001_vervoersverbodsbords_ANP_272x181

Dossier vogelgriep

Terug naar dossier
Pluimveehouderij

Nieuws

Grenzen weer open voor Nederlands pluimveeproduct

Verschillende landen hebben de grenzen de afgelopen dagen weer geopend voor Nederlandse pluimveeproducten, nu Nederland officieel weer vrij is van vogelgriep.

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit meldt dat Brazilië, Zuid-Korea en de Filipijnen hun restricties voor uit Nederland afkomstige broedeieren, eendagskuikens en/of pluimveevlees hebben opgeheven dan wel versoepeld. Met verschillende andere landen wordt gecommuniceerd om ook daar weer naar toe te mogen exporteren.

Exportrestricties gaven continuïteitsproblemen

“We zijn enorm blij dat Nederland deze status weer heeft en deze beperking eraf is, en hopen dat het zo blijft”, reageert Jan Vroegindeweij, voorzitter van de werkgroep export van de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK). Hoewel Rusland, de belangrijkste exportbestemming van Nederlandse broedeieren, regionalisatie erkent en de export alleen op regionaal niveau beperkt, is de officiële AI-vrije status van belang voor diverse andere markten. Vroegindeweij: “Dat laatste stukje zorgt voor een positief of negatief marktevenwicht.” Zowel voor exporterende bedrijven als ook voor de ontvangende bedrijven die structureel Nederlands materiaal afnemen gaven de exportrestricties de afgelopen maanden continuïteitsproblemen. Het was bovendien de tweede keer in drie jaar tijd dat Nederland hiermee te maken had.

Zuid-Afrika beschermt eigen markt

Voor de export van pluimveevlees blijft Zuid-Afrika een probleem. Hoewel er geen veterinaire noodzaak meer bestaat is de grens nog steeds dicht, zegt Nepluvi-voorzitter Gert-Jan Oplaat, hoewel dat volgens hem in strijd is met het exportcertificaat. Zuid-Afrika behoort tot de belangrijkste exportbestemmingen voor pluimveevlees vanuit de EU, maar heeft de laatste jaren geprobeerd op verschillende manieren Europees pluimveevlees te weren om de eigen markt te beschermen.

Naar de Filipijnen, een andere grote afnemer van pluimveevlees uit de EU, is export mogelijk indien voldaan wordt aan bepaalde extra eisen. Andere belangrijke markten waar contact mee is gezocht zijn Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Hong Kong. Aan het heropenen van diverse grenzen gaan enkele formaliteiten vooraf, waardoor er enige tijd overheen gaat voordat landen hun exportrestricties opheffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.