Rundveehouderij

Achtergrond

Europese Commissie staat maisimporten toe

De Europese Commissie heeft importlicenties afgegeven voor twee transgene maissoorten die door Monsanto op de markt worden gebracht, namelijk NK603xT25 en MON87427. De Commissie gaat hiermee in tegen een uitdrukkelijke wens van de milieucommissie van het Europees Parlement. De Europese voedselautoriteit EFSA heeft beide maissoorten als veilig bestempeld.

De producten mogen voor verwerking in veevoer worden ingevoerd. Voor de veevoerindustrie is de toelating van transgene gewassen belangrijk. Binnen de EU is de teelt van transgene gewassen nauwelijks toegestaan. Maar in landen die veel eiwitrijke grondstoffen voor veevoer leveren, zoals de VS, Brazilië en Argentinië, is de teelt van transgene gewassen gemeengoed.

Transgene gewassen

Indirect hebben dus ook boeren belang bij de import van transgene gewassen voor verwerking in veevoer. Des te groter de beschikbaarheid van grondstoffen, des te lager de veevoerprijs. Bovendien is de beschikbaarheid van eiwitrijke grondstoffen buiten de genoemde landen beperkt. Zonder import zou het dus aanzienlijk moeilijker worden hoogwaardig veevoer te maken.

Glyfosaatresistentie

Dat de Commissie de milieucommissie negeert, is opmerkelijk. Een duidelijke meerderheid van de Europarlementariërs in de commissie stemde voor een ontwerpresolutie die de import van transgene gewassen in het geheel verbiedt. De commissie noemde Monsanto's NK603xT25 bij naam. Het gewas is resistent tegen glyfosaat, een belangrijke herbicide. Het agentschap voor onderzoek naar kanker, IARC, classificeerde glyfosaat onlangs als "waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen."

De EFSA kwam eerder tot een tegenovergesteld oordeel. Het verschil zit volgens de bedrijven die glyfosaat maken in de werkwijze. IARC kijkt naar de werking van de stoffen in glyfosaat, terwijl EFSA kijkt naar het risico op kanker bij normale toepassing.

Of registreer je om te kunnen reageren.