Pluimveehouderij

Nieuws 7 reacties

Actieplan moet risico vogelgriep helpen verkleinen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), pluimveesectororganisatie Avined en de Dierenbescherming hebben dinsdag 26 maart 28 actiepunten gepresenteerd die het risico op uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in Nederland moeten verkleinen.

De actiepunten staan in de Roadmap strategische aanpak vogelgriep, die Avined, LNV, en de Dierenbescherming samen hebben opgesteld. Namens de pluimveesector overhandigde Eric Hubers het rapport dinsdagmiddag aan LNV-minister Carola Schouten.

Namens de pluimveesector overhandigt Eric Hubers de 'Roadmap strategische aanpak vogelgriep' aan LNV-minister Carola Schouten. Op de foto staan van links naar rechts: Bert van den Berg (Dierenbescherming), Anton Butijn (COBK), Alex Spieker (Avined), Eric Hubers (LTO/NOP), Hennie de Haan (NVP), LNV-minister Carola Schouten, Gertine van Ingen (LNV), Co’tje Admiraal (Dierenbescherming) en Eelco Ronteltap (LNV). - Foto: Roel Dijkstra

Namens de pluimveesector overhandigt Eric Hubers de 'Roadmap strategische aanpak vogelgriep' aan LNV-minister Carola Schouten. Op de foto staan van links naar rechts: Bert van den Berg (Dierenbescherming), Anton Butijn (COBK), Alex Spieker (Avined), Eric Hubers (LTO/NOP), Hennie de Haan (NVP), LNV-minister Carola Schouten, Gertine van Ingen (LNV), Co’tje Admiraal (Dierenbescherming) en Eelco Ronteltap (LNV). - Foto: Roel Dijkstra

Windbreekgaas tegen vogelgriep

Van een deel van de actiepunten is de uitvoering al gestart. Zo is dit najaar onderzoek gedaan naar het effect van windbreekgaas om virusdeeltjes tegen te houden. Binnenkort worden de resultaten daarvan bekend. De actiepunten zijn gericht op de preventie van insleep van het virus vanuit wilde vogels, het verbeteren van de biosecurity met specifiek aandacht voor uitloop en erf, het opstellen van een plan van aanpak om verder te komen met vaccinatie en het beperken van de gevolgen bij een HPAI-introductie.

Structurele risicobeoordeling insleep vogelgriep

Een aantal actiepunten betreft voorstellen voor verschillende onderzoeken, zoals onderzoek naar de relatieve bijdrage van besmettingsroutes van de uitbraken in de afgelopen jaren en onderzoek naar het weren van wilde watervogels uit de uitloop met behulp van lasers (ook al gestart). Ook is afgesproken voortaan structureler risicobeoordelingen te laten doen om het actuele insleeprisico in Nederland te bepalen (eens per 1 tot 2 maanden in het ‘hoogseizoen’). Deze risicobeoordelingen zijn onder meer bedoeld ter ondersteuning van de afweging om al dan niet preventief op te hokken.

De 3 partijen hebben verder afgesproken een plan van aanpak te maken over hoe door middel van bepaalde structuurmaatregelen het risico op HPAI-besmettingen verlaagd kan worden. Hiermee zouden structuuraanpassingen gestuurd kunnen worden aan zowel overheidskant (natuurontwikkeling) als aan de kant van de sector (al dan niet houden van risicosoorten pluimvee in bepaalde gebieden).

Risicobedrijven laten overschakelen?

Avined, de Dierenbescherming en de overheid hebben tevens afgesproken na te gaan of het mogelijk is risicobedrijven te laten overschakelen naar een andere activiteit. Vermindert dit dan het risico op vogelgriep? En kunnen deze bedrijven dan een vrijstelling van pluimveerechten krijgen? Dit gaat dan specifiek om eendenbedrijven die meer dan eens besmet zijn met vogelgriep. Zou het werken als deze bedrijven overschakelen naar vleeskuikens?

Hoge kosten voor uitvoering actiepunten

Aan de uitvoering van alle actiepunten hangt een prijskaartje. Het uitvoeren van alle kortetermijn-aanbevelingen kost € 160.000, het uitvoeren van alle langetermijnaanbevelingen € 520.000. Het is de bedoeling jaarlijks te kijken welke aanbevelingen uitgevoerd zullen worden, afhankelijk van de beschikbare (financiële) middelen, de uitwerking van alle voorstellen en de ontwikkelingen op het gebied van vogelgriep.

Laatste reacties

 • HeinCarien

  Goed bezig Avined, vogelgriep is elk jaar desastreus in de pluimveehouderij. Niet het giga aantal uitbraken. Maar de preventie ervan. Laten we er nog eens 5 ton tegenaan mikken om de gemoederen rustig te houden. Haha we laten de pluimveehouders gewoon via DGF of andere heffingen dokken haha.

 • ppda

  Die verrekte autocorrector:
  Onder “BIJLAGE 4: TOTAALOVERZICHT AANBEVELINGEN” staat:

  8 Plannen grondwerkzaamheden (waaronder bakkerwerkzaamheden) in de buurt van pluimveebedrijven

  Zoek de fout !?!

 • R. B.

  Ach ja ze staan als theoretische mensen ver van de praktijk vandaar nr 8
  En sinds waneer is avined onze vertegenwoordiger ?
  Ze zijn niet zuinig en DURE luxe zie verhoging IKB tarieven.

 • kuiken007

  staat er in het actieplan ook iets over de kosten die rvo maakt voor uitvoering van vogelgriepbesmettingen? er wordt daar met de hark geschreven en gewoon doorberekend aan de pluimveehouders

 • fietskip

  Fijn dat avined de sectororganisatie is!
  De organisatie die we moeten betalen of we willen of niet en die ontzettend goed naar de sector luistert!
  Of toch niet.
  Ze doen wat ze willen luisterend naar de overheid want die boertjes betalen toch wel.

 • kostelijk

  Gelukkig is er een organisatie die het voor ons boeren vervelende overleg werk voor ons doet.
  Logisch dat niet alles wat wij als boeren vinden ook lukt, maar als er geen vertegenwoordiging van ons aan tafel zou zitten zouden de maatregelen nog veel verder van de boerenpraktijk af komen te staan. Dus gelukkig doen sectorvertegenwoordigers in dit overleg mee. Hulde in plaats van shit voor hen.

 • SFPR

  Kan het volgende scenario ook betekenis hebben voor de pluimvee sector: Aandacht voor de weerstand en kracht van de dieren waardoor deze minder vatbaar zijn + reductie van biofilm en pathogenen (oa virussen ) in de stal. Hierdoor de voedingsbodem en uitstoot verminderen.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.