Pluimveehouderij

Achtergrond 46 reacties

BMC: pluimveemest is de beste brandstof

Pluimveemest is dé brandstof voor de biomassacentrale in Moerdijk. Een derde van de pluimveemest wordt hier omgezet in duurzame energie, genoeg voor 70.000 huishoudens.

Bij aankomst op het terrein van de Biomassacentrale (BMC) op het industrieterrein Moerdijk, hangt er een vreemde lucht. “Dat komt niet van ons,” verzekert Gerd Jan de Leeuw, manager Mest en Mineralen bij BMC. De energiecentrale staat tussen nog meer afval- en slibverbranders. “Van de pluimveemestverbrander ruik je niets. En dat hoort ook.”

Wij geven vlees, eieren en nog watt

Per dag rijden er gemiddeld zo’n 60 vrachtwagens naar BMC. De eigen wagens zijn voorzien van de ludieke tekst ‘Wij geven vlees, eieren en nog watt…’; 291.000 megawattuur per jaar om precies te zijn. Sinds 2008 wordt op jaarbasis zo’n 420.000 ton pluimveemest verbrand, de geproduceerde energie is genoeg om 70.000 huishoudens te voorzien van stroom. “Maar ik zeg liever: de pluimveehouders zijn energieneutraal en daarbovenop worden ook nog 45.000 huishoudens van stroom voorzien,” vindt De Leeuw.

Gerd-Jan de Leeuw, manager mest en mineralen bij BMC Moerdijk. - Foto: Roel Dijkstra
Gerd-Jan de Leeuw, manager mest en mineralen bij BMC Moerdijk. - Foto: Roel Dijkstra

2 kringlopen gesloten

Met BMC worden 2 kringlopen gesloten, vertelt een bord bij de ingang van het terrein. Koolstof en nutriënten, voornamelijk fosfaat en kalium, gaan niet verloren bij het proces. De organische stof uit de mest door de verbranding verdwijnt via de schoorsteen, maar komt weer terug in de landbouw doordat (voeder)gewassen de CO2 weer opnemen. Fosfaat en kalium uit de mest blijven achter in de as. Van die 420.000 ton mest per jaar blijft 57.000 ton as over. Deze wordt verkocht als meststof, vooral over de grens: in Frankrijk, Engeland en sinds kort ook Polen vinden de broodnodige mineralen hun weg terug naar de landbouw.

De opslagloods voor kippenmest. In totaal kan BMC een voorraad van 30.000 ton pluimveemest. Geautomatiseerde kranen scheppen de mest naar de transportband. - Foto: Peter Roek
De opslagloods voor kippenmest. In totaal kan BMC een voorraad van 30.000 ton pluimveemest. Geautomatiseerde kranen scheppen de mest naar de transportband. - Foto: Peter Roek

Non-stop stroom maken van pluimveemest

Sinds een uitgebreide onderhoudsperiode afgelopen zomer, wordt al 180 dagen non-stop, 24 uur per dag, 7 dagen per week, stroom gemaakt van pluimveemest. “Dat onderhoud duurde ruim 2x zo lang als gepland. En dat is zonde, want elke dag dat de centrale niet draait, kost het geld. In de tussentijd is de mest wel gewoon opgehaald bij de pluimveehouders.”

Mest als brandstof

Op een gemiddelde winterdag wordt 1.300 ton mest verbrand. De opslagcapaciteit is 31.000 tot 36.000 ton mest. BMC verwerkt alleen pluimveemest. “Dat werkt gewoon het beste,” verklaart De Leeuw. “Pluimveemest is relatief droog en heeft een hoge energetische waarde, veel organische stof dus. Voordat runder- of varkensmest geschikt is voor verbranding, moet het worden gescheiden en gedroogd. Dat kost dus weer energie en is dus een stuk minder efficiënt als brandstof voor de biomassacentrale.”

Per week worden hooguit 1 of 2 vrachten mest afgekeurd

Kinderziektes in de beginjaren

De centrale draait nu goed, maar dat is niet altijd zo geweest. “Zeker in de beginjaren waren er best wat kinderziektes. Leden van de Coöperatie betaalden toen meer voor de mestafzet dan niet-leden. Dat werd DEP en BMC niet in dank afgenomen,” vertelt De Leeuw. De kwaliteit van de mest is nu goed, maar in de beginjaren zat er een stuk minder energie in een ton mest dan nu. De pluimveehouders van Coöperatie DEP zijn hiermee aan de slag gegaan, ze weten welke kwaliteit BMC verwacht en leveren dat ook. Dat is ook te merken, per week worden hooguit 1 of 2 vrachten mest afgekeurd.”

