt op vraag....

  Want de eerste ton melk hebben ze nodig... de laatste 10 liter niet. Waardoor wel de prijs zakt van de gehele melkplas.

  Uiteindelijk is die laatste 10 liter ook niet duurzaam.

 • alco1

  @John en @Farmer.
  Juli verhaal klopt, maar slechts een paar olie landen kunnen productie beheersing nog niet overleggen. Laat staan miljoenen boeren over de hele wereld.

 • farmerbn

  Het aanbod krijgen we zelf niet gestuurd en de politiek wil dat niet. Zelf zie ik kansen in die aandelen als conpensatie van te lage landbouwprijzen.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.