Commentaar

16 reacties

Koe in de wei goed voor milieu

Voorstanders van weidegang hebben er een stevig argument bijgekregen. Berekeningen van het CBS wijzen uit dat een koe in de wei minder ammoniak uitstoot dan een koe op stal.

Meer weidegang zal daarom ook bijdragen aan vermindering van de ammoniakuitstoot.

Het effect van weidegang op de totale Nederlandse uitstoot van gassen als ammoniak, methaan en lachgas is nog niet eerder zo helder in beeld gebracht. Omdat weidegang ook zo zijn nadelen heeft, kon iedereen het effect ervan zo presenteren als in zijn of haar kraam te pas kwam. Het is ook een ingewikkelde kwestie, vooral omdat de combinatie van urine en mest de vervluchtiging van ammoniak bevordert. Een forse straal urine precies in een mestvlaai betekent ook in de wei een plaatselijk milieurampje.

Daar staat tegenover dat in een stal met drijfmest er systematisch menging plaatsvindt van mest en urine, waardoor per saldo de ammoniakvorming daar veel groter is dan in de wei. Tel daarbij op dat tijdens opslag en uitrijden van mest ook ammoniak verdampt, en de rekensom is helder.

Volgens het CBS bespaart een stijging van de weidegang van 70 naar 80 procent een half miljoen kilo ammoniak uit. Daar komt bij dat de uitstoot van het broeikasgas methaan vanuit de wei fors lager is. Daar staat wel een hogere uitstoot van lachgas tegenover. Maar per saldo is er wat betreft broeikasgas amper verschil tussen weidegang en opstallen.

Goed nieuws dus voor wie de weidegang een warm hart toedraagt.

Laatste reacties

 • koestal

  Dus in het weiland geen uitstoot van gassen,ik betwijfel het.

 • ohzo

  Alleen jammer dat bij beweiden de bemestings precisie 0 is. Dit is van zeer groot belang nu er bijna niets meer aan fosfaat en stikstof gestrooid mag worden.De laatste zinnen: er is geen verschil in broeikasgassen tussen weiden en opstallen'.
  Er kleeft dus een groot nadeel aan beweiden: grotere gewas verliezen, slechtere mineralen benutting en geen winst op broeikaseffecten.


 • abtje


  En vergeet het weidemelk effect niet. De koeien die in de brandende zon of stromende regen achter het schrik draadje staan te wachten tot hun zes uur detentie er weer op zit. Die staan dan op een kluitje wel de urine en vaste mest te mengen...

 • T@deler

  <em>'Koe in de wei goed voor milieu'
  </em>Na zo´n kop moeten er toch ook argumenten komen waarom dat zo zal zijn?
  Broeigaskassen zijn geen argument!
  Probeer het eens, en vergeet het positieve effect van mais niet!
  CBS schrijft letterlijk:
  <em>De verandering in CO2-equivalenten is hooguit enkele tienden van procenten.
  Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst: meer of minder beweiden zal ook de samenstelling van het rantsoen beïnvloeden en daarmee ook de methaanemissie uit pens- en darmfermentatie.</em>

 • ohzo

  Wat eigenlijk een beetje opvalt is dat de onpartijdigheid en objectiviteit van ' boerderij' knap rammelt de laatste tijd.

 • pinkeltje


  Dan is dit bericht daar een mooie uitzondering op. Onpartijdig en objectief. Behalve als de feiten je niet zo goed passen, dan ga je roepen dat het verhaal niet deugt.

 • joannes

  Zo is destijds óók het injecteren gelanceerd! Met promoten en ¨deskundige ¨ onderzoeken. Onderzoeken die nog steeds geen erkenning of praktische navolging krijgen in het buitenland! Behalve de boeren juicht iedere NLder natuurlijk met zo´n onderzoek, want die boeren moeten gewoon doen wat men vindt! En....nu zelfs ¨bewezen¨ heeft! 

 • ohzo

  Pardon Pinkeltje?? De laatste 4/5 zinnen zitten vol tegenstrijdigheden.. 

 • pinkeltje


  Dan kun jij beter lezen als ik. Maar dat wist je waarschijnlijk zelf ook al.

 • ohzo

  @ pinkeltje:' maar per saldo is er amper verschil tussen weidegang en opstallen. Dit is goed nieuws voor iedereen die weidegang een warm hart toedraagt'.
  Slaat nergens op.
  plus de keerzijde dat de mineralen in de mest niet goed verdeeld worden en een per kg melk een hogere uitstoot bij weiden. Dit is wat ' boerderij' had moeten uitzoeken.

 • pinkeltje


  Wat betreft broeikasgassen. Maar zoals een ieder die een of ander belang nastreeft pik je uit een rapport de bevidingen die bij je agenda passen en kun je dus heerlijk een heleboel duidelijke pluspunten voor weidegang naar voren brengen. Zoals jij dat ook doet om jouw denkbeeld zoveel mogelijk met argumenten onderbouwd. Al of niet zelf bedacht of verondersteld zoals de claim dat de uitstoot per kg melk hoger zou zijn omdat mineralen minder goed worden verdeeld. Ben benieuwd uit welk onomstotelijk onderzoek dat is gebleken.

 • ohzo

  De afgelopen 40 jaar is de CO2 uitstoot verminderd per kg melk. Google maar.
  Ik heb geen agenda, het zal me in principe een rotzorg zijn wat men in NL bedenkt.
  Feitelijk: als een koe schijt op een hoop is DIE hoeveeldheid niet meer te verdelen. Als je GEEN fosfaat meer mag toevoegen op je bedrijf, omdat er simpelweg vanuit wordt gegaan dat elke kg overal netjes verdeeld wordt, gaat dit dus fout. 
  Als je begin juli over Nl vliegt, schrik je je een rol beroerte als je al die gele graslanden ziet. Dus een uitgekiende nemesting is zeer zeker op zijn plaats. Geef je je mail adres maar, zal ik je bestoken met onderzoeken over de relatie hoge melk produktie en mineralen efficientie.

 • koestal

  auto,s uit de stad is goed voor het millieu en goed voor de gezondheid van de stadsmensen,dan leven ze gemiddeld 2 jaar langer !

 • landboer


  ohzo die gele graslanden zijn meest percelen die niet beweid worden! Beweide percelen worden niet zo snel geel.

 • ohzo

  Nee dan heb je gele graslanden met groene stippen. De groene stip is dan waar een koe heeft gescheten. 

 • Jan-Zonderland

  'T is de boer al lykefolle, as de ko skyt as de bolle

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.