Dagelijks komen gemiddeld 60 vrachtwagens mest lossen bij BMC Moerdijk. - Foto: Peter Roek
Dagelijks komen gemiddeld 60 vrachtwagens mest lossen bij BMC Moerdijk. - Foto: Peter Roek

Geautomatiseerd proces

Na het lossen worden de vrachtwagens gedesinfecteerd voordat ze het BMC-terrein verlaten, om te voorkomen dat ziekteverwekkers via de mesttransporteurs worden verspreid. De losterminal is een van de weinige plekken waar de herkenbare lucht van kippenmest te ruiken is.

Vanaf de opslaghal gaat het proces volautomatisch. De mest wordt opgeschept, gemengd en getransporteerd naar de verbrandingsketel. Het homogene mestmengsel wordt op 4 punten in de ketel naar binnen geblazen en bij 750 graden Celsius verbrand. In de ketel loopt de temperatuur door de extra zuurstoftoediening op tot meer dan 1000 graden. Door kleine kijkglaasjes is te zien hoe gloeiend hete vonken in het rond dansen. Het water dat in de wanden van de ketel door buizen loopt, wordt zo verhit tot stoom. Hiermee wekt de generator 37,8 megawatt aan elektriciteit op. Via 8 vuistdikke kabels verlaat dit het terrein.

In de nieuw gebouwde ashal kan 20.000 ton meststof, als overblijfsel van de verbranding opgeslagen. De as wordt nu nog met een shovel in vrachtwagens geladen, maar ook dit moet in de toekomst geautomatiseerd worden. - Peter Roek
In de nieuw gebouwde ashal kan 20.000 ton meststof, als overblijfsel van de verbranding opgeslagen. De as wordt nu nog met een shovel in vrachtwagens geladen, maar ook dit moet in de toekomst geautomatiseerd worden. - Peter Roek

De restanten van de mest, de as, wordt afgevangen. De vrijgekomen rookgassen worden gezuiverd voor ze de lucht in gaan via de schoorsteen. Het hele systeem is voorzien van slimme technieken, die buizen en wanden zo schoon mogelijk houden, om zo min mogelijk stil te hoeven staan.

In de nieuw gebouwde ashal kan 20.000 ton worden opgeslagen. De nieuwbouw is nog niet helemaal af. De tijdelijke deuren, van spaanplaat en houten balken, moeten nog worden vervangen. Nu worden de vrachtwagens nog geladen met een shovel, aan een automatisch laadsysteem wordt dit jaar de laatste hand gelegd.

Kringloopgedachte

De as wordt nu vooral als meststof in het buitenland afgezet. “In Nederland is er geen vraag naar. Ten eerste omdat we genoeg dierlijke mest hebben, maar ook omdat het geen status als meststof heeft in de huidige regelgeving. Ik heb goede hoop dat de overheid daar wat aan gaat doen, in het licht van het nieuwe mestbeleid. Het past in ieder geval goed in de kringloopgedachte,” vindt Gerd Jan de Leeuw.

Energie zelf opwekken

BMC is voor een deel afhankelijk van overheidssubsidies voor duurzame energieproductie. De Leeuw: “De prijs voor energie is nu te laag om zonder te kunnen, wij maken gebruik van de wens om minder CO2 uit te stoten bij energieproductie. Bij de productie komt 88% minder CO2 in de lucht dan bij de gemiddelde energieproductie in Nederland. Ja, de vrachtwagens rijden op diesel en het opstarten van de centrale na een onderhoudsbeurt kost veel energie. Maar het bedrijf draait verder op de energie die we zelf opwekken.”

Het grotendeels geautomatiseerde proces bij BMC wordt continu gemonitord in de controlekamer. - Foto: Peter Roek
Het grotendeels geautomatiseerde proces bij BMC wordt continu gemonitord in de controlekamer. - Foto: Peter Roek

Derde van de pluimveemest naar Moerdijk

De SDE is toegekend tot 2030, dus tot die tijd is de mestafzet van de pluimveehouders van coöperatie DEP stabiel en geregeld. Een derde van alle Nederlandse pluimveemest komt in Moerdijk terecht. Leden betalen nu alleen nog een deel van de transportkosten, de gemiddelde afstand tot de centrale is 120 kilometer enkele reis.

