Rundveehouderij

Achtergrond 59 reacties

Melkveehouders verdeeld over fosfaatakkoord

Van de melkveehouders is 30% voorstander van het fosfaatakkoord. 45% keurt het af en de rest heeft geen mening.

Dat blijkt uit een enquête van Prosu Databased Marketing onder 1.610 melkveehouders. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Milieudefensie en Netwerk Grondig.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 56% vindt dat de Tweede Kamer alleen moet meewerken aan het sectorplan als grondgebonden melkveehouders niet worden gekort op hun melklevering. Het is een belangrijk standpunt van Netwerk Grondig, waarin grondgebonden melkveehouders zich hebben verenigd. Ook de biologische sector is hier voor.

Aanscherping AMvB grondgebonden melkveehouderij

Van de melkveehouders vindt 65% dat de algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor grondgebonden melkveehouderij moet worden aangescherpt. Dit betekent dat uitbreiding van de fosfaatproductie na 2014 vrijwel volledig grondgebonden moet zijn. Grondgebonden en bedrijven die sinds 2014 weinig zijn gegroeid, kunnen dan dieren houden; sterke groeiers moeten dieren afstoten of grond kopen.

Oproep tot wegstemmen mestplan

Milieudefensie en Netwerk Grondig roepen de Tweede Kamer op het mestplan volgende week weg te stemmen. “Het is tijd om met echte oplossingen te komen, anders staat de sector over een jaar opnieuw in paniek bij de staatssecretaris op de stoep”, zegt Bart van Opzeeland van Milieudefensie. De organisatie wil een melkveehouderij 'die past bij de omvang van Nederland'.

Fosfaatakkoord gesloten

Vorige week sloten de melkveesector, veevoersector en Rabobank een fosfaatakkoord met staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken. Door de melkveestapel te laten krimpen en de hoeveelheid fosfor in veevoer te verminderen, moet de fosfaatproductie onder een met Brussel afgesproken plafond komen. Alleen dan houdt Nederland recht op derogatie.

Representatief onderzoek

Prosu heeft de enquête gestuurd naar de 12.000 melkveehouders waarvan het marketingbureau e-mailadressen heeft. Nederland telt circa 18.000 melkveehouders. Het onderzoek is volgens de organisatie representatief. De uitkomsten zijn gecorrigeerd voor regionale verschillen in grondgebondenheid. De bedrijven die gegevens invulden, lijken een redelijke doorsnee van de sector te zijn. Een grote meerderheid levert aan FrieslandCampina, 27% past geen weidegang toe en 36% heeft een bedrijf groter dan 120 koeien.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Ik heb de enquête wel ingevuld maar kon niet de antwoorden geven die ik wilde. De antwoorden die ik wilde geven ontbraken gewoon. Het was duidelijk opgezet om een bepaalde gewenste uitslag te krijgen. Dus activistisch bedrog.

  Moet ik werkelijk geloven dat een meerderheid van de melkveehouders een regeling wil waarbij duizenden en duizenden melkveehouders failliet gemaakt worden om 500 tot 800 melkveehouders met een akkerbouwtak in de gelegenheid te stellen die om te zetten naar melkvee?

 • a van Gerwen

  Zo zie je maar dat je op moet passen om iedere willekeurige enquete zomaar in te vullen, want voor weet wordt het tegen je gebruikt en meestal is het niet duidelijk wie de echte opdrachtgevers zijn.

 • wmeulemanjr1

  Bennie jij maakt wel duidelijk dat je tegen aanmoedigen van een voledig grondgebonden melkveehouderij bent, in de rest van Europa kan iedere melkveehouderij nog steeds op basis van grondgebondenheid groeien, waarom moet de grondgebonden melkveehouderij hier dan op achterstand komen te staan?
  Afslachten van koeien op bedrijven die latente ruimte hebben is de perfecte oplossing?

 • buitenok

  grondgebonden houd het wel in evenwicht

 • a van Gerwen

  Hoeveel grondgebonden melkveebedrijven zijn nog grondgebonden als de derogatie wegvalt. Ik neem aan dat ze dan ook zonder morren melkkoeien inleveren om grondgebonden te blijven net zogoed dat ze dat verwachten van bedrijven die nu een paar honderd m3 mest af moeten voeren naar de buurman en dus niet grondgebonden zijn.

