Pluimveehouderij

Nieuws 5 reactieslaatste update:14 jun 2018

Centraal mengen fipronil-mest

Pluimveemest met een te hoog fipronilgehalte mag op één centrale locatie worden gemengd met schone pluimveemest en na deze homogenisatie worden verwerkt tot en gebruikt als compost.

Dit heeft landbouwminister Schouten besloten. Afgelopen vrijdag heeft ze hierover een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Het gaat om een tijdelijke toestemming voor mestvoorraden die laag verontreinigd zijn (minder dan 30 microgram fipronil per kilo mest). Het streven is dat er uiterlijk 1 juli toestemming is. Voor welke termijn, is nog niet bekend. Het centraal mengen van deze fipronilmest met schone mest moet voldoen aan een door de NVWA goedgekeurd hygiëneprotocol, waarmee de risico’s voor het milieu worden gewaarborgd. Aan de voorwaarden in het nog goed te keuren protocol moet worden voldaan, om ontheffing te kunnen krijgen om de mest (categorie 1-materiaal) te mogen transporteren en om de bewerkte mest als het gehalte lager is dan 10 microgram per kilo als categorie 2-materiaal te mogen afzetten.

Wachten op goedkeuring van protocol

De pluimveesector had al eerder bij de overheid gepleit voor het centraal verwerken/homogeniseren van fipronil-mest. Een verwerker (in Gelderland) had zich hiervoor aangemeld. Pluimveebrancheorganisatie Avined had een protocol opgesteld met voorwaarden voor het transport van de fipronil-mest, het opmengen en de afvoer van de gehomogeniseerde mest. Dit protocol is eind april voorgelegd aan ministerie en NVWA. Vorige week heeft Avined een verbeterde versie opgesteld op basis van opmerkingen van de NVWA, en dit opgestuurd naar ministerie en NVWA. Het wachten is nu op goedkeuring van dit protocol door de NVWA.

Geen gelegenheid om fipronilmest te verbranden

Uit een inventarisatie in januari bleek dat er toen bij pluimveebedrijven zo’n 11.000 ton pluimveemest met fipronil lag. Hiervan zou pakweg 9.000 ton minder dan 30 microgram fipronil per kilo bevatten en 2.000 ton meer dan 30 microgram per kilo. Voor de ernstig vervuilde mest is verbranding de enige oplossing. Overigens is de verbrandingswaarde van die ernstig vervuilde fipronil-mest door de langdurige opslag dusdanig afgenomen, dat ze eerst opgemengd zou moeten worden om ze te kunnen verbranden. Daarbij komt dat de pluimveemestverbrandingsinstallatie BMC in Moerdijk nu wekenlang stilligt wegens groot onderhoud en zo veel voorraad heeft dat er de rest van dit jaar geen gelegenheid is fipronil-mest te verbranden.

Pluimveehouders hadden in februari toestemming gekregen om fipronil-mest op het eigen bedrijf te mengen met schone mest van het eigen bedrijf tot onder 10 microgram fipronil per kilo, maar de voorwaarden daarvoor waren in de praktijk niet werkbaar.

Fipronil Meldpunt

De kamerbrief van minister Schouten is een reactie op een brief van de Gemeente Barneveld en de initiatiefnemers van het Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei van 5 april. Bij die brief zat het rapport ’Ervaringen van, met en rond het Fipronil Meldpunt’. Eén van de aanbevelingen in dit rapport is op korte termijn effectieve maatregelen te nemen om het mestprobleem op te lossen, om daarmee problemen te voorkomen met betrekking tot hygiëne, milieu- en omgevingshinder, ongedierte en risico op ziekten en brand. Toepassing van hetzelfde beleid als voor licht verontreinigde grond ligt voor de hand (centraal homogeniseren), werd geadviseerd.

Vorige week woensdag hebben de Barneveldse burgemeester Asje van Dijk, Jan Workamp van het Fipronil Meldpunt en LTO-regio-bestuurster Gina van Elten van de Gelderse Vallei met de minister gesproken over noodzaak van een oplossing voor de fipronil-verontreinigde mest. Vrijdag gaf de minister daarvoor groen licht. Het wachten is nu nog op een goedgekeurd protocol. Jan Workamp van het Meldpunt Fipronil, hoopt op eind van deze week.

Laatste reacties

 • s.hit

  BMC verwerkt geen fibronil mest meer na eerdere terechte beschuldigingen over uitbuiting van de door fibronil getroffen pluimveehouders.
  De centrale ligt nu zelf bewust nog zelfs langer stil wegens onderhoud.
  Wat geldzucht met je doet!
  Ooit opgericht door boeren en moet je nu eens zien wat ervan geworden is.

 • Nick1983

  "Ooit opgericht door boeren"

  Kleine aanvulling: ooit opgericht en betaald door een bepaalde groep boeren. En nu willen andere boeren - die er geen cent aan betaald hebben - er (bijna) kosteloos gebruik van maken.

 • slatan

  Lekker collegiaal Nick. De mest moest naar BMC van onze NVWA.

 • kuiken007

  bmc geeft aan de mest te willen verwerken en trekt later de melk op
  de belgische mest verbranden ze wel!!
  medewerkers van bmc snouwen niet leden over de telefoon onredelijk af dat ze maar lid hadden moeten worden!!!! (is vaak niet eens mogelijk ivm biomest of te slechte kwaliteit)

 • Nick1983

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.