Fors investeringen in BMC

Afgelopen jaren is er fors extra in BMC geïnvesteerd, met de aankoop van extra grond, de bouw van extra opslaghallen, vervangingswerkzaamheden in de ketel en de revisie van de turbine en generator. Daar blijft het voorlopig bij, concrete plannen voor verdere uitbreiding zijn er niet. “De ketel kan niet meer mest aan dan dit, dus dan zouden we een tweede ketel bij moeten bouwen en dat is een heel grote investering. We zouden eventueel iets met de restwarmte kunnen doen, maar dat is zowel technisch als commercieel nog niet zo eenvoudig.

Het is gek om jezelf een voorbeeld te noemen, maar als mensen, ook uit het buitenland, komen kijken hoe je het doet, heb je toch iets goed gedaan

Groot belang in de mestmarkt

BMC is vergeleken met andere energieproducenten misschien ene kleine speler, maar van groot belang in de mestmarkt. “Dat succes is grotendeels toe te schrijven aan de aandeelhouders en pluimveehouders van DEP die vertrouwen hadden in BMC. Pluimveehouders profiteren daar nu van, met stabiele afzet en lage kosten.” Ziet de mest-en mineralenmanager ‘zijn’ BMC als voorbeeld voor andere dierlijke sectoren? “Het is gek om jezelf een voorbeeld te noemen, maar als mensen, ook uit het buitenland, komen kijken hoe je het doet, heb je toch iets goed gedaan.”

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Hoe nobel het verhaal ook klinkt van deze man, het is natuurlijk te zot voor woorden dat er aan de ene kant zoveel waardevolle nutrienten uit de kringloop gehaald worden en vervolgens geexporteerd worden naar elders en tegelijkertijd die nutrienten weer aangevuld moeten worden met import van kunstmest. Dit is hetzelfde als de kraan de hele dag laten lopen en naar de winkel rijden voor een fles water omdat je dorst hebt.
  Het is een groot schandaal dat dit zo gebeurt en nog groter schandaal dat mensen hier trots op zijn.

  Overigens is mij altijd verteld dat door verbranding het in de mest aanwezige fosfaat chemisch veranderd in een door planten niet of moeilijk opneembare vorm.

 • ENDE902

  @Jan
  Dit is hetzelfde als de kraan de hele dag laten lopen en naar de winkel rijden voor een fles water omdat je dorst hebt.
  Ik zie dit als een gevolg van het tegenwerken d.m.v. wet en regelgeving op zowel NL-, als EU-niveau.

 • Koen123

  Nog steeds een krom idee mest verbranden ,ik ken de verhalen van mijn ouders uit de dertiger jaren ,opbloei van de productie in de landbouw door de import van Peru guano ,vogelstront uit de grotten van Peru met het schip naar Nederland gevaren
  Zijn we nou in bijna 100 jaar zoveel dommer geworden onze waardevolle mest te verbranden en nog dommer de mineralen te exporteren
  Stop met fosfaten en kali importeren gebruik gewoon deze waardevolle mest op de akkers ,hoezo kringloop?

 • bankivahoen

  Kijk eens wat een jaloerse reacties op een sector die het perfect voor elkaar heeft.

 • el

  Waardevolle mest verbranden is niet goed te praten,@bankivahoen!

 • husky

  @ el ben ik met je eens maar @bankivahoen heeft wel een punt dat ze de enigste zijn die hun mest perikelen op orde hebben.

 • Almagro

  Even voor de duidelijkheid: BMC is niet opgericht omdat pluimveehouders graag een vuurtje stoken. Omdat pluimveemest zo'n goede meststof is, lees : hoog in gehaltes, werden door akkerbouwers steeds hogere vergoedingen geeist om het op het land toe te laten. Ik durf hier te beweren dat wanneer de sector dit "mestprobleem" niet had opgelost dan had dit probleem de sector opgelost. Dus nu geen krokodillen tranen: de pluimveehouder hoeft niet het inkomen van de akkerbouwer meer aan te vullen, daar is Europa voor.
  BMC is een zege voor álle pluimveehouders. Hulde aan de mensen van het eerste uur.
  Met vr gr,
  Zents Ruurlo

 • Bas Spruijt

  Beste Jan.Dus hier mag je niet trots op zijn?Misschien moet je het verhaal nog een keer lezen !420 duizend ton trekken ze van de markt af! Wat denk je dat er gebeurt als ze dat niet zouden verwerken ??

