Rundveehouderij

Achtergrond laatste update:26 jun 2015

WUR test mono-mestvergisters

Er zijn twee praktijkproeven uitgevoerd met twee verschillende mono-vergisters: Fermtech Systems en Ecobag. Fermtech systems werd gebouwd op KTC De Marke (Hengelo) en omvat een hydrolysereactor en een vergistertank, Ecobag werd gebouwd op melkveebedrijf Prinsen (Haarlo) en is een mestzakvergister. Met deze installaties kunnen veehouders biogas produceren met hoofdzakelijk eigen rundveedrijfmest. Deze systemen geven een afspiegeling van de mogelijkheden en resultaten die er op dit moment zijn met mono-mestvergisting.

Volgens adviesbureau Ekwadraat ligt de aanschaf van een monovergister tussen €180.000 tot €400.000. De installaties variëren wel sterk in functie (alleen biogas, mestverwerking, meerfasige reactors) en laten zich daarom moeilijk onderling vergelijken. Bij een gunstig rendement van de installatie is een terugverdientijd van vijf tot zes jaar mogelijk. Het rendement hangt vooral af van de benutting van de restwarmte en de toepassing om de mest te verwerken, aldus het adviesbureau.

Subsidie

Voor 2015 is SDE+-subsidie opengesteld voor mono-mestvergisting. Hierbij mag maximaal 5 procent overige producten worden toegevoegd naast mest. Het basisbedrag voor deze SDE-openstelling bedraagt 15 cent per kWh. Ook kan biogas rechtstreeks worden gebruikt of geleverd aan derden. Inmiddels blijkt dat het budget van de SDE+-subsidie niet toereikend is geweest en al in eerdere fases is overtekend. Dit is één van de belangrijkste belemmeringen voor de verdere ontwikkeling van deze installaties.

Mestverwerking

Het hygiëniseren (verhitten) en exporteren van digestaat wordt door de overheid geaccepteerd als mestverwerking. Daarnaast wordt het terugwinnen van stikstof als ammoniumsulfaat door middel van strippen geaccepteerd als kunstmestvervanger.

Of registreer je om te kunnen reageren.