Boerenblog

4577 x bekeken 33 reacties

Kritisch kijken naar ZLTO

De fosfaatrechtendiscussie houdt de boeren behoorlijk bezig. In Heerenveen waren woensdag bijna duizend boeren bijeen om hierover te praten. Het ongenoegen is groot. Een opiniestuk van Harm Holman, melkveehouder in het Drentse Steenbergen.

De fosfaatrechtendiscussie houdt de boeren behoorlijk bezig. In Heerenveen waren woensdag bijna duizend boeren bijeen om hierover te praten. Het ongenoegen is groot. In het noorden zijn veel extensieve bedrijven en een redelijk evenwicht op de mestmarkt. Het feit dat diegenen die gespeculeerd hebben en snel gegroeid weer het beste af zijn, geeft ergernis en ongenoegen. Wie grond heeft gekocht en zich heeft ingehouden, betaalt weer de rekening. Mensen die ruimte hebben op hun bedrijf kunnen deze niet meer benutten en dreigen gekort te worden om de overproductie  van anderen op te vangen. Goed gedrag wordt zo afgestraft.

Zuidelijke boeren weer gewonnen

Er was in Heerenveen behoorlijk kritiek op LTO Noord. Ze hebben zich onvoldoende ingespannen om er voor de noordelijke boeren het beste uit te halen. Weer lijkt het erop dat de zuidelijke boeren hebben gewonnen in de discussie. Grondgebondenheid vinden ze in het zuiden maar niks en het op deze manier  invullen van fosfaatrechten kan een zeer intensief bedrijf nog intensiever maken. Het probleem wordt niet echt en adequaat aangepakt.

Ondersteuning voor boeren uit het noorden

Het heeft behoorlijk geknald binnen LTO. Maar binnen de structuur van LTO trekt het noorden steeds aan het kortste eind. Ze moeten schikken in de vakgroep melkveehouderij naar de mening van het zuiden. Het noorden heeft een minderheid in de vakgroep die nog steeds zo democratisch is dat ze dat accepteren. Wanneer durft LTO Noord en streep te zetten en komt ze echt op voor de noordelijke boeren?

 

ZLTO heeft veel gemeen met Grieks Syriza

Ik zie een parallel met de Griekenlanddiscussie. De ZLTO lijkt in zijn handelen op Syriza, de partij van Tsipras. De houding en werkwijze van de leiders lijkt behoorlijk op elkaar.

 • Ze houden tegen beter weten in vast aan het eigen geluid, andere meningen zijn ongenuanceerd.
 • Het  problemen in eigen land wordt ontkend: er is geen mestfraude, te hoog nitraat valt mee. Intensief met kringloopwijzer is veel beter dan extensief zonder. Weidegang is niet nodig. Er is nog steeds veel maatschappelijk draagvlak, etc.
 • Het land dreigt in een afgrond te vallen maar de politiek voelt zich niet verantwoordelijk. Bij de ZLTO is tussen de €1 miljard en €2 miljard verspeeld door Vion en daar is het hele ZLTO vermogen in verdampt. Ze zijn verworden tot een arme club.
 • Er wordt een  beroep  op saamhorigheid  gedaan binnen de EU. Binnen de ZLTO zien ze niet in dat de belangen tussen de regio's en sectoren zo verschillend  zijn dat dit verhaal niet meer opgaat.
 • De politiek helpt ons wel.

Klaar met de ZLTO

Men wil niet inzien dat de discussie over de situatie in Brabant de sector, zeker de noordelijke melkveehouderij, veel schade aanricht. De politiek gaat ingrijpen, zie de PAS discussie in Brabant. Er is weinig tot geen aansluiting meer bij het brede maatschappelijk denken.

De ZLTO wil niet inzien dat bijna niemand hen nog erg serieus neemt en dat de invloed in Den Haag heel klein is geworden. De strijd binnen de LTO werkt verlammend en het is inmiddels geen publiek geheim meer dat veel noordelijke bestuurders zo onderhand klaar zijn met deze gang van zaken.

Hoe lang zal de situatie in Griekenland nog stand houden en wat is de positie van Tsipras binnenkort?