 • kleine boer

  @El voor de verbranding is ie ook waardevol en hij is uit de markt wat is je punt?

 • Nieuw.

  Technologisch een schitterende oplossing voor een door de overheid gecreëerd mestprobleem. Voor de akkerbouw jammer dat de beste dierlijke mest (hoogste npk gehalten) gemineraliseerd wordt. Maar de as is nog steeds waardevol. Gelukkig wordt ook een groot deel van de kippenmest tot mestkorrels verwerkt, die gaan dan ook meestal de grens over.

 • farmerbn

  Ik vind het prachtig en vind het jammer dat er geen ingedikte en gedroogde varkens- en rundveemest verbrand wordt. Het is niet aan de intensieve veehouders om akkerbouwers geld toe te geven voor iets waardevols als mest. Mest hoort een positieve waarde te hebben en geen negatieve.

 • Zandboertje

  De beste mest wordt verbrand. Doodzonde. Je kunt de mineralen wel terugbrengen naar het land, maar juist het organische deel is voeding voor bodembiologie. Dat is heel wat anders dan alleen de kg mineralen terugbrengen.
  Begrijp nu ook dat alle co2 uitstoot positief is, want het komt uiteindelijk te goede aan planten. Zo ken ik er nog wel eentje.

 • Maas1

  @Zandboertje ja je kunt het allemaal wel zonde vinden maar kijk er eens wat anders tegenaan.
  De pluimveemest heeft een der mate hoge concentratie fosfaat en stikstof dat je het in onbewerkte vorm nauwelijks kunt toepassen op akkerland. Door deze techniek van bewerken waarbij energie uit de meststof wordt gewonnen wordt er een bijdrage geleverd aan de energie transitie,en heeft de pluimveesector haar mestprobleem getackeld en daar mee profiteren vaak ongemerkt ook andere sectoren van in lagere afzetkosten van de mest,ook al is deze momenteel erg hoog. De pluimveesector werkt hiermee ook energieneutraal en leverd ook energie op het landelijk net en sluit met de kennis van vandaag de kringloop.Dat het een hard gelag is dat mineralen concentraten worden geëxporteerd heeft meer met wet en regelgeving te maken.Als je dit graag zelf zou willen inzetten moet je dit aanhangig maken bij de politiek wellicht ligt daar een sleutel.

 • Jan-Zonderland

  @Maas1, je bovenstaande reactie, gericht aan Zandboertje, is totaal onzinnig.
  Kippenmest bevat inderdaad hoge gehaltes aan N en P (exacte cijfers ken ik niet) maar de huidige bemestingsmachines zijn prima in staat om het in juiste doseringen egaal over het land te verspreiden.
  De energie die door verbranding opgewekt wordt valt in het niet als je het afzet tegen de hoeveelheid energie die verbruikt wordt ten gevolge van dit systeem. De diesel die verbruikt wordt door de vrachtwagens die de mest aanvoeren naar BMC en de verwerking en as die weer afgevoerd wordt over lange afstanden (Frankrijk), de energie die verbruikt wordt om vervangende fosfaatmeststof te winnen en te transporteren en de energie (aardgas)die verbruikt wordt om de verloren gegane N weer aan te vullen met kunstmest N. Waarschijnlijk geeft het een zeer negatieve energiebalans.

  Wordt vervolgd

 • Jan-Zonderland

  Vervolg

  Dat door de mestverbranding de mestmarkt enigzins ontlast wordt en het mestafzetprobleem voor andere sectoren iets minder nijpend maakt, mag dan waar zijn maar er zijn veel betere manieren om het kunstmatige mestprobleem in Nederland te verkleinen door het vervangen van kunstmest door organische mest. Dat is de enige manier om de kringloop iets meer sluitend te krijgen. Het enerzijds afvoeren van nutrienten die je al hebt en vervangen met nutrienten die je weer van elders moet aanvoeren druist volledig in tegen de kringloopgedachte (op landelijk niveau).
  Het advies aan Zandboertje om dit probleem aanhangig te maken bij de politiek klinkt leuk maar als individu maak je daar natuurlijk helemaal geen kans op enig gehoor. Zelfs de geluiden van die strekking van organisaties worden niet gehoord bij de politiek dus jou advies aan een individuele boer is een dooddoener.

