Pluimveehouderij

Nieuws

LTO/NOP stopt met NOP-richtprijs vleeskuikens

De LTO/NOP-kring Vleeskuikenhouders stopt met de berekening en publicatie van de NOP-richtprijs vleeskuikens.

Reden is gebrek aan input door vleeskuikenhouders, waardoor de basis onder de richtprijs te smal is om deze nog overeind te kunnen houden. “Daardoor is de notering geen afspiegeling meer van de realiteit”, aldus kringvoorzitter Jan Verhoijsen. “De notering wordt ook amper nog gebruikt.”

NOP-richtprijs stopt eind februari 2018

Eind februari 2018 komt een eind aan deze wekelijkse publicatie waarmee de NOP in februari 2000 begon. De NOP-richtprijs voor vleeskuikens bestaat uit twee componenten: een indicatie voor de gemiddelde marktwaarde voor slachtrijpe kuikens en een voerwinst per opgezet kuiken, wat een indicatie is voor het bedrag dat overblijft voor dekking van de overige kosten.

Onderzoek naar systeem als iStep voor eieren

Het bestuur van de NOP-kring vleeskuikenhouders wil gaan onderzoeken of voor de vleeskuikensector een systeem zoals iStep voor leghennenhouders kan worden opgesteld. iStep staat voor Informatie Systeem Transparante EierPrijzen. iStep is een vereniging van legpluimveehouders die haar leden informeert over markt- en prijsontwikkelingen. Zij verspreidt markt- en prijsinformatie met behulp van een digitaal, real time prijsinformatiesysteem dat doorlopend wordt gevuld door de leden met actuele informatie over hun prijsafspraken met afnemers/eierhandel. Deelnemende legpluimveehouders kunnen continu zelf actuele (anonieme) prijsinformatie opvragen.

LTO/NOP gaat met iStep spreken over een dergelijk prijsinformatiesysteem voor vleeskuikenhouders.

Of registreer je om te kunnen reageren.