Pluimveehouderij

Achtergrond

Pluimveehouders kiezen voor 12-jarig DEP-contract

De meeste pluimveehouders die een nieuw contract aangaan met coöperatie DEP voor levering/afname van pluimveemest, kiezen voor een overeenkomst voor 12 jaar.

De huidige contracten lopen in mei 2018 af. Op 14 juni heeft DEP op een ledenvergadering nieuwe contractvoorwaarden gepresenteerd die in 2018 ingaan. Pluimveehouders kunnen een contract aangaan voor 4, 8 of 12 jaar. Hoe langer de contractduur, des te lager de kosten zijn voor de afzet van de mest.

Enkele pluimveehouder kiest voor tonnagecontract

Hoeveel pluimveehouders sinds half juni een nieuw contract hebben getekend, wil DEP-directeur Wil van der Heijden niet zeggen. Ook niet om hoeveel ton het gaat. Wel hebben bestuur en directie van DEP deze week in een nieuwsbrief aan de leden gemeld dat er per dag 5 tot 15 ondertekende contracten binnenkomen. Het merendeel dus met de langste looptijd, want slechts weinigen kiezen voor een vast tonnagecontract. Dat komt waarschijnlijk vanwege de beperkingen en voorwaarden die aan deze contractvariant kleven.

Ruimte voor meer mest én meer leden

Vooralsnog kunnen alleen pluimveehouders die al een overeenkomst met DEP hebben een nieuwe overeenkomst afsluiten. Ze hebben daarvoor tot 1 augustus de tijd. DEP verwacht bij bestaande leden 300.000 ton te kunnen contracteren. De nieuwsbrief meldt: 'Alhoewel we aardig op weg zijn om het minimale contractvolume te bereiken, is het nog niet zover.’ En: 'Als de contracten in dit tempo ingeleverd worden, bereiken we dat zeker vóór de inleverdeadline.'

Boven het tonnage dat bestaande leden naar verwachting gaan leveren, is ruimte voor enkele tienduizenden tonnen meer en dus voor niet-leden om zich bij DEP aan te sluiten.

De pluimveemest van DEP is bestemd voor de mestverbrandingscentrale BMC in Moerdijk, mits de kwaliteit geschikt is.

Of registreer je om te kunnen reageren.