 • Maas1

  @Jan-Zonderland dat heb jij leuk onderbouwd in aannames als : waarschijnlijk. als stellingname.
  Ik ben ook blij dat je inziet dat je bij jou manier van bemesten de energie balans gesloten hebt.Jij heb geen brandstof nodig daarvan vind geen enkele uitstoot plaats die jij later terug moet voeren op de balans van jou knarsende geweten! Er is een manier vanuit jou gedachte om de kringloop gesloten te krijgen en dat is je achternaam eer aan doen,en die enkele rund die je dan nog hebt aan de halve hooitas vast te binden en PvdD bellen voor lidmaatschap.Jij hebt de klok wel horen luiden in je betoog maar jij weet niet waar de klepel hangt.
  Ik vind het prima dat jij mijn advies aan Zandboertje een dooddoener vind,je heb gelijk anders wordt het ook veel te druk in Den Haag!

 • Maas1

  @Jan-Zonderland,Vervolg:
  Ons bedrijf voldoet geheel aan maatlat duurzame veehouderij.Daarnaast is de hygiënestatus zo hoog dat deze al lang voldoet aan de eisen die pas gesteld worden in het jaar 2028.
  Daarnaast is het gehele bedrijf inclusief de woningen volledig energie neutraal o.a. d.m.v zonnepanelen. Daarnaast leveren we aan enkele honderden woningen stroom uit de mest stromen en wordt er van onze mest voor enkele honderden ha.landbouw grond kunstmestvervangers geproduceerd. HOE DUURZAAM WIL JE HET HEBBEN! Zeg het maar dit is volledig in de markt verdiend en geïnvesteerd zonder directe subsidie op bedrijfsniveau. En dat is het grote probleem Jan-Zonderland ik en vele met mij hebben al een grote transitie achter de rug in wezen leven er vele al lang qua bedrijfsontwikkeling in het jaar 2030 of verder.Er is een groot verschil of je hou je hand op in Europa voor de fooi van het GLB of je verdiend het in de markt.Bij het eerste kun je veel overheids bemoeienis verwachten,de politieke molens.Bij het laatste gelden andere omgangsvormen.

  De sector heeft zijn zaken voor elkaar punt.

 • Jan-Zonderland

  Iets teveel gesnoven Maas ?

 • Nieuw.

  @ Jan Zonderland, laatst opmerking is niet netjes. Maas geeft duidelijke tegenargumenten op jouw stelling. Een ondernemer die vooruit wil is al veel langer bezig met transitie naar duurzaam / circulair. Pluimveemest verbranden is een schitterend initiatief van pluimveehouders die anders niet meer mochten uitbreiden. Wanneer ik dat vergelijk met bv melkveehouderij dan zijn daar velen te plaatsen in de categorie egoistische amateurs met zeer beperkte visie stallen bouwen zonder mestafzetplan. Energetisch gezien is het het meest efficiënte om de droogste mest te verbranden, pluimveemest dus. Het vocht verdampen bij runder of varkensmest zou zeker 60% van de energetische waarde kosten. Beter deze mest in een biogas installatie te verwerken, maar daar ben jij zeker ook op tegen.

 • farmerbn

  Als je ipv sandwichplaten gewoon een golfplaten dak met houtbeschot onder het dak maakt, kun je met een ventilator enorm veel warme lucht krijgen om ingedikte mest te drogen. Inderdaad een gemiste kans bij het bouwen van de laatste grote rundveestallen. Naast mest kun je ook voordrooggras drogen tot hooi en je melk als heumilch verkopen. Maas heeft gelijk, koeienboeren zijn niet zo slim bezig. Alleen maar met meer meer.

 • E. van Eyk

  En in polen de vebrande as afzetten als kalk. Is in nederland niet geregistreed als meststof maar als afval. Dus onder de noemer kalk afval afvoeren naar polen. !!!!

