001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws

Hubers: zie H3N1-virus als hoogpathogene vogelgriep

Volgens Eric Hubers, voorzitter Pluimveehouderij LTO Nederland/NOP, gedraagt het laagpathogene H3N1-virus zich als een hoogpathogeen vogelgriepvirus.

“Naast hoge uitval heeft het virus heeft een enorme uitwerking op het productieapparaat van de dieren”, zegt Hubers.

GD doet onderzoek

Gezondheidsdienst voor Dieren doet momenteel onderzoek naar de precieze aard van het virus. Daarbij wordt ook onderzocht of de hoge sterfte onder de dieren direct door het H3N1-virus wordt veroorzaakt of een gevolg is van een secundaire infectie.

De Europese Commissie staat België toe om het ruimen van kippen met laagpathogene vogelgriep (H3N1-virus) te vergoeden. Eric Hubers reageert positief op dat nieuws. “Het is een goede zaak dat bedrijven geruimd worden en daarvoor een vergoeding krijgen, al is het ons nog niet helemaal duidelijk hoe de regeling voor België er nu exact uitziet.”

Verzoek tot vergoeding ruimingen in Nederland

Hubers zet zich ervoor in om dit bij een eventuele uitbraak in Nederland ook zo geregeld te krijgen. “We hebben hiertoe vorige maand een verzoek ingediend bij het ministerie van LNV. Maar het is een ingewikkelde kwestie en het is nog geen uitgemaakte zaak dat ruimingen van dit type virus vergoed worden vanuit het Diergezondheidsfonds. Gezien de hoge uitval op bedrijven met H3N1 zou dit wat mij betreft wel moeten. Het draaiboek voor een uitbraak met hoogpathogene vogelgriep ligt klaar. Het H3N1-virus vraagt om dezelfde aanpak. Het dierenwelzijn is in het geding. Dat is een sterk argument”, aldus Hubers.

Lees verder onder de foto

Volgens Eric Hubers is het ‘een klein wonder’ dat de uitbraken van het besmettelijke H3N1-virus zich tot dusverre voornamelijk beperken tot West-Vlaanderen. - Foto: ANP
Volgens Eric Hubers is het ‘een klein wonder’ dat de uitbraken van het besmettelijke H3N1-virus zich tot dusverre voornamelijk beperken tot West-Vlaanderen. - Foto: ANP

Mengvoerfabrikanten België zien omzet wegvallen

Het H3N1-virus is tot dusverre niet in Nederland aan het licht gekomen. Gezien de impact in België polste Hubers verschillende ketenpartijen voor het opzetten van een alternatief fonds om ruimingen te vergoeden. “Vanuit de mengvoerindustrie is daartoe zeker bereidheid. In België zien mengvoerfabrikanten veel omzet wegvallen. De gesprekken lopen nog. Het gaat om veel geld. Indien we niet uit het DGF kunnen putten, moeten we snel kunnen schakelen om het virus te elimineren.”

‘Klein wonder’

Volgens de pluimveevoorman is het ‘een klein wonder’ dat de uitbraken van het besmettelijke H3N1-virus zich tot dusverre voornamelijk beperken tot West-Vlaanderen. Tegelijk biedt dit volgens hem geen enkele garantie. “Het blijft spannend. We moeten niet naïef zijn”, aldus Hubers, die erop wijst dat het ruimen van bedrijven het middel is om het uiteindelijke doel – het elimineren van het virus – te behalen. “Na het ruimen moeten de volgende koppels niet opnieuw besmet raken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.