Pluimveehouderij

Nieuws

Nieuw Gemengd Bedrijf behoudt omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning voor de pluimveetak van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in het Limburgse Grubbenvorst blijft overeind. Dat oordeelde de rechtbank Limburg afgelopen week.

Bezwaren van verschillende partijen, waaronder stichting Wakker Dier, Vereniging Behoud de Parel en milieuorganisatie Mobilisation (MOB), werden grotendeels van tafel geveegd.

Omgevingsvergunning gewijzigd

De omgevingsvergunning is verleend voor een pluimveehouderij met slachterij, afvalwaterzuiveringsinstallatie en bio-energiecentrale. De pluimveetak van het bedrijf moet plek bieden aan ruim een miljoen vleeskuikens en bijna 75.000 ouderdieren. De rechtbank besloot dat de vergunning op een aantal punten gewijzigd moet worden, met name op het gebied van geluidsnormen, maar ging niet mee in veel andere argumenten van de bezwaarmakers, die onder meer gericht waren op effecten op het milieu en volksgezondheid door emissies van ammoniak en fijn stof.

Juridische procedures

Daarmee komt de realisatie van het NGB weer wat dichterbij. Rondom de vestiging van het bedrijf lopen al jaren juridische procedures. Vereniging Behoud de Parel laat in een reactie weten nog om tafel te moeten met de andere bezwaarmakers, maar verwacht tegen de uitspraak van de rechtbank Limburg in beroep te gaan. Die zaak zou dan dienen bij de Raad van State, waarvan ook nog een uitspraak wordt verwacht over de bezwaren tegen de aan het NGB verleende natuurbeschermingswetvergunning. De ondernemers achter het NGB zien die uitspraak met vertrouwen tegemoet, aldus Marcel Kuijpers, één van de initiatiefnemers van het project.

Update 16 augustus: Nieuw Gemengd Bedrijf ziet hoger beroep tegemoet

Het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst (L) kan een hoger beroepszaak tegemoet zien tegen zijn omgevingsvergunning. Dierenorganisatie Wakker Dier, één van de bezwaarmakers bij de rechtbank Limburg, kondigt aan in hoger beroep te gaan. Rechtbank Limburg oordeelde vorige week dat de vergunning, met enkele aanpassingen, overeind blijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.