 • Zandboertje

  Het gaat om het feit dat er mest verbrand wordt. Dat kan nimmer energetisch duurzaam zijn. Het grootste nut van mest zit in het organische materiaal, niet enkel in de mineralen. Tuurlijk is het een deeloplossing voor de mineralenmarkt, die verbranding, maar deze wordt teniet gedaan door aanvoer van anorganische mineralen die zorgen voor bodemverschraling. En dat is het punt nu net.
  Ik zien zonnepanelen ook niet als duurzaam. De discussie gaat tegenwoordig over compenseren van energie, en zelden meer over reduceren van gebruik, en daar zit juist de fout.

 • el

  @ kleine boer,door de Nederlandse regelgeving zijn de Kippenhouders gedwongen om hun mest te verbranden terwijl er wereldwijd een tekort is aan organische meststoffen!

 • kleine boer

  @el denk je dat als de regelgeving niet zo was dat de kippen mest uit Nederland wereldwijd verspreid zou worden? Nu is transport een hoge kostenpost hoe verder hoe duurder. Ik snap je punt wel maar dan zouden de kippen niet meer hier gehouden moeten worden maar op de plek waar te kort aan mest is. Ga jij dat dan de kippenhouders vertellen jullie moeten weg hier....ze hebben het gewoon prima opgelost zo. En nee ik heb geen kippen maar melkvee en grondgebonden dus ook geen mestprobleem....

 • farmerbn

  Transport van mest van Oost-brabant naar West-brabant is niet zo ver. Fosfaat uit Marokko of olie uit Texas is van veel verder. En als die vrachtwagens leeg zijn in Moerdijk nemen ze meteen soja of graan uit de haven mee terug naar de Peel.

 • Maas1

  De ul t(h)ieme oplossing om te produceren of niet waar een te kort of een te veel is! Lost gelijk alle file problemen op,het achterland van Europa zal dit met gejuig ontvangen,niet dus.
  Oude tijden herleven,met de trekschuit door de Amsterdamse grachten!

  Zonder Transport Staat Alles Stil.

 • el

  Er moet niets, maar de bakker bakt overal brood,en de wereld is één grote stad.@kleine boer!

 • Jan-Zonderland

  @GCamps, ik schrijf alleen dat ik het niet eens ben met Maas en ik spreek enkele van zijn stellingen tegen (kippenmest is prima te verspreiden en het netto energierendement van het verbranden is waarschijnlijk negatief), that's it. Hr Maas is daardoor kennelijk zodanig in zijn wiek geschoten dat hij meent mij te moeten beledigen op mijn naam. Voorts komt hij met een heel verhaal over hoe goed hij zelf wel niet is, ik twijfel daar niet aan maar eea doet in deze discussie totaal niet terzake. Mijnheer dwaalt wat af en draaft wat door. Vandaar mijn cynische vraag.

 • kleine boer

  Kan wel zijn el maar elke bakker bakt met een andere smaak en over smaak valt niet te twisten...

 • Alco

  Het beste om eruit te komen is om de cijfers boven te laten drijven.

 • Maas1

  @Jan -Zonderland
  Hierbij wat aanvullende informatie dan kun je de woord keuze( waarschijnlijk) waar je je hele leest op stoelt, richting de prullenbak verwijzen!
  Uiterraad verwijs ik niet door naar het gehele rapport dat mag je dan zelf weer opzoeken!
  M.v.g. Maas1  Onderzoek CE Delft (2017)

  Op verzoek van BMC Moerdijk bracht onderzoeksbureau CE Delft in kaart wat de milieueffecten zijn van 9 verschillende manieren waarop pluimveemest -van de kip tot en met de akker- kan worden gebruikt. CE Delft richt zich enerzijds op organische stof, stikstof, fosfor en kalium. Anderzijds zijn -voor elk van de manieren waarop pluimveemest wordt verwerkt- alle effecten voor het milieu in kaart gebracht.

  De onderzoekers hebben de effecten van grootschalige thermische conversie zoals BMC die toepast, uitvoerig vergeleken met andere manieren waarop deze mest kan worden verwerkt. CE Delft concludeert dat het gebruik van pluimveemest voor de productie van elektriciteit, vanuit milieuperspectief het meest aantrekkelijk is.

 • Alco

  @Maas. "Het meest aantrekkelijke is".
  Dat kan een verwijzing zijn, dat andere mest soorten nog onrendabeler zijn.
  Dus in feite niets zeggend!!