 • Marco22

  Ja maar natuurlijk, als de uitslag niet welgevallig is, dan deugd de enquete niet.
  Net als jaren terug van de DDB . Volgens zuivelbobo's waren de vragen suggestief.
  Het hele fosfaat reductieplan is alleen ter bescherming van de banken en zuivelindustrie en de grote groeiers.
  Niet groeiers hebben niet de melkmarkt overvoerd waardoor de de prijs in elkaar klapte. Maar mochten wel de financiele klappen incasseren.
  Niet groeiers hebben hebben niet door het fosfaatplafond geboord.
  Hoe eerlijk is het dan om de niet-groeiers hier voor de rekening te presenteren.
  "Ja maar wij hebben volgens de wet niet fout gedaan" Dat is een dogma. De extra koeien zijn de oorzaak van huidige debakel. En die staan niet op stal bij de boeren die niets hebben gedaan.
  Investeren is risico nemen en die risico moet je niet bij je collega's neerleggen als je een te grote broek hebt aan getrokken.


 • Bennie Stevelink

  @wmeulemanjr1, in een reactie bij een ander artikel heb ik mij uitgesproken voor begrenzing van de melkveestapel via grond. Willen we deze begrenzing voldoende hard maken dan zal eerst een onderscheid gemaakt moeten worden tussen melkveegrond en niet-melkveegrond. Als alle akkerbouwgrond volgezet wordt met koeien krijgen we een verdubbeling van de veestapel en komen we nooit onder het fosfaatplafond.
  Er bestaat naast het fosfaatplafond ook nog een ammoniakplafond waar we op dit moment al anderhalf keer boven zitten. Een verdere groei van de veestapel zal nooit geaccepteerd worden.

  Wat vind jij ervan als grondgebonden boer dat alleen grond die volgens de gecombineerde opgave in de voorgaande jaren is gebruikt voor melkvee het recht geeft om koeien op te houden? Dan hebben we immers een grondgebonden begrenzing en ook een begrenzing die redelijk hard is.

 • haj146

  Grondig heult toch niet met milieudefensie? Grondgebondenheid zet ons ook op achterstand. Grond is hier vele malen duurder dan elders.

 • eg wel

  Samen optrekken met milieu defensie lijkt mij geen goede zaak, milieu defensie heeft andere doelstellingen.
  De niet grondgebonden melkveehouders zijn per ha zwaar gefinancierd dat maakt het gevaarlijk voor met name de RABO om deze bedrijven massaal om te laten vallen. Niet voor niets zit RABO bij aan tafel en investeren ze miljoenen om dat te voorkomen. Dat de belangen van de grondgebonden bedrijven daar mee geschaad worden wordt voor lief genomen.

 • wmeulemanjr1

  Het gaat dus niet om milieu doel, het gaat allemaal alleen om hoe de RABO/zuivel vooruitkomen?

 • eg wel

  @wmeulemanjr1,
  Het fosfaatplafond heeft niets met milieu te maken maar met het begrenzen van het aantal koeien, het is een voorwaarde voor het toekennen van derogatie.
  De zuivelindustrie heeft zo massaal uitgebreid dat er onder bezetting dreigt als de derogatie vervalt. De RABO gaat zware verliezen lijden als de intensieve melkveehouders omvallen.

 • vandenbrandcv1

  Dit is alleen onder de MD aanhang getoetst. Bovendien lag de website van prosu continue plat. Dit is geen afspiegeling van de boerensamenleving die dit heeft ingevuld.

 • wmeulemanjr1

  De extensieve moet dus bloeden voor intensief?

 • eg wel

  @wmeulemanjr1,
  Bloeden is een groot woord, meebetalen om de derogatie te redden klinkt beter.

 • Martin Oldenhof

  En hoeveel van die 1610 melkveehouders heeft afgelopen zaterdag / zondag de enquete ingevuld? Volgens mij maar een zeer klein gedeelte. Afgelopen maandag kon het al niet meer ingevuld worden. Ik heb mijn twijfels over de betrouwbaarheid van dit onderzoek en zou dan ook graag willen zien hoeveel % van de 1610 gevraagden het heeft ingevuld.

 • wmeulemanjr1

  Derogatie redden kan ook prima als je grondgebonden de ruimte geeft, dit plan klinkt alsof iedereen straf verdient, maar waarom grondgebonden niet gewoon aanmoedigen?? En ga gewoon meten naar de kwaliteit van water, want daar draait het toch om!! Wat nu gebeurt is 'om de hete brij heen draaien'

 • Bennie Stevelink

  @wmeulemanjr1, je hebt nog niet gereageerd op mijn voorstel om de begrenzing grondgebonden te maken. Een begrenzing waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen melkveegrond en niet-melkveegrond. Alleen op melkveegrond mogen in dat geval koeien worden gehouden.

