Redactieblog

'Weer of geen weer, tijd voor de kippen'

Tijdens het zomerreces staan de bestuurlijke zaken op een laag pitje en zorg ik voor de kippen.

Het zomerreces breekt aan en dat betekent dat ik een aantal weken kan genieten van het mooie beroep als pluimveehouder. Het personeel gaat met vakantie en ik mag voor de kippen zorgen.

Toekomstvisie Pluimveehouderij

Nu is het niet zo dat ik normaal niet met mijn bedrijf bezig ben, sterker nog: het zit voortdurend in mijn hoofd en dient altijd als graadmeter voor afwegingen die ik als belangenbehartiger maak. Natuurlijk niet voor mijzelf, maar als EEn van de ondernemers in de sector. Samen met de pluimveehoudersvakbond NVP werken we aan de 'Toekomstvisie Pluimveehouderij'. We hadden de visie graag voor het reces opgeleverd, maar we hebben de zomer nog nodig om het in de keten te spiegelen en het daarmee robuuster te maken.

Antibioticagebruik is speerpunt

Actuele zaken vragen veel aandacht. Zo is antibioticagebruik bij dieren nog steeds een politiek speerpunt, ondanks het feit dat we een enorme reductie hebben gerealiseerd. Desondanks behoren we als land qua totaalgebruik in de pluimveesector nog tot de middenmoot in Europa. Om ons in de markt nog beter te profileren zijn er nog wel belangrijke stappen te zetten.

AVV komt eraan

De algemeenverbindendverklaring (AVV) lijkt er eindelijk te komen. Hoog tijd, omdat we zo snel mogelijk belangrijk onderzoek op het gebied van pluimveegezondheid en andere zaken moeten starten. Dit is belangrijk om onze koppositie niet te verliezen! Ook de DGF-heffing vraagt veel inspanningen. Nog niet alles is goed geregeld, maar het is ons wel gelukt om de onterechte dubbele heffing er uit te halen. De overgang van Productschap naar de nieuwe werkelijkheid is geen sinecure!

Water- en hagelschade

Afgelopen weken is in onze streek overvloedig veel regen gevallen en een aantal pluimveebedrijven in Noord-Brabant en Limburg zijn zwaar getroffen door hagel. We leven met deze ondernemers mee en hopen dat ze de zaken weer op orde krijgen.

Ik wens u allen een rustige en mooie zomer.

Of registreer je om te kunnen reageren.