 • Maas1

  @Alco als jij dat zo wilt lezen lees je het toch zo!

  Het is inderdaad (kan) de veronderstellingen zijn niet van de lucht... wij betalen nagenoeg niets voor de mestverwerking.Daarin tegen betalen vele zich scheel aan de mestafvoer zonder er een meer waarde uit te halen. Dus dan zal het wel onrendabel zijn om mest te verwerken!
  Dooeeeiii

 • bankivahoen

  Zo is het Maas@, het riekt naar jaloezie ipv mest.

 • Alco

  Kijk. Dat is nu een waardevol statement. "Wij hoeven bijna niets te betalen".

 • Maas1

  @Alco ik zeg niet hoeveel wij betalen en ik zeg niet hoeveel wij ontvangen.
  Duurzaamheid is ook een verdien model. Je moet het alleen wel willen zien!

 • Almagro

  Pffff, wat een meningen en wijsheid uit alle hoeken. Het is me teveel om allemaal na te lezen.
  Voor de betrokkenen, dus pluimveehouders telt voornamelijk één ding : hij/zij hoeft het zuur verdiende geld niet meer weg te geven aan mest afzetkosten. En dat maakt het verschil tussen overleven of uitsterven....vraag maar aan de varkenshouder.

 • Alco

  Nee Maas. Als je het over duurzaamheid hebt dan zou afzet naast je op akkerland het beste zijn!

 • Maas1

  Nee Alco soms is het beter vanuit verschillende invalshoeken om bepaalde meststoffen af te voeren en andere meststoffen aan te voeren op akkerland.

 • Alco

  Je draait je ook in alle hoeken om je gelijk te krijgen.
  ALS het afgezet kan worden op land naast jou is dat het duurzaamst.

 • Maas1

  @Alco als jij dat duurzaam vind in de breede zin dan is dat zo,dat is jou visie en daar geloof jij in prima.
  Het gaat mij er niet om mijn gelijk te krijgen,ik bekijk de bedrijfsvoering vanuit verschillende situaties dat is mijn werkwijze.Als dat draaierig overkomt zij dat zo.

 • Koen Franken

  Prima initiatief van een sector die het wel met elkaar eens is , daar kunnen wij nog wat van leren . Er word ruim 10 miljoen kg fosfaat uit de markt gehaald , waar blijf je met al deze kg in mestmarkt waar het toch al dringen is om deze te plaatsen . We zouden blij moeten zijn , i.p.v alleen maar afkraken .

 • Alco

  Grapje Koen.
  Je kent de wetten der natuur. Als deze fosfaten nog op de markt waren dan zouden we misschien wel niet door het melkveefosfaat plafond gebroken zijn.

 • Maas1

  Zo Alco dus doordat de pluimveesector zijn zaken op orde heeft wordt er nu een zijdelings verwijt gemaakt dat jij nu met fosfaatrechten zit opgescheept om dat je door je eigen plafond bent geschoten.Zo had ik hem nog niet gezien!Ik wil je er even aan herinneren om voor jou sector de derogatie in de benen te houden wij op slot zijn gezet d.m.v pluimveerechten. e.d. terwijl deze rechten eraf zouden gaan.
  Dus die ongebreidelde groei van jou sector kost ons bakken met geld daardat er geen verantwoordelijkheid is genomen in de mestafzet van jou sector voordat men ging uitbreiden.
  Gebruik maken van het plafond van een andere sector en ontwikkelings ruimte.
  Enkel om je eigen shit te ruimen.En dat noemen ze dan duurzaam en de wetten der natuur!!

 • Alco

  Weet je dat grondgebondenheid het issue is voor de melkveehouderij?

 • Wortels83

  Jammer dat de mest die verbrand wordt nog steeds meetelt voor het fosfaatplafond. Toch?

  En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de mest niet geproduceerd is van Nederlandse bodem, ja deels, maar volgens mij komt het meeste voer nog van over de grens. (Soja mais e.d.) dus is het dan zo erg dat we nutriënten verdelen over de wereld? We proberen toch ook met zn allen de wereld te voeden op een zo verantwoord mogelijke manier! Dus laten we het niet zo binnen onze grens van nl houden maar breder bekijken.

Laad alle reacties (42)

Of registreer je om te kunnen reageren.