 • erardus1

  Wat een gekrakeel over het fosfaat reductieplan. Deze is er alleen voor het overgangsjaar 2017. Als is hier boven lees wil men niet inzien waar we staan op 1 jan. 2018, als de fosfaat wet in gaat. Is de ruimte in 2017 met fosfaat reductieplan t.o.v. De fosfaatwet ( fosfaatrechten) in 2018 werkelijk zo een groot verschil. Het is een discussie over de ruimte voor intensieve bedrijven t.o.v. De ruimte voor de extensieve. Deze vraag is op de kamer discussie na, van aankomende week, allang geslecht. We hebben een helder beleid nodig. Hiervoor staat de o ergheid aan de lat. Deze laat het afweten hierdoor vliegen we elkaar in de haren.

 • c.ferdinands

  om elke vier jaar weer die discussie over die derogatie aan te gaan is geen duurzame oplossing en nu met dit gekke plan om weer voor de korte termijn de
  derogatie te redden het is nu de tijd voor de sector om voor de toekomst meer
  bestendige wegen in te slaan

 • schooteind1

  Ik heb de enquette ook ingevuld en ik moet zeggen deze was ongelooflijk sugestief. Zoiets van; "ben je voor of tegen goed weer? ".
  Ik zou aan de uitkomsten maar niet zoveel waarde hechten. Als Grondig en haar partner Milieudefensie echt zo zeker zijn van hun zaak, dan laten ze een onafhankelijk en echt gedegen onderzoek doen. Maar ja....dat zal wel niet gebeuren. Dus geen aandacht meer aan besteden.

 • jeannettedekker1

  De sector moet in gesprek in Brussel, de politiek naait ons een oor aan.

 • jeannettedekker1

  De politiek naait ook nog eens een keer onze voormannen een oor aan. Ze worden gehersenspoeld.

 • jeannettedekker1

  Ze zouden gestraft moeten worden boeren zo tegen elkaar op te zetten,geen enkele boer heeft schuld aan deze situatie,een ondernemer denkt niet aan de sector maar moet zijn eigen toko in de benen houden.

 • wmeulemanjr1

  Bennie, als je dan grond bij huurt/koopt(van bijvoorbeeld een akkerbouwer) word dat volgens jou dan ook melkveegrond? Als je vind van niet ben je niet volledig voor stimuleren grondgebondenheid en houd je elke keer discussie waarom Nederland in Europa op achterstand moet komen te staan als grondgebonden melkveehouderij.
  Er zijn volgend jaar ook veel boeren die een hogere pacht moeten niet betalen en terug moeten in koeien volgens dit absurde plan.
  Hoe overleef je dan?

 • pieterfranken1

  Bennie Stevelink jouw plan vindt ik niks. Ik zit in de Flevopolder en heb melkvee, pluimvee akkerbouw. Als ik al mijn grond inzet voor voedergewassen koeien krijg ik het voer nooit!!!!!! op. Onze grond groeit gewoon veel meer op als dat je met grondgebondenheid op kan voeren. Ik teel tarwe , wortelen enz. De tarwe gaat zowel naar de kippen als de koeien, het lijkt mij niet meer dan logisch dat deze gronden gewoon meetelen voor grondgebondenheid.

 • Bennie Stevelink

  @wmeulemanjr1, jij wilt dus de mogelijkheid om op alle akkerbouwgrond koeien te houden? Hoe denk je onder het fosfaatplafond te blijven? En hoe onder het ammoniakplafond te komen?

 • farmer135

  de meesten willen toch wel erg graag weer derogatie

 • Hazenhurk

  grond gebonden melkveehouderij zo als Bennie voorstelt is een verspilling van goede landbouw grond ook zijn er tal van co producten prima toepasbaar voor de melkveehouderij wat zorgt voor een lagere grondbehoefte. een intensief bedrijf let op efficiëntie van voer wat koopt dit aan. Als je mest plaatsing of verwerking maar regelt is grond totaal niet binden naar mijn mening

 • Kuijstermans

  De uitkomsten zijn gecorrigeerd !!!???? voor regionale verschillen in grondgebondenheid.
  Een enquete corrigeren!? Naar de gewenste uitslag?

 • Peerke1

  Gewoon grond onder de poten van een koe. Hoe meer grond des te meer koeien je buiten kunt laten lopen. Maakt niet uit waar de grond ligt.