Harm Holman is melkveehouder in het Drentse Steenbergen (gemeente Noordenveld).

Lees meer over fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • Pieter5775

  Wat liggen die melkveehouders in noord Nederland ontzettend te zeuren....ga van je eigen kracht uit. In zuid Nederland moet een veehouder net zo goed grond bij huren of kopen wil hij uitbreiden.

 • meindert67

  Harm reageerd als een verliezer het ligt altijd aan een ander wees een kerel en zeg gewoon dat jouw strategie de verkeerde was.Want je wil ook groeien maar je bent te laat en nu moet je fosfaatrechten kopen om te groeien.Om nu te zeggen dat de hele zaal in heerenveen het met jou eens is klopt geen zak van.
  Dit is een zielig verhaaltje van een gefrustreerde veehouder meer niet!
  Fosfaatrechten geven weer rust en evenwicht in de markt met een mooie buffer aan vermogen en je zal zien dat er over een paar jaar prima mee te werken is.
  Het is zaak om een zo kort mogelijke periode als referentie bv 01-04-2015 t/m 01-07-2015 en dan het gemiddelde aantal dieren maal het gemiddelde forfortaire norm (43 kg/Koe) dat is je fosfaatrecht en GEEN KNELGEVALLENREGELING.

 • alco1

  Meindert67. Mag ik raden naar jouw situatie. Hoeft niet. Het druipt van je reactie af.

 • rmw

  Evenwicht op mestmarkt in het noorden??? Als je er zulke onzin uitkraamt ben je helemaal niet serieus te nemen!

 • schooteind1

  Beste Harm,

  Kijk zo los je geen problemen op. De invoering van fosfaat rechten gaat voor iedereen pijn doen, los van het feit waar je koeien houdt. Vergeet niet dat vele brabantse boeren zich in allerlei bochten moeten wringen om bij uitbreiding voldoende grond onder hun bedrijf te krijgen, immers de grond die ze vaak al tig jaren in duurzaam gebruik hebben van hun buurman mag vooralsnog niet meegeteld worden. Dit zal voor vele een onmogelijke opdracht gaan worden. Dus die slag hebben jullie al weer gewonnen. Vergeet niet dat Friesland de meest melkvee- intensieve provincie van Nederland is (Boerderij 2 juni). Bovendien hoeveel latente ruimte is er nu echt wel in Noord-Nederland. Dit zou dus grond zijn die de afgelopen 30 jaar ongebruikt zou zijn geweest. We weten allebei dat dit niet zo is. Vaak is deze grond verhuurd, of voor akkerbouw aangewend.Nou genoeg onderling verwijten gemaakt. We moeten gezamelijk optrekken om er voor de gewone gezinsbedrijven er het beste uit te halen.

  vr. groet,
  Peter Verberne

 • gerrit.lammertink1

  Harm Holman heeft toch zelf ook een groot bedrijf? Hijzelf was vroeger toch ook bestuurder of misschien nog steeds en dan moet je niet afgeven op de huidige generatie bestuurders. 

 • tikka


  Noordelijke boeren, maak jullie niet te druk. De politiek gaat er zich nog mee bemoeien en dan zal inderdaad blijken dat o.a. Brabant wel een beetje klaar is met ZLTO en boeren in het algemeen.

 • hansvanbergen

  Om de mest wet einigzins eenvoudig te houden gaat RVO ervan uit dat iedere hectare landbouwgrond hetzelfde is. En dat het klimaat overal hetzelfde is. In werkelijkheid zit er nogal een verschil tussen de rivierklei met zand en grind als ondergrond waarop wij hier in Oost Brabant boeren met 19 ton ds gras opbrengst en 13 ton gedorste mais en de heide zandgrond in Drenthe.  Met daaronder vaak veen of drap waar je dus niet kunt beregenen.  Deze bedrijven zijn dus vaak op papier wel extensief maar in werkelijkheid moeten ze bijprodukten bijkopen om het vee aan de vreet te houden.  Misschien moeten we een systeem invoeren waarbij opbrenend vermogen van het land leidend is voor de hoeveelheid mestplaatsingsruimte. Sowiezo zouden de noordelijke provincies minder mest uit mogen rijden omdat het klimaat daar ongunstiger is en er minder mais en gras groeid per hectare.  Brabant vergelijken met Griekenland is natuurlijk volslagen belachelijk. Alleen Eindhoven alleen al heeft een grotere economie als heel Friesland bijelkaar.

