Home

Nieuws

Vergoeding voor transportleidingen in zicht

Er lijkt binnenkort toch een verbruikersvergoeding voor grondeigenaren te komen voor transportleidingen door hun grond. De komst van de Invoeringswet Omgevingswet maakt dit mogelijk, meldt Bert van den Kerkhof, hoofd vaktechniek belastingadvies bij Abab accountants en adviseur in Tilburg.

Al jarenlang lopen grondeigenaren er tegen aan dat zij op basis van de wettelijke gedoogplicht hun medewerking moeten verlenen aan de aanleg van commerciële transportleidingen door of over hun percelen. Er is wel een compensatie voor de geleden schade bij de aanleg, maar er is toe nu toe geen vergoeding voor het gebruik van de betreffende grond.

Gebruikersvergoeding kwam niet van de grond

Een gebruikersvergoeding kwam tot nu toe niet van de grond, omdat de redenatie was dat de grondeigenaar alle schade volledig vergoed krijgt en dat er verder geen sprake is van enig nadeel. Het argument hiervoor was dat de leidingen meestal zo diep in de grond liggen dat het normaal agrarisch gebruik van de grond niet wordt belemmerd. Bij leidingen boven de grond beperkt de belemmering zich hooguit tot de voetafdruk van een hoogspanningsmast. Grondeigenaren waren verplicht een zakelijk recht op hun grond te dulden, terwijl ze daarvoor onder normale omstandigheden een gebruiksvergoeding gekregen zouden hebben.

Amendement op de Invoeringswet Omgevingswet

Aan deze constante discussie lijkt nu een einde te komen. Nadat in het voorjaar 2019 het amendement op de Invoeringswet Omgevingswet is aangenomen, werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken op dit moment aan een verdere invulling daarvan. Daarvoor is men bezig met het opstellen van een ministeriële regeling voor de toepassing van de gebruiksvergoeding. Hierbij is het de uitdaging om een vergoeding vast te stellen die representatief is voor het economische voordeel dat met de transportleiding wordt behaald. Tegen de zomer van 2020 hoopt het ministerie meer duidelijkheid te verschaffen, aldus Van den Kerkhof.

Aanleg van commerciële transportleidingen

De aanpassing van de wet moet ervoor zorgen dat in de toekomst daadwerkelijk in bepaalde gevallen een gebruiksvergoeding toegekend wordt aan de rechthebbende/grondeigenaar bij de aanleg van commerciële transportleidingen waarvoor de gedoogplicht geldt. Deze gebruiksvergoeding komt dan bovenop de eerder genoemde schadevergoeding.

Of registreer je om te kunnen reageren.