 • Bennie Stevelink

  @Peerke1, nogmaals, hoe blijven we onder het fosfaatplafond en hoe komen wij onder het ammoniakplafond? Als we deze begrenzing willen realiseren via grond dan is het onvermijdelijk dat akkerbouwgrond en andere niet-melkveehouderijgrond wordt uitgesloten

 • wmeulemanjr1

  Wie geen grond kan regelen((ook mestafzet op grond van anderen zou hier eigenlijk onder moeten vallen)) moet krimpen, de rest niet, hoeft in andere Europese landen ook niet!
  Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
  En ga eerst meten naar de waterkwaliteit, dan pas kan je bepalen waar eventueel minder mest op bepaalde percelen kan.
  Maar dat willen de 'kartelvormers' van dit onzinnige plan niet.
  De vrije markt manipuleren dat is wat telt!

 • alco1

  @ Lachwekkend en ziekmakend is zo'n enquête.
  Net als @Bennie zegt:
  Het was zeer suggestief en ik kon ook nergens mijn beleving in vinden.

  Maar laat nu wel één ding duidelijk zijn.
  Niet derogatie boeren laten hun collega's stikken.
  En gelijk hebben ze.
  Je gaat toch niet inkrimpen met als gevolg dat je opgezadeld wordt met fosfaatrechten!
  Dus zo komen we er niet uit.
  Ook dat gezever over grondgebondenheid zal een hopeloze weg blijken met allerlei schijn constructies.

  De enige oplossing is derogatie proberen te behouden op basis van feiten.

  Iedereen doet alsof er teveel koeienmest is
  Dat is helemaal niet waar.
  Het ligt aan de papieren toekenning.
  En daarop zijn zoveel opmerkingen te maken.

  Wij zijn de Delta van vruchtbaarheid, dan kun je toch niet opgezadeld worden met Europese gemiddelden.
  De Grond snakt om organische koeienmest.
  Weidevogels zijn dankbaar.
  Duurzaam

  Beste Mensen.
  Hier zit de oplossing die tot ieders tevredenheid kan zijn en waar niemand, ook milieu defensie niet, gemotiveerd bezwaar tegen kan maken.
  Het zal eenduidig gebracht moeten worden, zodat de EU hier niets tegenin kan brengen.

 • jeannettedekker1

  Alco wie hier de logica niet van inziet,is op 1 of andere manier de boel aan het flessen.

 • jeannettedekker1

  Natuurlijk moeten we proberen derogatie zoveel mogelijk te behouden maar ons laten chanteren door dat geboefte.NOOIT!

 • eg wel

  Ik ben ook met de enquête begonnen, door suggestieve vraagstelling afgehaakt en niet verzonden.
  Verder ben ik het alco1 eens

 • gerben5

  doc is uit zuivel.nl gestapt, het hele fosfaatplan kan weer in de vullisbak

 • Koen Franken

  Een ding staat als een paal boven water , de gehele melkveehouderij is zo verdeeld als wat , lees al die reactie hoe er op elkaar word afgegeven .

 • G&RdH

  als ik met oudere boeren spreek die zeggen het is zo makkelijk 2,5-3 gve per ha en je zit altijd goed voor mens-milieu en dier. alleen zal de rabo hier niet blij mee zijn grote stallen vee met weinig ha en nog een oud gezegde Verdeel en Heers

 • winden

  Weet iemand hoeveel rundvee mest er word geëxporteerd? En natuurlijk ook de varkensmest die via vvo's worden geëxporteerd.

  Dit is namelijk mest die niet op Nederlandse bodem geplaatst kan worden.

  Leg dit aan banden en zorg dat diegene die die mest produceeren gekort worden.

  Want iedere kilo fosfaat die geëxporteerd word is te veel om dat die niet in Nederland geplaatst kan worden.

 • eg wel

  @ bennie,
  Dus je wilt melkvee grond en niet melkvee grond,
  Een leuk idee, maar is dat niet een nieuw soort quotum.
  En word grond dan niet erg duur??

 • Bennie Stevelink

  @eg wel, ik noemde dat om duidelijk te maken wat de consequentie is van begrenzing via grond. Als we de mogelijkheid laten om op akkerbouwgrond koeien te houden kan de veestapel nog verdubbelen. Ook ontstaan allerlei schijnconstructies. Als we de veestapel willen begrenzen via grond is er geen andere mogelijkheid dan onderscheid te maken tussen grond die wel recht geeft om koeien op te houden en grond die daar geen recht toe geeft. Er zal dus in de gecombineerde opgave gekeken moeten worden welke grond de voorgaande jaren is gebruikt voor melkvee. Alleen die grond geeft recht op melkkoeien.

