Home

Nieuws 5 reacties

Stikstofregister ergernis voor Landbouw Collectief

Het kabinet is niet tegemoetgekomen aan de wens van het Landbouw Collectief om de stikstofruimte die via het voerspoor of via de sanering van de varkenshouderij vrijkomt, ook te reserveren voor de veehouderij. In de definitieve regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur is nog niet geregeld dat de stikstofruimte ook aan de veehouderij ten goede kan komen.

Afgelopen vrijdag heeft het Landbouw Collectief in een ambtelijk overleg met het ministerie aangegeven zich niet in de regeling te kunnen vinden. Dat gebeurde op niet mis te verstane wijze. Woensdag is een vervolg gepland van het zogenoemde Catshuis-overleg, waar minister Schouten en een delegatie van het Landbouw Collectief bij elkaar om tafel zitten over de voortgang van het stikstofdossier. Dan gaat het ook over de regeling van het stikstofregister, die vorige week werd gepubliceerd en die op 13 november is aangekondigd. De regeling is bedoeld om de woningbouw en de realisatie van een aantal infrastructurele werken veilig te stellen. Zonder deze spoedmaatregel zou de bouw stil komen te liggen.

Stikstofruimte door snelheidsmaatregelen

Het register wordt vooralsnog alleen gevuld met de stikstofruimte die ontstaat door de snelheidsmaatregel op snelwegen. Later kan ook de winst die met voermaatregelen en door de saneringsregeling varkenshouderij wordt geboekt, ten goede komen van woningbouw en infrastructurele werken. Tot nu toe is er geen gram stikstof uit de veehouderij in het register gekomen.

De Stichting Stikstofclaim heeft in commentaar op de regeling die ter consultatie werd voorgelegd, gewezen op de oneerlijkheid van het feit dat de veehouderij gedwongen maatregelen moet nemen, die niet (ook) ten goede komen aan de veehouderij. Als de veehouderij tot maatregelen wordt gedwongen, dan moet de depositieruimte ook ten goede komen aan de veehouderij, stelde de Stichting Stikstofclaim. Dat standpunt wordt gedeeld door Mark van den Oever (voorzitter van Farmers Defence Force) en Aalt Dijkhuizen, voorzitter van het Landbouw Collectief.

Dijkhuizen: regeling in strijd met afspraken Catshuis-overleg

Dijkhuizen stelde in januari dat onderdelen van de voorgestelde regeling inhoudelijk strijdig zijn met het plan van het Landbouw Collectief en de afspraken gemaakt in het Catshuis-overleg. “Zo kan in uw voorstel de veehouderij op geen enkele manier profiteren van de vrijgespeelde stikstofruimte, niet wat betreft aanwending, noch wat betreft vergoeding van de kosten of inkomsten via een verdienmodel”, aldus Dijkhuizen. In een reactie stelt landbouwminister Carola Schouten dat in deze regeling het accent bewust gelegd is bij woningbouw en een aantal infrastructurele werken. Maar in de toekomst kan het register worden uitgebreid naar andere sectoren. De veehouderij wordt daarbij overigens niet expliciet genoemd als sector.

Extern salderen en verleasen

De veehouderij kan op korte termijn wel gebruik maken van extern salderen en verleasen van stikstofruimte. Provincies en ministerie hebben daarover vorige week nadere afspraken gemaakt en de verwachting is dat daarover op korte termijn meer duidelijkheid komt. Verleasen en extern salderen gaat buiten het stikstofregister om. Veehouders die willen ontwikkelen en daarvoor de stikstofruimte van een andere veehouder gebruiken, kunnen (na afroming) 70% van de stikstofruimte aanwenden. Bij verleasen wordt stikstofruimte tijdelijk uitgegeven aan andere bedrijven.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • kanaal

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • agratax(1)

  Zelfs Corona crisis, die import van belangrijke hulpmiddelen en hulpstoffen (medicamenten, veiligheidsmiddelen etc.) pijnlijk bloot legde, heeft de gedachten bij de Vrije markt aanbidders niet verandert. Zij blijven geloven in een betere en gezondere wereld via vrije markt en wat zij voor medicamenten en machine onderdelen als de "beste oplossing" zien, laten ze ook gelden voor Voedsel. Dat voedselafhankelijkheid van derden (liefst de goedkoopste leverancier) zal ten tijde van crisis leiden tot Tekorten en daarbij behorende opstand. De toekomst zal ons leren "Hoe Nederland uit de Stikstof crisis en Corona crisis komen.

 • Alco

  De overheid probeert de oorzaak van de stagnatie in de bouw bij de landbouw in de schoenen te schuiven.
  NH3 en NOx zijn niet met elkaar uit te wisselen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • bekeken

  Er is in dit land toch altijd gebouwd en hiervoor is/was stikstofruimte waarom is die er dan niet voor nieuwe projecten.Oude projecten laten toch ruimte voor nieuwe.

 • m.de.vries3

  Minister Schouten toch!!!!! Waarom zo toch!! Eerst het agrarisch produkt wijn uit Israel boycotten,resultaat stikstof probleem in ons land. Waarom dramt u door?????? U gaat toch niet lijken op koning David met de volkstelling en u weet heel goed wat dat teweeg bracht!!!! De pest is toen uitgebroken. (Zoek maar in google " volkstelling david)

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.