Rundveehouderij

Achtergrond 1 reactie

WUR test mono-mestvergisters

Wageningen UR voerde praktijkproeven uit met mono-vergisters. Hierbij werden twee vergisters getest: Fermtech Systems en Ecobag.

De vergister Fermtech Systems werd gebouwd op KTC De Marke (Hengelo) en omvat een hydrolysereactor en een vergistertank. Ecobag werd gebouwd op melkveebedrijf Prinsen (Haarlo) en is een mestzakvergister. Met deze installaties kunnen veehouders biogas produceren met hoofdzakelijk eigen rundveedrijfmest. Deze systemen geven een afspiegeling van de mogelijkheden en resultaten die er op dit moment zijn met mono-mestvergisting. Wageningen UR testte de vergisters op melkveebedrijven met ongeveer tachtig melkkoeien om het technisch, milieukundig en economisch perspectief te kunnen vaststellen.

Melkveebedrijf Prinsen (Haarlo) gebruikt Ecobag.

Kosten tot €400.000, terugverdientijd vijf jaar

Volgens adviesbureau Ekwadraat ligt de aanschaf van een mono-vergister tussen €180.000 tot €400.000. De installaties variëren wel sterk in functie (alleen biogas, mestverwerking, meerfasige reactors) en laten zich daarom moeilijk onderling vergelijken. Bij een gunstig rendement van de installatie is een terugverdientijd van vijf tot zes jaar mogelijk. Het rendement hangt vooral af van de benutting van de restwarmte en de toepassing om de mest te verwerken, aldus het adviesbureau.

SDE+-subsidie is een optie

Voor 2015 is SDE+-subsidie opengesteld voor mono-mestvergisting. Hierbij mag maximaal 5 procent overige producten worden toegevoegd naast mest. Het basisbedrag voor deze SDE openstelling bedraagt 15 cent per kWh. Ook kan biogas rechtstreeks worden gebruikt of geleverd aan derden.

Kennis Transfer Center De Marke gebruikt Fermtech Systems.

Subsidie niet toereikend

Inmiddels blijkt dat het budget van de SDE+ subsidie niet toereikend is geweest en al in eerdere fases is overtekend. Dit is één van de belangrijkste belemmeringen voor de verdere ontwikkeling van deze installaties.

Geaccepteerd als mestverwerking

Het hygiëniseren (verhitten) en exporteren van digestaat wordt door de overheid geaccepteerd als mestverwerking. Daarnaast wordt het terugwinnen van stikstof als ammoniumsulfaat door middel van strippen geaccepteerd als kunstmestvervanger.

Eén reactie

  • fietskip

    WUR, waarom ook niet testen van eigen energieopwekking bij kippen en varkens met restwarmte hergebruik. Gas gebruiken voor de kachels en de electrishiteits  opwekking?

Of registreer je om te kunnen reageren.