  Ben ik hier voorstander van? Ja en nee. Het heeft voordelen zoals het niet meer onttrekken van grond aan de melkveehouderij. Intensieve gebieden kunnen niet intensiever worden.
  Het heeft ook nadelen. Het zijn in feite dier- of fosfaatrechten per hectare en niet per bedrijf. Dus in feite komt het weer op hetzelfde neer.

 • Jaap39

  Waarom niet de stoppers regeling naast melkveehouderij ook toepassen op varkenshouderij en pluimvee geiten etc. Schotten tussen de sectoren weg en koop rechten weg bij wie er vanaf wil. Er zijn er zat die willen verkopen.
  Fosfaat is fosfaat.
  Waarom zou een bijna geheel niet grondgebonden deel van landbouw (pluimvee varkens geiten) zijn mest maar onbeperkt op de auto kunnen blijven zetten? Waanzin.

 • eg wel

  @ bennie,
  Is dit iets wat je zelf hebt bedacht, of kan ik hier ergens iets over lezen.
  Het lijkt me geen goed plan, bovendien juridische waarschijnlijk een moeilijk verhaal.

 • jeannettedekker1

  30 procent wil Fosfaatrechten om te verzilveren en 40 procent weet niet of hij dit wel overleeft kan hij eventueel verzilveren,dat hadden ze eigenlijk bij die enquete direct mee moeten vragen. Word er al heelveel duidelijk!

 • Bennie Stevelink

  Kijk, @jeannetedekker1, nu kom jij met iets wat ik ook al langere tijd vermoed. Een deel van de GRONDig boeren wil alleen maar fosfaatrechten om die later zo duur mogelijk te verkopen. Het zijn de nieuwe SLOM-boeren.

 • zon

  @jaap,De andere sectoren buiten de melkvee zitten helemaal niet te wachten op afschaffing van de schotten.Deze sectoren zijn altijd hokdieren geweest en hebben het mestverhaal aardig goed op de rit.
  De melkvee moet zijn eigen problemen maar oplossen.

 • winden

  Maar ze helpen wel de melkveehouderij door hun mest te verwerken (doen ze omdat dan mestafzet voordeliger is niet persé omdat het moet) daarom kunnen ze de vvo's verkopen ze aan melkveehouders. Die voor een paar € hun mest niet hoeven te bewerken. Hoe krom.

 • winden

  Maar ze helpen wel de melkveehouderij door hun mest te verwerken (doen ze omdat dan mestafzet voordeliger is niet persé omdat het moet) daarom kunnen ze de vvo's verkopen ze aan melkveehouders. Die voor een paar € hun mest niet hoeven te bewerken. Hoe krom.

 • HeinCarien

  Pluimveehouders hebben sowieso geen vvo's. En 30 procent van de in Nederland geproduceerde pluimveemest wordt verbrand in Moerdijk. En vergeet niet dat de pluimveehouders tot op heden al 10 jaar meer betaalden voor hun afzet dan de rest in NL. Toen het verbranden ging draaien stortte de afzetprijs meteen ineen, echter de deelnemers hadden een juridisch keihard contract met een hogere afzetprijs.

 • Jaap39

  Maar waarom melkvee alleen grondgebonden en varkens kippen geiten niet? Krom.

 • wmeulemanjr1

  @jaap39; ja vreemd hè, geiten mag je raak melken zonder enige AMvB t/b/v grondgebondenheid

 • Jaap39

  @winden, vvo's? Wat kun je daar mee? Nog nooit het nut van ingezien.

  @zon ja ze hebben de mest letterlijk op de rit, de hokdierenn/varkens kippen sector. Alles op de tankauto. En omdat die mest ergens naar andermans grond moet, moet een melkveehouder zijn veestapel maar krimpen?
  Kippenmest verbranden is ook jammer van dat mooie spul. Gaat ook een berg fosfaat mee verloren.

  Laat elke sector maar grond werven om te groeien en mest te plaatsen. Niet alleen de melkveehouderij. Is ook goed voor de grondprijs!

 • Hof te Dorth

  Is het niet vreemd dat wij als biologisch melkveebedrijf helemaal geen enquête hebben ontvangen?

