Pluimveehouderij

Nieuws 2106 x bekeken

RvS: niet alsnog vergunning voor vergunningvrije situatie

Een pluimveehouder in Noord-Brabant kan niet alsnog een vergunning afdwingen voor een situatie die nu vergunningvrij is. Tot dat oordeel kwam de Raad van State woensdag.

Op 6 mei 2015 heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant geweigerd een vergunning te verlenen voor wijziging en uitbreiding van een pluimveehouderij, als bedoeld in de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998. De pluimveehouder ging tegen deze uitspraak in beroep bij de Raad van State (RvS).

Invoering PAS veranderde situatie

Volgens GS heeft de boer geen enkel belang bij de uitkomst van de procedure, omdat de aangevraagde situatie sinds 1 juli 2015 met de inwerkingtreding van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) vergunningvrij is geworden. De pluimveehouder vindt echter dat een melding onder het recht zoals dat geldt vanaf 1 juli 2015 niet dezelfde rechtszekerheid biedt als een vergunning onder het recht zoals dat gold tot 1 juli 2015. Het argument van rechtszekerheid is volgens de RvS onvoldoende reden. De boer heeft volgens de RvS daarom geen belang bij de uitkomst van de procedure.

Geen intrekkingsbesluit overlegd

Ook het argument dat een in 2010 ingetrokken milieuvergunning niet is meegenomen in de afweging hem een vergunning te verlenen, vindt geen genade in de ogen van het rechtscollege. Omdat de pluimveehouder destijds geen intrekkingsbesluit heeft overlegd, kon de provincie niet kunnen vaststellen dat de activiteiten van het saldo-gevende bedrijf daadwerkelijk zijn beëindigd. De vergunning was terecht geweigerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.