Home

Nieuws 9 reacties

Extern salderen voorlopig niet aan de orde

Stikstofruimte verhandelen tussen bedrijven via extern salderen blijft voorlopig onmogelijk. Dat is gebleken na overleg tussen landbouwministerie en de provincies over de stikstofplannen die het kabinet in voorbereiding heeft.

Bij extern salderen kunnen bedrijven stikstofruimte verkopen aan andere bedrijven (binnen en buiten de landbouw), die met de afgeroomde verworven stikstofruimte kunnen uitbreiden of ontwikkelen. Het kabinet komt naar verwachting vrijdag met een brief over de stikstofaanpak.

Provincie Noord-Brabant

Het kabinet wil zorgvuldige waarborgen inbouwen om te voorkomen dat stikstofruimte ongecontroleerd weglekt uit de veehouderij. Dat kan volgens Haagse ingewijden nog weken tot maanden duren. De provincie Noord-Brabant had enkele weken geleden al een voorschot genomen op het extern salderen door landbouwbedrijven op te kopen met het doel de stikstofruimte te benutten voor de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk. Andere provincies en het landbouwministerie waren weinig gecharmeerd van de actie van Noord-Brabant, die daarvoor ook excuses heeft aangeboden.

Lees ook: Provincies keuren handelen Noord-Brabant af

Extern salderen binnen de veehouderij kan ruimte bieden voor extra ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven, terwijl het bedrijfsbeëindigers de mogelijkheid biedt de stikstofruimte te gelde te maken. Bij extern salderen zal 30% van de stikstofruimte worden afgeroomd en worden gereserveerd voor de natuur.

Fijnstof en stikstof

Farmers Defence Force heeft in scherpe bewoordingen extern salderen veroordeeld, vooral omdat daardoor stikstofruimte weglekt naar buiten de landbouw. FDF zegt desnoods naar de rechter te gaan of een klacht bij de Europese Commissie in te dienen, als de mogelijkheid van extern salderen naar andere sectoren toch wordt opengezet. Volgens FDF zal de fijnstofuitstoot toenemen als er stikstofruimte vanuit de landbouw naar andere sectoren wordt overgeheveld.

De redenering die daarachter zit is dat stikstofoxiden (die vooral door het lucht-, scheepvaart- en autoverkeer en de industrie worden uitgestoten) in de lucht een bron zijn voor fijnstofvorming. FDF meent dat Nederland het Europees vastgestelde emissieplafond voor fijnstof dan gaat overschrijden.

FDF baseert zich op cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Planbureau voor de Leefomgeving. Om juridische procedures te kunnen voeren vraagt FDF om donaties en om financiële steun via een lidmaatschap.

‘Spoedwet slopen’

FDF heeft ook een procedure aangekondigd tegen de Spoedwet aanpak stikstof, die de regering mogelijkheden biedt om maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot te beperken. Volgens voorzitter Mark van den Oever zal FDF ‘de spoedwet gaan slopen’.

Laatste reacties

 • Henk 1

  Ik snap nog steeds niet dat ik niks hoor over de bedrijven buiten de landbouw die geen nb vergunning hebben.
  Komen die daar zo maar mee weg ?
  En bij ons maar op elke slak zout leggen.
  Als die bedrijven legaal aan een NB vergunning willen komen ontkom je niet aan extern salderen!!!!!

 • ENDE902

  Ik heb al eerder aangegeven, dat de term (ongecontroleerd) weglekken in feite het echte beleid verdoezeld. Weglekken suggereerd een niet gewenste kleine stikstofoverdracht naar industrie.
  Het echte beleid is, de stikstof uit de agrarische sector al naar gelang de behoefte voor andere zaken door middel van een doseerbare kraan vanuit de agrarische sector naar andere sectoren te laten lopen.

 • wilhelmus01

  Stikstof uit de agrarische sector via ome Rijk verkopen aan de industrie. De overheid kan dan met gesloten portemonnee de boeren opkopen.
  Er moet alleen nog het e.e.a. juridisch dicht getimmerd worden.

 • Gradje 1966

  Als men extern wil salderen moeten de boeren samenspannen die iets tekoop hebben en per inschrijving of veiling verkopen . En niet de overheid de prijs laten bepalen en niets afromen alles betalen . De burger wil bijna gratis blijven vliegen auto rijden en in vervuilende industrie werken.
  De huizen hoeven er niet bij te komen als de Nederlanders voor eigen aanwas moeten bouwen kan men huizen slopen .

 • Eppie113

  Maakt mij niet uit waar de stikstof naar toe gaat, als ik maar goed geld beur.

 • EL

  De luchtvaart word niet meegeteld las ik vandaag nog in de krant!

 • chila

  Het gaat toch over luchtvervuiling ? Toch raar dat iets dat in de lucht vliegt en vervuild niet meetelt als dit maar hoog genoeg gebeurt. (uit het oog uit het hart ?) Als een haai haai heel diep in de zee zwemt zit hij nog steeds in de zee !

  Wat de vergunningen van de industrie betreft is dit helemaal niet te geloven , als het klopt dat er nog veel bedrijven zijn zonder NB wet vergunning is dit een ernstige vorm van rechtsongelijkheid .

 • D. de Jong

  Voorlopig??? Politiek spel. Brabant heeft proef ballon gedaan. Is politiek leermoment!! Hoe het wel moet komt steeds dichterbij. Want er wordt niet geluisterd naar gepeupel.

 • Alco

  Boeren moesten stikstof minderen vanwege de natuur.
  Nu wil men dus die NH3 salderen met NOx, waardoor je mondkapjes moet dragen.
  Toch wel doorzichtig allemaal.
  En nog snappen ze het niet.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.