Boerenblog

13 reacties

Tennet en de bananenrepubliek

De constructie van elektriciteitsbronnen is nagenoeg gelijk. De vergoeding echter niet.

Tennet, de beheerder van het elektriciteitsnet, vernieuwt een aantal hoogspanningsverbindingen. Een van de nieuwe tracés loopt over mijn grond. Ik werd dan ook voor het eerst geconfronteerd met deze organisatie. Ik kende Tennet uit de pers van een groot Duits avontuur dat heel veel geld kost en kostte. Mijn eerste indruk was een commercieel bedrijf.

Gedoogplicht

De gesprekken die volgden waren veelal zeer vervelend. Elke keer werd gedreigd met het opleggen van de gedoogplicht, voortkomende uit de Belemmeringenwet Privaatrecht, van 13 mei 1927.

In mijn ogen is het product dat onder de elekriciteitsdraden groeit van mindere kwaliteit. Er ligt rondom deze dradenbundel toch een soort magnetisch veld. Reden waarom er nergens mensen onder wonen. Volgens Tennet geeft de gewenste bovengrondse 380 kV-verbinding geen enkel negatief effect op de gewassen eronder. Groot was dan ook mijn verbazing dat hier in de buurt een ondergrondse 150 kV-kabel ver van het dorp diende te worden aangelegd omdat er anders mogelijk negatieve effecten zijn voor de bewoners.

Fundering

Het bouwen van de masten vraagt om een serieus bouwwerk, het is natuurlijk niet de bedoeling dat het spul wegwaait. Dus een zware fundering inclusief heien. Hier in de buurt worden binnenkort weer veel windmolens gebouwd. In principe een zelfde soort constructie, aan de ene paal hangen draden, aan de andere hangen wieken. Heb je het geluk dat je een paal met wieken in je land krijgt, dan ontvang je op dit moment een jaarlijkse vergoeding die 80 maal de vergoeding is van die voor een hoogspanningsmast. Tennet zwaaide vanaf het begin met afspraken die ze met LTO heeft gemaakt over de vergoedingen. Nu heb ik niks met LTO en alleen al vanuit dat oogpunt is het vreemd dat er ook voor mij dan afspraken worden gemaakt. Misschien is het een idee dat LTO zich verdiept in de windmolenbedragen en dit soort bedragen afspreekt voor soortgelijke bouwwerken.

Recht van opstal

Het is in mijn ogen bijzonder vreemd dat voor de masten die worden gebouwd een recht van opstal wordt gevestigd. Het is immers een serieus bouwwerk en dan ligt aankoop van de ondergrond veel meer voor de hand. Dit geeft de betrokken landeigenaren veel meer mogelijkheden in de onderhandelingen met Tennet. Een goede bekende verkocht een tijdje geleden de ondergrond voor het plaatsen van een transformatorhuisje door Nuon. Hier werden wel redelijke prijzen voor de grond betaald en ook dit was voor de elektriciteitsvoorziening.

Al met al een vervelend traject met een vooral machteloos gevoel over je eigen positie. Een derde partij bedenkt wat in mijn land en wordt op allerlei manieren beschermd door de wetgever. Een wetgever die werkt met een bijna 100 jaar oude wet.

Laatste reacties

 • agri2

  Over 380 kV lijn gaat 2500 MW stroom. 3,5 MW windmolen geeft met 23% 0,805 MW stroom. 380 kV lijn kan dan stroom van 3105 windmolens vervoeren. Voor 200 km (van productie naar afnemer) heb je 500 masten nodig. 3105/500 = 6,21 molens per mast. Vergoeding voor hoogspanningsmasten moet dus 6,21 maal hoger liggen dan de vergoeding voor windmolen.

 • agri2

  23% is het jaarlijks rendement van een windmolen.

 • tinus888

  ergerlijk is dat ,een miljardenbedrijf dat zegt een beste prijs te betalen terwijl het maar een fooitje is.....

 • j.verstraten1

  Misschien is het een idee dat je je eerst eens verdiept in de inzet en strijd die LTO al jaren voert op dit dossier en daarin tegen diezelfde wet van 1927aanloopt als jij vóórdat je met de vinger gaat wijzen.
  Daarnaast lees ik dat je je beroept op het voorzorgbeginsel en vindt dat jou planten dezelfde bescherming dienen te krijgen als burgers. Ik weet niet wat voor bedrijf je hebt, maar vind je dat ook als burgers zich zorgen maken over hun gezondheid door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in hun omgeving ( zie bollenteeltdiscussie) of als je een nieuwe stal wilt bouwen waardoor misschien fijnstof besmet met endotoxine hun gezondheid bedreigd ook al wonen ze op een halve kilometer? Dan heb je recht van spreken.

