Home

Nieuws 2 reacties

Stikstofclaim verkent kansen procedure tegen staat

Stichting Stikstofclaim onderzoekt of het mogelijk is de staat aan te klagen wegen onbehoorlijk bestuur in het stikstofbeleid.

De stichting, die eerder de openbaarheid van gegevens en modellen van het RIVM afdwong, zegt dat landbouwminister Carola Schouten verzuimt op ‘doorgeschoten ondeugdelijke wet- en regelgeving op orde te brengen’.

Volgens de stichting lijkt het er op dat boeren vogelvrij zijn sinds de uitspraak van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. Terwijl in de praktijk sprake is van een vermindering van de stikstofemissie, laat de overheid toe dat er geprocedeerd kan worden om provincies te dwingen tot handhaving ‘op basis van absurde wet- en regelgeving’.

‘Leiderschap ontbreekt in stikstofbeleid’

“Leiderschap ontbreekt en landsbestuurders laten het liever over aan de rechterlijke macht”, meldt de stichting in een persbericht. Daarin wordt verwezen naar een rechtszaak die dinsdag 10 maart in Zwolle werd gevoerd door Mobilisation for the Environment tegen de provincie Overijssel. MOB wil afdwingen dat de provincie gaat handhaven op de vergunning voor beweiden en bemesten. “De overheid lijkt daarmee de veehouderij voor de bus te gooien, om daarna haar handen in onschuld te kunnen wassen”, zegt de stichting.

Tegenwerken oplossingen Landbouw Collectief

Minister Schouten is in de ogen van Stikstofclaim de hoofdverantwoordelijke die zich verschuilt achter ‘juridisch geneuzel en adviezen van de commissie Remkes’. Daarbij worden oplossingen die door het Landbouw Collectief worden aangedragen tegengewerkt, constateert de stichting. “Het is tijd voor bronaanpak en ontwikkelen van deugdelijk beleid.”

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier

Laatste reacties

  • bankivahoen

    Vooral het getreuzel van de overheid gaat de sectoren nog opbreken , er moet duidelijkheid zijn in wet en regelgeving en geen sterfhuisconstructie nastreven!! Wat de uitkomsten en berichten ook zijn , iedereen heeft recht op een toekomst die hij zelf kan kiezen. Nu valt er niets te kiezen.

  • René de jong

    Ieder lidstaat is verplicht de habitatrichtlijn duidelijk en nauwkeurig om te zetten in hun wetgeving; Arrest C-6/04 20 oktober 2005 (punt 26).

    De staat der Nederlanden verzaakt dit op meerdere fronten en daarom kan Stichting Stikstof Claim de staat hier op aanspreken, tijd voor actie.

    Dan heeft het HvJ EU het laatste woord en niet RvS of MOB.

Of registreer je om te kunnen reageren.