Pluimveehouderij

Nieuws 2 reacties

Alternatieve vleeskuikenhouderij in Nederland duurder

Het omschakelen naar een houderijsysteem met langzaamgroeiende vleeskuikens leidt in Nederland tot een bijna 2 keer zo grote kostenstijging als in de Verenigde Staten.

Het omschakelen naar een houderijsysteem met langzaamgroeiende vleeskuikens leidt in Nederland tot een bijna twee keer zo grote kostenstijging als in de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een onderzoek dat Wageningen UR deed in opdracht van de organisatie World Animal Protection (WAP).

Kostprijsstijging van 23% in Nederland

In het onderzoek kijkt Wageningen UR naar de kostenefficiëntie van houderijsystemen in de vleeskuikenhouderij met verschillende dierenwelzijnsstandaarden, in verschillende landen. Daarbij wordt onder meer de kostprijs in de gangbare vleeskuikenhouderij in Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië vergeleken met huidige concepten (Goed Nest Kip, en de huidige GAP-normen). Daarnaast wordt die kostprijs vergeleken met een eigen set criteria van WAP, die min of meer overeenkomt met de normen waar het Amerikaanse GAP-concept richting 2024 naartoe werkt. Produceren volgens die laatste criteria betekent in Nederland een kostprijsstijging van 23%, in de Verenigde Staten is dat 13%.

Concurrentiepositie Nederlandse boer in het geding

De onderzoekers keken ook naar Brazilië. Daar hing het er sterk vanaf met welke huidige houderijvorm wordt vergeleken. Ten opzichte van de traditionele openstalsystemen die Brazilië kent, zou de kostprijs met 14% toenemen bij omschakeling naar de criteria van WAP, vergelijkbaar met GAP 2024. Ten opzichte van de moderne stallen met tunnelventilatie is deze toename 18%.

Daarmee verslechtert de concurrentiepositie van Nederlandse boeren als landen als Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië omschakelen naar soortgelijke criteria voor houderijvormen met langzamer groeiende vleeskuikens, terwijl de Nederlandse kostprijs ook bij gangbaar al hoger ligt. In Nederland ligt de kostprijs per kilo levend gewicht volgens het onderzoek voor gangbare kuikens op gemiddeld 85,7 eurocent, ten opzichte van 71,6 eurocent in de VS en – afhankelijk van het houderijsysteem – 61,4 eurocent (bij een stal met tunnelventilatie) of 63,5 eurocent (bij een open stal) in Brazilië.

Meerkosten gecompenseerd?

De onderzoekers geven in hun conclusie aan dat een andere vraag, die geen onderdeel uitmaakt van het onderzoek, in de context ook belangrijk is: worden de meerkosten die een hogere dierenwelzijnsstandaard met zich meebrengt gecompenseerd door meeropbrengsten, bijvoorbeeld via voordelen als lagere sterfte of hogere productkwaliteit, ofwel doordat de pluimveehouder een meerprijs krijgt?

Laatste reacties

  • jp.bierema

    WAP heeft een onderzoek laten doen door Wageningen. Heeft Wageningen de WAP duidelijk gemaakt dat de grootste kostprijsstijging in de voerkosten zit met daarbij het nadeel van een te lage groei per dag? Want daar gaat het om natuurlijk mensen!
    Voor wie nog niet omgeschakeld is en toch verandering wil qua dierwelzijn in zijn/haar stal zie ik maar 1 oplossing: zorg dat je raskeuze is gebaseerd op snelle groei maar ga fors minderen in opzet per vierkante meter en kies een voermerk waarmee je een rustiger groei creëert. Het resultaat is aanmerkelijk minder kosten voor eendagskuikens en lagere voerkosten en de kans op antibioticavrij kan op jaarbasis richting de 100% gaan. 16(zomer) tot 18(winter) dieren per vierkante meter opzet is zat voldoende. In 1 keer wegladen het hele spul, want met de klimaatverandering wordt het natuurlijk ook niet prettiger tegenwoordig. Het welzijn van de reguliere kip is op deze manier goed voor mekaar en het milieu wordt het minst belast. Helaas weet ook ik dat we te lang zijn doorgedraafd in meer meer meer opbrengst/vierkante meter en krijgen we geen gehoor meer dat het reguliere mesten met een uitstekend welzijn mogelijk is.

  • vtca

    Dit is een heel ander verhaal dan wat de journalist - Teri van der Heijden gisteren schreef in NRC op basis van dit WUR onderzoek in opdracht van World Animal Protection: "Beter bestaan kip amper duurder" dan een plofkip en "voor 6 tot 9 eurocent per kilo levende kip kan pluimvee al een diervriendelijker leven lijden". Ik had van een kwaliteitskrant wat NRC pretendeert te zijn niet zo'n eenzijdig, gekleurd artikel verwacht. Een duidelijk voorbeeld hoe media de publieke opinie in bepaalde richting willen duwen.

Of registreer je om te kunnen reageren.