 • j.verstraten1

  Zelf heb ik trouwens naast een mast van Tennet 3 gasleidingen dwars door het bedrijf waarover ik heel tevreden ben over de inzet van LTO en ik van de schadevergoeding bij de aanleg van de laatste leiding de komende 100 jaar mijn contributie van kan betalen. Ook gewasschade wordt indien aangetoond netjes vergoed.
  Het perceel waar de mast in stond heb ik gekocht met mast er al in. De jaarlijkse vergoeding voor de mast is slechts 200 euro, maar per m2 mijn best salderende grond.

 • j.verstraten1

  Windmolen bedrijven lobbyen trouwens om windmolens in het kader van 'algemeen belang' ook onder die wet van 1927 te krijgen. Volgens mij is ze dat voor het kabelsleggen vanaf windmolenparken naar verdeelstations ook op sommige plekken gelukt.

 • agri2

  @ j.verstraten: Ik krijg 1200 euro voor een 380 kV mast per jaar en 300 voor een 150 kV mast. Tennet kan van mij een behoorlijk bedrag krijgen als ze de masten opruimen en nooit meer terug komen. Een koe graast er zo omheen, op een akkerbouwperceel wen je er echt nooit aan.

 • tinus888

  Een lekkere vergelijking ,een gasleiding en een hoogspanningsmast @jverstraten Ik ben blij dat iemand zich niet zomaar laat afschepen en ben benieuwd naar het verdere verloop

 • vael

  ik heb ook een paar van die ondingen in mijn land staan, als akkerbouwer vind ik het eerder een vloek dan een zegen los van de vergoedingen ze staan altijd in de weg, eromheen is altijd een gepruts met alle bewerkingen en feitelijk als je alles goed optelt groeit er op 3xmaal de oppervlakte van een mast niks. en als ze wat ouder zijn komen ze zowat elk jaar door je land onderhoud en inspecties uitvoeren en kun je weer een werkstrook laten liggen. rond de hoogspanningsbaan heb ik bijna elk jaar een strook hagelschade(±100mtr. breed)

 • j.verstraten1

  tinus is zal je het verdere verloop voorspellen: weerstand, niets bereiken, frustratie, acceptatie en lto krijgt de schuld.

 • j.verstraten1

  Gas en stroom is trouwens geen vergelijk tinus.
  Gas wordt afgekocht, en hoogspanningsmast is jaarlijkse retributie.
  Daarnaast is Gasunie 100% overheid en eerder tot compromissen bereid dan het geprivatiseerde Tennet.
  Als je met hun iets wilt bereiken moet je naar de rechter, met wisselend succes.

 • JBrouwers

  Om te beginnen zijn TenneT's activiteiten in DU helemaal gescheiden van die in NL. Inv. in het Duitse net staan los van die in NL, onze Duitse activiteiten worden gereguleerd door een Duitse toezichthouder. Verder zijn onze Duitse activiteiten zeer rendabel waarvan onze aandeelhouder, de NL Staat (en daarmee de Nederlandse maatschappij) alleen maar profiteert.

  Dreigen met gedoogplicht is niet wat we doen. Als er een meningsverschil is, wordt er altijd geprobeerd er in goed overleg uit te komen. Maar er wordt wel open en eerlijk bij verteld dat onze wettelijke taak vereist dat we door kunnen gaan en dat daar, in het uiterste geval, vervolgens een wettelijk middel als de gedoogplicht bij hoort.
  TenneT hanteert het uitgangspunt van volledige schadeloosstelling zoals ook is weergegeven in de schadegids die op onze site staat. E.e.a. is ook nadrukkelijk geregeld in de zakelijk recht overeenkomst en in lijn met het schadevergoedingsstelsel van de Belemmeringenwet Privaatrecht.

  Wij hebben net als Gasunie, op nadrukkelijk verzoek van en met sectorvertegenwoordigers (LTO) raamafspraken gemaakt. Zoals het vervolgens hoort, worden deze afspraken gehanteerd.
  Windmolenparken hebben namelijk een heel ander belang, werken niet met maatschappelijk geld en maken commerciële afspraken. TenneT is niet zo'n bedrijf. TenneT is prudent met inzetten van maatschappelijk geld. Het recht van opstal is een prima middel om de wederzijdse belangen te waarborgen.

 • agri2

  @JBrouwers. Ik heb in bovenstaande berekening het verschil in financiële waarde proberen aan te geven tussen een windmolen en een hoogspanningsmast. Daar zitten wat aannames in, maar het geeft wel een richting aan. Een windmolen mag je plaatsen, een hoogspanningsmast krijg je door je strot geduwd.
  Van eerlijk zakendoen is natuurlijk geen sprake als er altijd een gedoogplicht aan de horizon gloort.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.