 • jaap69

  de enquête is verstuurd door milieudefensie en naar een klein groepje boeren. het was maar 2 dagen mogelijk om hem in te vullen. het merendeel van de boeren die hem ontvangen heeft, heeft hem waarschijnlijk niet ingevuld. de hele enquête is een en al doorgestoken kaart en totaal niet representatief, waarom pakt een blad als de boerderij dit klakkeloos over

 • koster

  het nadeel van alle GVE/ha en andere grondgebonden plannen zijn dat er een verschil is of je grond van de buurman huurt om daar bv mais te telen of dat je de mais van de buurman aankoopt. In grote delen van Nederland zijn de hectares onder de bedrijven elk jaar het zelfde, maar hier in de buurt kan door alle uitruil en wispelturige pachtgronden van overheden, best schommelen.
  Als ondernemer weet je ook niet wat je moet, de ene keer worden de hectares tegen je gebruikt en de andere keer voor je.
  En wat maakt het eigenlijk uit hoeveel hectares je onder je bedrijf hebt? Je hebt toch bemestingsnormen?
  De weg die alco wil bewandelen is mijnsinziens de enige juiste en rechtvaardige weg.
  En laten we alsjeblieft stoppen om elkaar de schuld te geven. De groeiers zijn toch niet debet aan een falende regie?! Het heersende sentiment was een aantal jaren terug toch, kom maar op met je melk en de groeiers dat zijn de echte boeren, en al die grote stallen zijn vergund, gefinancieerd en niet zelden isdh of mdv- waardig.

 • koster

  en als er perse rechten moeten komen, doe dan maar simpele dierrechten en dat je het net als bij je belastingsaangifte over zoveel jaar mag middelen.
  De kringloopwijzer daar geef ik ook niet zoveel om. Ik heb in een studiegroep gezeten en het was overduidelijk, hoemeer voer van een ander en mate name uit Rotterdam, hoe beter je scoort. Als je de verliezen van een teelt bij de aankoop niet meerekent dan is het logisch dat je goed uitkomt.
  Heel in het groot gezien zouden dierrechten ook wel logisch zijn, dan kun je het aantal dieren sturen en heb je een instrument om het voer en de stront wat dichter bij elkaar te kunnen krijgen.

 • A. Ruijter

  Ben het ook met alco eens, maar vind dat we niet voor derogatie moeten gaan, maar voor standaardnormen van 250 kg/ ha. Zijn we meteen van de derogatieregels af. Dat er teveel fosfaat geproduceerd wordt, want wat maakt het uit als het de grens over gaat. Ik zou juist gaan voor "alles inzetten op mestverwerking" ! Er dreigt fosfaattekort, dus zorg dat we het morgen in korrels kunnen opslaan. Er is zoveel van mest te maken, daar moeten we op inzetten. Kunnen we er inkomsten uithalen, en hoeven dan meteen minder te melken voor een goed inkomen. En laat ons allemaal boeren zoals we willen, als we ons allemaal aan de mestnormen per ha houden, is het gras, of is het akkerbouw, wat maakt dat uit?

  Het quotum moest eraf omdat men vond dat we met marktwerking moesten omgaan. We hebben 30 jaar stilgestaan. Nu hebben veel boeren prachtige diervriendelijke stallen neergezet. En nu moeten we omgaan met het vraag en aanbodplan. Dat is ondernemen. Dus ook gewoon lekker laten gaan.

  Dus kortom: standaard 250 kg N/ha; geld inzetten voor innovatie mestverwerking; kringloopwijzers voor stabiel houden van milieukwaliteit; geen nieuwe regels meer, laat ons eens gewoon gaan....

 • Schraar

  Er worden vele goede suggesties gedaan, ware het niet dat de realiteitszin ontbreekt.
  De realiteit is namelijk dat Nederland zich al 3 jaar lang niet aan de afspraken met Brussel heeft gehouden door 3 jaar achter elkaar, steeds ruimer over het fosfaatplafond te gegaan.
  De realiteit is dat het vertrouwen in Brussel op is en dat Nederland per direct met een overtuigend plan moet komen om de derogatie van 2017 te redden. Komt dat plan er niet dan is volgend jaar de derogatie al weg en komt er na 2018 ook geen nieuwe meer. Er is dus gewoon geen tijd meer en het plan dat er nu ligt is hoe pijn het ook links en rechts doet noodzakelijk.
  Nog altijd zijn er een hoop mensen die denken dat we in Brussel uit kunnen leggen dat dit allemaal helemaal niet nodig is en we gewoon 250 N uit dierlijke mest moeten krijgen. Vergeet het maar, dit plan is onze laatste kans!

Laad alle reacties (55)

Of registreer je om te kunnen reageren.