Pluimveehouderij

Nieuws 6 reacties

Geen warmtewisselaars meer voor vleeskuikenhouders Brabant

De keuze voor emissiearme systemen is voor vleespluimveehouders in de provincie Brabant behoorlijk aangescherpt door een aanpassing van de normen die per 1 februari ingegaan zijn.

Om aan de maximale ammoniakemissie te kunnen voldoen, kunnen vleeskuikenbedrijven in Noord- Brabant niet meer kiezen voor een warmtewisselaar. De maximale NH3-emissie is aangepast van 0.024 naar 0.020 kilo NH3 per dierplaats per jaar, terwijl warmtewisselaars op de landelijke RAV-lijst een uitstoot hebben van 0.021 kilo NH3 per dierplaats per jaar.

Keuze tussen buizenverwarmingssysteem en luchtwasser

“Dat betekent dat er momenteel feitelijk alleen nog de keuze is tussen het buizenverwarmingssysteem en een luchtwasser”, aldus Gieljan van Iersel, adviseur bij Agrifirm Exlan bedrijfsontwikkeling. Afhankelijk van de bedrijfssituatie vergt een luchtwasser ten opzichte van een warmtewisselaar een 3 tot 4 keer zo hoge investering. Daarbij draagt een luchtwasser niet bij aan het stalklimaat en is het zeker geen duurzame oplossing. Een buizenverwarmingsysteem is dan de beste oplossing, maar kent nog geen erkenning voor het reduceren van fijnstof.

15 jaar voor aanpassing

“Per vleeskuikenbedrijf is de situatie anders”, geeft van Iersel aan. Bedrijven die het komende jaar nieuwbouwplannen hebben, moeten meteen een andere keuze maken in een emissiearm systeem. Bedrijven die een bestaande milieuvergunning hebben krijgen 15 jaar de tijd om een aanpassing te doen. Van Iersel schat grofweg in dat ongeveer 30 tot 50% van de bedrijven binnen 8 jaar al tegen deze regelgeving aanloopt. De tijd begint namelijk al te lopen als de vergunning is afgegeven, ook al is de stal nog niet gerealiseerd.

Alternatieven

Op de RAV-lijst staan nog een aantal alternatieven die onder de NH3-emissie norm zitten, maar dit zijn verouderde bouwsystemen die door nieuwere technieken zijn ingehaald of bouwtechnisch te duur zijn gebleken. Op termijn, vanaf 2028, zal (volgens de huidige RAV-lijst) alleen nog een luchtwasser voldoet aan de eisen van de NH3-uitstoot als er geen nieuwe systemen bij komen.

Laatste reacties

 • Snel

  we gaan toch niet alle regelgeving toepassen waar de uitkomsten van `t RIVM discutabel zijn qua berekening. LTO span eens een proces aan of laten jullie alle boeren verzuipen in een financieel debacle. Waarom de nieuwe norm net op 0.020 een fractie onder de wisselaarsnorm uitkomt is ook verdacht. Moedwillig de boeren op kosten jagen.

 • Hogman1

  precies . moedwillig de boeren op kosten jagen

 • Nieuw.

  Ammoniak uitstoot is toch goed, het bind schadelijke stikstofoxides van verkeer en industrie.

 • T. Snetselaar

  Uitroken heet dat. Gaat ze lukken ook nog.

 • farmerbn

  Verkleining van de veestapel is al begonnen maar boeren hebben dat nog niet allemaal door. De overheid pest die veestapel weg want uitkopen vindt die veel te duur.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.