Pluimveehouderij

Nieuws 3575 x bekeken

Nieuwe meldingsnorm vogelgriep

Utrecht – Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) verandert de meldingsnorm voor vogelgriep. De norm geldt voortaan per stal en niet per bedrijf zoals nu het geval is.

Een uitbraak die in een stal begint wordt soms niet in andere stallen op hetzelfde bedrijf aangetroffen. Met het veranderen van de meldingsnorm neemt Dijksma aanbevelingen van Bureau Berenschot over.

Vogelgriep goed bestreden

De meldingsnorm is het percentage kippen dat doodgaat. Bureau Berenschot deed onderzoek naar de Nederlandse reactie op de vogelgriepuitbraak in november 2014. Het bureau concludeert dat de uitbraak in Nederland effectief is bestreden. Het aantal geruimde dieren en de economische schade voor de sector waren slechts een fractie van die van de uitbraak in 2003.

Coördinatie informatie kan beter

Berenschot beveelt aan dat de coördinatie van informatie tijdens de crisis en de vertaling van besluitvorming naar uitvoering wordt verbeterd. Dijksma schrijft dat wordt onderzocht hoe de rol van informatiecoördinator kan worden verbeterd. Daarnaast wordt het handboek crisisbesluitvorming aangepast om hierin de rol van de verschillende crisisteams te verduidelijken.

Dierenwelzijnscommissie

Berenschot zegt dat de Dierenwelzijnscommissie pas laat is ingesteld en bij slechts één ruiming aanwezig is geweest. De commissie houdt toezicht op de uitvoering van maatregelen die worden genomen in het kader van dierenwelzijn. Berenschot vindt dat vanuit de overheid duidelijker moet zijn wat van de commissie wordt verwacht.

Betere registratie nodig

Het onderzoeksbureau stelt ook dat de samenstelling van de sector doorzichtiger moet worden, zodat het mogelijk is tot een verdeling van gebieden en faciliteiten te komen bij het instellen van regio's. De registratie was soms niet correct, waardoor gemengde bedrijven in de problemen kwamen. Dijksma zegt het belang te onderschrijven. Omdat de verantwoordelijkheid wat haar betreft bij de sector ligt, roept ze deze op correct te registreren.

Of registreer je om te kunnen reageren.