 • meindert67

  alco1 ik heb een extensief bedrijf en dat ik nu even de boot gemist heb is mijn keus net als harm ook de keus had om zijn grote stal wel vol te zetten.harm heeft een aantal jaren geleden qoutem verkocht en zou nu gaan groeien en dan nu wijzen naar een ander omdat je zelf niet snel genoeg hebt gereageerd sierd hem niet.Hij is niet het zieligste jongetje van de klas.Keuze's HARM en je verantwoording daar voor nemen.DUS NU NIET ZEUREN.

 • Klaasvaak

  Ja, in het noorden is geen mest probleem als alle mest in het zuiden zou blijven.  
  Het zuidelijke probleem wordt ons probleem....

  Ik snap die redenatie wel....

 • massan

  Wat een onzin uit het Noorden; wij in het Zuiden zijn net zo extensief omdat we ook mais en gras aankopen om onze koeien te voeren.  We zijn niet altijd eigenaar van de grond waarvan het voer vandaan komt, maar het blijft landbouwgrond. 
  ZLTO waar blijft jullie reacitie!!!! Weerleggen we weer niets??

 • MKRouveen

  Ik begrijp Harm Holman volkomen. Het klinkt inderdaad een beetje zielig maar in de essentie heeft hij gelijk. Het grootste wringpunt is (wat mij betreft) dat extensieve boeren straks fosfaatrechten moeten zien te regelen om hun hectares vol te maken. Vind dat zelf ook een zeer onrechtvaardige ontwikkeling; de boeren mét grond bieden de intensieven nog wat plaatsingsruimte maar als zij hun eigen ruimte zelf gaan benutten komen de intensieve putten ook niet meer leeg.

  Als de extensieve boeren fosfaatrechten krijgen voor de hectares die ze hebben, én het fosfaatplafond moet heel blijven dan kan het niet anders of de intensieve bedrijven moeten inleveren. We moeten wel beseffen dat het fosfaatplafond is overschreden door het te hoge aantal koeien; dat aantal zal gewoon onderuit moeten en het is niet eerlijk deze koeien bij de grondgebonden boeren uit de stal te halen!

 • MKRouveen

  @massan Wat ga jij doen als de eigenaar van die grond zijn hectares zelf nodig heeft?

 • wesleyvanruitenbeek

  Het is toch heel makkelijk op te lossen, gewoon gemiddeld aantal koeien van 2juli 2012 tm 2 juli 2015 dat worden je fosfaatrechten. Dan is het fosfaat plafond niet overschreden en blijft er dus ook nog wat fosfaatrechten over voor knelgevallen. heeft ook niemand last van afroming.

 • Mozes

  @Meindert67 #2, als ik jou reactie lees is het net alsof ik Tsipras hoor vertellen dat Europa moet inzien dat hun beleid jegens Griekenland fout is. 

 • alco1

  @Mozes. Ik las ergens een goede vraag van @landboer.
  Hoe kan het dat het LTO en NZO voor afschaffing waren van melkquotum en nu voor voor deze regelingen zijn?

 • Vibank

  Omdat het niet uit maakt recht of krom
  er is geen 'vrij heerlijk eerlijk verhaal'
  geld is macht
  macht is geld
  de rest gerommel in de marge
  de voorbeelden liggen voor het oprapen

 • koestal


  De extensieve bedrijven zijn opgeofferd aan de intensieve,de brutaalsten krijgen weer hun zin. Nederland op z,n smalst. Redelijkheid wordt niet gewaardeerd.

