Pluimveehouderij

Achtergrond 4 reacties

Fipronil-vervuilde mest blijft knellen

Pluimveebedrijven die met fipronil te maken hebben gehad zitten nog altijd omhoog met hun voorraad vervuilde mest.

“Mest is een groot drama”, zo vat een van de pluimveehouders die werd geïnterviewd voor het evaluatierapport van het fipronil-meldpunt Gelderse Vallei. Nog altijd zitten pluimveehouders omhoog met pluimveemest waarin de gehaltes fipronil boven de MRL liggen en die niet mag worden uitgereden. Het zou gaan om zo’n 11.000 ton.
Het Poultry Expertise Centre drong in zijn evaluatierapport deze week nogmaals aan op een oplossing. Er dienen op korte termijn effectieve maatregelen te worden genomen om het nog steeds aanwezige mestprobleem op te lossen, bepleiten zij. De gewenste oplossing: toepassing van hetzelfde beleid als voor licht verontreinigde grond, centraal homogeniseren.

Fipronil-mest vermengen op bedrijfsniveau mag wel

Eerder gaf het ministerie toestemming om verontreinigde pluimveemest op bedrijfsniveau te vermengen, maar daar konden lang niet alle bedrijven mee uit de voeten. Er was niet altijd genoeg schone mest op bedrijfsniveau beschikbaar om te mengen, met name als gehaltes fipronil in de verontreinigde mest heel hoog waren. Wie niet ruim genoeg schone mest voor handen heeft, loopt het risico na opmengen met nog meer vervuilde mest achter te blijven.

Maandenlang overleg tussen overheid en sector heeft nog altijd geen soelaas geboden. Volgens het meldpunt is er een onvoldoende oog voor een ‘second best’-aanpak. Daardoor kunnen onnodig volksgezondheidsproblemen ontstaan door het ophopen van de mest, waarschuwen zij.

Afvalcentrale ARN Weurt verwerkte eenmalig 2.500 mest, maar zat niet te wachten op meer pluimveemest. Andere opties zijn ondoenlijk duur, indien ze al een offerte willen leveren schetst het meldpunt, met prijzen van rond de € 200 per ton, ten opzichte van circa € 15 voor afvoer normaal.

BMC ligt zomer 2018 opnieuw stil

De enige praktische mogelijkheid om de mest af te zetten is daarmee BMC Moerdijk, tegen een bedrag van € 42,50 per ton. De mestverbrandingscentrale heeft echter maar beperkt capaciteit. Van de zomer ligt de centrale echter opnieuw stil vanwege noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. De wachttijden voor BMC zijn opgelopen tot eind 2018. Pluimveehouders blijven ondertussen omhoog zitten met de voorraden die zich op hun erf hebben opgehoopt tijdens de crisis.

Laatste reacties

  • DJ-D

  • Maas1

    Is er voor de gedupeerde dan geen enkele oplossing? Het geeft wel aan dat men het blijkbaar zelf moet uitzoeken, waarom is er eigenlijk een ministerie van LNV men kan en blijkbaar wil men dit niet eens oplossen. Waarom transporteert men de mest niet naar een centrale opslagplaats voor eventuele verdere verwerking.Vervuilde grond wordt ook vaak verplaatst naar een centrale plaats waarna de gehalte worden verlaagd door inmenging met een lagere categorie wat de afvoer kosten zeer sterk verlaagd. Hoe moeilijk kan het zijn !

  • wilcovanlaar1

    In Otterlo hebben we 2 ster kuikens, is nooit fipronil gebruikt. Alweer verschillende keren schoongespoten en ontsmet. En nog steeds fipronil in de mest ! RARA hoe kan dat !

  • Maas1

Of registreer je om te kunnen reageren.