001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws

Schouten handhaaft ophokplicht vanwege vogelgriep

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Carola Schouten handhaaft de ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Daarbij volgt zij het advies van de deskundigengroep dierziekten die van mening is dat het risico op besmetting met vogelgriep door wilde vogels op dit moment te groot is om de ophokplicht op te heffen. Half februari raadpleegt de minister de deskundigengroep opnieuw hierover.

Bezoekverbod en registratieplicht

Naast de ophokplicht zijn ook het bezoekverbod en de registratieplicht van kracht, net als het tentoonstellingsverbod. Eendenbedrijven mogen alleen strooisel toepassen onder de voorwaarden van het hygiëneprotocol. De ophokplicht is 8 december 2017 van kracht geworden toen vogelgriep uitbrak op een vleeseendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland).

Of registreer je om te kunnen reageren.