 • koestal

  DE uitbreiders hebben er voor gezorgd ,dat het plafond doorbroken is ,laat ze die bedrijven dan maar afromen

 • Mozes

  @alco #16, LTO wilde van het quotum af vanwege het vele luchtkapitaal wat daar inzat. In de jaren dat het quotum het duurste was zat bijna de helft van het kapitaal van een melkveebedrijf in melkquotum. De NMV klaagde regelmatig dat in de melkveehouderij het rendement op kapitaal te laag was. Als je het kapitaal in een melkveebedrijf kunt halveren zul je bij dezelfde melkprijs een twee keer zo hoog rendement op kapitaal hebben. 
  Met het wegvallen van het quotum viel de rem op de melkveehouderij weg. Boeren sloegen op hol en de melkveehouderij dreigde zich te ontwikkelen als een nieuwe intensieve sector. Nu kan men hoog en laag springen wat men wil maar een nieuwe intensieve sector wordt maatschappelijk niet geaccepteerd. Wij moeten ons dus beperken tot het aantal koeien waar in Nederland grond voor is. Ook in andere landen tot aan de VS en Canada toe kun je geen vee houden zonder koppeling aan grond. Een koppeling aan grond had gemakkelijk gemaakt kunnen worden door verplichte grondgebondenheid. Dit had vrijwel geen luchtkapitaal gecreëerd.  Maar ZLTO gesteund door Helma Lodders van de VVD gingen hier voor liggen. 
  Nu krijgen wij fosfaatrechten wat veel luchtkapitaal creëert waar wij juist vanaf wilden. Als LTO-noord de fosfaatrechten had afgewezen hadden wij dierrechten gekregen die nog erger zijn.

 • peter1939


  fosfaatplafond heeft niets met grondgebondenheid te maken. Het is geen overschotsplafond maar produktie  plalond. Grondgebondenheid hebben we wet voor...een halve stal kun je niet verkopen, paar ha gornd wel dus extensieve knelgevallen bestaan niet.....investeerders in koecomfort en mestverwerking moeten niet benadeeld worden...Bovendien gaat in de toekomst met evenwichtsbemesting in kringloop het grootste voordeel naar grondgebonden bedrijven want als je geen/weinig grond hebt kun je ook geen voordeel halen..

 • Mozes

  @Peter1939, grondgebondenheid was een uitstekend middel om het op hol slaan van de melkveehouderij af te remmen en overschreiding van het fosfaatplafond te voorkomen. Het had alleen een paar jaar voor het einde van de melkquotering ingevoerd moeten worden. 

 • alco1

  @Mozes. Je verhaal is een opsomming van hoe het gegaan is.
  Het was echter van het begin af duidelijk dat er veel meer melk geleverd zou worden en de kostprijs er door beinvloed zou worden. Dat hebben wij ook heel vaak laten doorschemeren in onze gezamelijke debatten tegen de mensen die tegen afschaffing van het melkquotum waren.
  Onze gedachte was toen ook dat er geen wettelijke beperkingen zouden komen.
  Het instemmen dus van het plafond was dus de eerste grote blunder die mede door het LTO tot stand kwam. Het begin dus van de grote ellende die de grote tweespalk drijft tussen veel boeren.
  Het besturen dus van mede het LTO is een fiasco.
  Door nu te zeggen met het fosfaat plan in te gaan stemmen, want anders!!!!!!
  Is je als een klein kind weg laten zetten.
  Ook er in meegaan om te zeggen. We moeten geen intensieve sector worden slaat helemaal nergens op. Juist het omgekeerde zal bewaardheid worden.
  Er is ruimte zat om uit te breiden, waar geen mens last van heeft. • Peltjes

  massan 11 Jullie huren het recht om mest af te zetten nu pikken jullie het in. Geef jullie daar niet de schuld van maar Dijkstra en LTO.

