Rundveehouderij

Achtergrond

In Brazilië groeit ki met dubbele cijfers

Nederlandse ki-organisaties profiteren van de sterke groei van kunstmatige inseminatie in de rundvleesveehouderij in Brazilië. Alta Genetics en CRV Lagoa hebben er een flinke vinger in de pap.

Volgens de Braziliaanse vereniging voor kunstmatige inseminatie (Asbia) zijn in 2019 meer dan 18,5 miljoen rietjes sperma verkocht, 19% meer dan de 15,6 miljoen in het jaar ervoor.

Het grootste deel, 11,8 miljoen rietjes, had als bestemming vleesvee. De verkoop van rietjes voor melkvee steeg van 4,2 miljoen naar 4,6 miljoen.

De voorzitter van Asbia, Márcio Nery, verwacht voor 2020 een groei van 24% en dat er dit jaar meer dan 22 miljoen rietjes zullen worden verkocht. Bijna 9 miljoen rietjes komen uit andere landen, de rest is eigen productie.

Genetica helpt productiviteit veebedrijven

Een verklaring voor de snelle groei is volgens Nery de toegevoegde waarde die de kennis van de genetica in de praktijk oplevert. De veehouders zijn zich steeds beter bewust van de invloed van genetica binnen hun bedrijf – niet alleen bij het verhogen van de productiviteit, maar ook bij het verlagen van de kosten.

Cyclussynchronisatie koeien

Nery noemt ook de toename van cyclussynchronisatie: het laten ovuleren van koeien op het moment dat de veehouder dit wenst. Hierdoor kan kunstmatige inseminatie (ki) plaatsvinden op een vooraf bekend tijdstip en eventueel voor meerdere koeien tegelijkertijd.

Lees verder onder de foto.

Volgens de Braziliaanse vereniging voor kunstmatige inseminatie Asbia zijn vorig jaar meer dan 18,5 miljoen rietjes sperma verkocht. - Foto: Asbia
Volgens de Braziliaanse vereniging voor kunstmatige inseminatie Asbia zijn vorig jaar meer dan 18,5 miljoen rietjes sperma verkocht. - Foto: Asbia

Managementondersteuning, Nellore en Angus

In de afgelopen jaren hebben veehouders geïnvesteerd om meer vee te produceren op een kleinere oppervlakte. Ook leidt de verandering in het consumptiepatroon tot veranderingen.

De markt voor vlees van betere kwaliteit groeit en slachterijen betalen daar ook een premie voor. Hiervoor worden kruisingen tussen het Nellore-ras, geschikt voor een tropisch klimaat, en Europese rassen – zoals Angus – gebruikt. Daarvoor is het gebruik van ki onvermijdelijk, omdat de Angus-stier in een tropische klimaat onvoldoende sperma produceert.

Naast goed sperma is het beschikbaar hebben van kennis en informatie van steeds groter belang. De geneticabedrijven spelen daar met hun dienstverlening en managementondersteuning op in.

Nederlandse ki-organisaties: Alta en CRV

Onder de 32 leden van Asbia zitten twee Nederlandse bedrijven: Alta Genetics en CRV Lagoa. Samen hebben ze naar schatting de helft van de Braziliaanse ki-markt in handen. Net als in Nederland verlenen zij ook hier managementondersteuning.

CRV Lagoa levert naast het sperma ook inseminatiehandelingen, drachtcontrole en stieradvies.

Drachtcontract

Bij Alta kan de veehouder een drachtcontact afsluiten waarbij Alta wordt afgerekend op het wel of niet drachtig worden van de koe.

Alta wil in 2020 de productiecapaciteit voor de Braziliaanse markt verdubbelen, daarom zijn er investeringen van € 1,5 miljoen gepland. De CEO van CRV Lagoa, Rudi den Hartog, verwacht dit jaar een groei van 25%. Vooruitlopend op de groei heeft CRV recentelijk € 6 miljoen geïnvesteerd in een nieuwe productielocatie.

Braziliaanse ki-vereniging Asbia in cijfers:

Volgens Asbia werden er vorig jaar in Brazilië 11 miljoen doses sperma geproduceerd. In 2018 was die productie 9.630.303. Dat is een stijging van 14%.
Voor 2020 wordt een stijging tussen de 15 en 16% verwacht. Dat past binnen de verwachting dat er in de komende 5 jaar 30 miljoen doses op de nationale markt worden verkocht.
De export van sperma voor vleesvee steeg van 255.584 naar 283.966 doses en die voor melkvee van 163.404 naar 201.374 doses.

Veel meer gesekst sperma
Asbia wijst ook op de opvallende stijging, met 29%, van de verkoop van gesekst sperma.

Of registreer je om te kunnen reageren.