Pluimveehouderij

Nieuws 3 reacties

'Antibioticagebruik pluimveesector kan lager'

De pluimveesector is ervan overtuigd dat het antibioticagebruik verder omlaag kan. Ook kan de toepassing ervan beter, zodat de resistentie van bacteriën afneemt.

Dat staat in het plan antibiotica aanpak pluimveesector 2016-2020 van koepelorganisatie Avined.

Om de doelen te bereiken, krijgen pluimveehouders te maken met lagere normen voor het antibioticagebruik. De invoering van de normen staat voor begin 2017 gepland, met terugwerkende kracht tot begin 2016. De normen gelden in elk geval tot 2020. Omdat de streefniveaus omlaag gaan, krijgen pluimveehouders eerder te maken met maatregelen als het antibioticagebruik te hoog is.

Externe begeleider

Vleeskuikenbedrijven die tijdens drie halfjaarlijkse beoordelingen in het hoogste gebruiksniveau zijn ingeschaald, krijgen een externe begeleider aangewezen. Die bekijkt samen met de andere bedrijfsadviseurs hoe het antibioticagebruik omlaag kan. De kosten voor de externe begeleider zijn voor de pluimveehouder.

'Beloning' bij weinig gebruik

Daarentegen is het plan bedrijven die structureel weinig antibiotica gebruiken te belonen in de vorm van minder controle- of handhavingsdruk. Hoe wordt beloond staat nog niet vast. Daar is overeenstemming met het ministerie voor nodig.

Per deelsector meten

Om meer inzicht in het antibioticagebruik te bieden, komt per deelsector een benchmark. De kalkoensector gaat daar dit jaar ook mee aan de slag, ondanks het ontbreken van een kwaliteitsregeling voor deze sector.

Onderzoek en samenwerking zijn belangrijk in het rapport. Het pluimvee-onderzoek ligt nu vrijwel stil, omdat collectief geld innen niet mogelijk is. De sector wil daarvoor een algemeenverbindendverklaring (AVV) van het ministerie van Economische Zaken. Wanneer er een AVV komt, is onduidelijk.

Laatste reacties

 • groot boerdam

  Ze zijn echt helemaal aan het doorslaan!!

 • douweh

  Avined heeft schijnbaar niet genoeg te doen......Eigen werk aan het creeeren...
  En de pluimvee houder BETAALD.

 • fietskip

  Avined afschaffen!

Of registreer je om te kunnen reageren.