 • Farmas

  Harm Holman heeft gelijk met het probleem ' Brabant en de ZLTO'
  Diep in hun hart weten de zuidelijke veehouders dat ook wel.
  De pijlen richten op Holman persoonlijk is goedkope retoriek en niet fair.
  Bij een melkveehouderijbedrijf hoort grond met een normale veebezetting.
  In Brabant zijn regio's waar men doodleuk meer dan 5 koeien per ha houdt
  Als het maar lang genoeg zo geweest is dan denkt men daar vanzelf wel een keer dat dit normaal is.
  WAKKER WORDEN BRABANT!!
  Voer van eigen grond en de koeien weer naar buiten.
  Luisteren naar de consument
  hoe simpel kan het zijn

 • j.verstraten1


  Holman  heeft meer weg van een gefrustreerde Griek dan de ZLTO. Dat je niet relevante zaken als Vion en mestfraude als argumenten moet gebruiken om je eigen speculatief gedrag te compenseren. Hypocriet als je met alle geweld probeert een scheuring aan te brengen voor eigen gewin,en anderen gebrek aan saamhorigheid verwijt. Begrijp niet dat die man nog een podium krijgt. Onzin dat het eigenaarschap van grond relevant is aan milieunormen.
  Ook de melkveehouderij in brabant voldoet trouwens aan de nitraatnorm, dat terzijde.

 • piethermus1

  Binnen ZLTO heerst nog een beetje de ouwe achterbakse Oost-Brabantse NCB-cultuur. Zelf ben ik ZLTO-er uit West-Brabant van een plantaardige sector, met ooit wat vee, met ook katholieke NCB-roots. Wij in West-Brabant voelden ons destijds altijd ondergesneeuwd door dat Oost-Brabantse. Het evenwicht was zoek. Maar sinds de Zeeuwen van de ZLM bij ZLTO zitten is er meer evenwicht. En daar streef ik zelf altijd naar; evenwicht en ook machtsevenwicht. Binnen ZLTO hoort men me niet graag, maar men heeft maar te luisteren. Die Harm Holman gaat erg kort door de bocht maar er zit een kern van waarheid in. Helemaal ongelijk heeft hij niet. 

 • Peltjes

  gemmiddels is het 106 mg nitraat per liter in het zuiden. Er is daar dus gewoon te veel mest. 

 • Peltjes

  gemiddeld bedoelde ik

 • Kuijstermans


  Rode kaart voor Holman

  Holman maakt graag vergelijkingen maar eerst de feiten op een rijtje.

  In 2015 zou het melkquotum verdwijnen, de melkveehouderij mag groeien binnen milieu randvoorwaarden, zoals een nationaal plafond fosfaat voor de sector.

  Bij overschrijding volgen dier/fosfaatrechten.  Dit is nu gebeurd , niks anders dan wat afgesproken is.  Waarom nu al die emotionele commotie en zwartepieterij.

  Dan de vergelijking;

  Harm doet me denken aan een  dolgedraaide voetballer die een andere speler van achteren er keihard onder uitschopt met het doel deze speler te blesseren.

  Het ergste is dat het ook nog een een eigen speler is !!!!   Hoe gefrusteerd moet je dan wel niet zijn???

   

 • Foxxy

  @ Mozes , uit je betoog lees ik dat je waarschijnlijk niet in de VS bent geweest !
  Daarentegen heb ik daar bedrijven gezien, 10000 stuks melkvee,  2 40-stands carrousel s tegenover elkaar , en 1 2 keer 12 rapid exit voor de ziekenboeg !

  Afhankelijk van voeraankoop!!! 

  Mestafzet , nagenoeg gelijk aan begin jaren 80 in Brabant! 

  Dat is realiteit waar wij tegen concurreren! 

  Neemt niet weg dat ik ZEKER net zoveel respect heb voor de Hollandse stal-boer met 30 koeien in NL heb

 • alco1

  @kuijstermans.
  Waar het om gaat is dat de overheid pas na het besluit van het melkquotum af te stappen kwam met het fosfaatplafond. Logisch gevolg daarvan het fosfaatrecht.
  Als dit echter vooraf bekend zou zijn geweest, zou niemand voor het voor het afschaffen van het melkquotum gestemd hebben.
  Men is dus genaaid!

 • alco1

  Daarnaast was de motivatie het melkquotum af te schaffen vanwege het vele luchtkapitaal wat gecreêerd werd en is dit nu anders met fosfaatrecht?
  Er heerste een politiek van zand in de ogen strooien

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.