Home

Nieuws 4 reacties

Droogte 2018 leidt tot 2,5 keer zoveel watergebruik

Boeren gebruikten in 2018 2,5 keer zoveel water dan een jaar eerder omdat ze hun land moesten besproeien in de uitzonderlijk droge zomer. Dat leidde tot hoge kosten.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de afgelopen zomer moesten boeren hun land beregenen vanwege droogte, maar daarover zijn nog geen cijfers bekend.

Door de extreme droogte in 2018 werd ook in de veehouderij veel beregend, zoals dit perceel mais. - Foto: Hans Prinsen
Door de extreme droogte in 2018 werd ook in de veehouderij veel beregend, zoals dit perceel mais. - Foto: Hans Prinsen

Gebruik van leidingwater blijft nagenoeg gelijk

In totaal gebruikte de landbouw in 2018 302 miljoen kuub water. Dat is ruim 50% meer dan in 2003, een vergelijkbaar droog jaar. Het overgrote deel, 225 miljoen m3, bestaat uit grondwater, 77 miljoen m3 was oppervlaktewater. De helft van het oppervlakte- en grondwater in de landbouw in 2018 werd gebruikt door de veehouderij, voornamelijk voor de beregening (78%) van grasland. Het overige deel (22%) werd gebruikt als drinkwater voor het vee.

Het gebruik van leidingwater nam in 2018 in de land- en tuinbouw nauwelijks toe. In 2018 werd in deze sectoren 48,9 miljoen kuub leidingwater gebruikt, in 2017 was dat 48,4 miljoen kuub.

Wel of niet beregenen zorgt voor grote verschillen in opbrengst

De akkerbouw gebruikte bijna vier keer zo veel oppervlakte- en grondwater als in het jaar daarvoor. In de veehouderij verdubbelde het watergebruik in 2018 ten opzichte van het jaar ervoor.

“Zo extreem droog als in 2018 is het in geen decennia geweest”, zegt Cor Pierik, landbouweconoom van CBS. Ook in 2019 was er een neerslagtekort, maar dat was minder groot. Het kost een doorsneeboer per week ‘vele duizenden euro’s’ extra om gewassen of grasland voor het vee te besproeien. Niet alleen de machines zijn prijzig, maar ook de daarvoor benodigde brandstof en arbeid. Desondanks maakten veel boeren de keuze om tot besproeien over te gaan, om een grotere financiële tegenvaller te voorkomen. Een deel van de boeren mocht van waterschappen hun land niet beregenen. Pierik ziet grote verschillen in opbrengsten tussen boeren die wel en niet mochten besproeien.

Droogte dwingt ook huishoudens tot meer watergebruik

Ook huishoudens gebruikten in 2018 meer water dan het jaar ervoor, al was de toename van 7% minder groot dan bij de boeren. Afgezien van deze uitschieter daalt het watergebruik van huishoudens al jaren, doordat huishoudelijke apparaten als wasmachines en vaatwassers zuiniger zijn geworden.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Laatste reacties

 • René de jong

  Volgens het AD is er beregend met leidingwater....

 • farmerbn

  Boeren die grondwater gebruiken om te beregenen nemen alsnog het water die hun gronden hebben doorgelaten. Grondwater is niet verbruikte regen die opgeslagen ligt onder boerengrond. Grondwater gebruiken is daarom ook helemaal niet erg.

 • PieterXT

  Is al hersteld René.

 • missis

  Niet alleen boeren ook de burger heeft veel vaker gedoucht en gebadderd!

Of registreer je om te kunnen reageren.