Home

Nieuws

BIJ12: registratie nodig nieuwe werkwijze taxaties

De nieuwe werkwijze voor automatische taxaties van provinciaal uitvoeringsorgaan BIJ12 vraagt om twee handelingen van de grondgebruiker.

Ten eerste moeten grondgebruikers zich eenmalig online registreren in MijnFaunazaken. Ten tweede moeten zij digitaal de percelen van RVO.nl ophalen. Geen registratie betekent dat er geen automatische taxatie in 2020 wordt uitgevoerd. Dat meldt BIJ12.

Online koppeling

Voor de registratie is het KVK-nummer nodig. Belangrijk daarbij is om ook de in gebruik genomen percelen te registreren. De online koppeling met RVO.nl moet dit soepel laten verlopen. Grondgebruikers die geen KVK-nummer hebben, maar wel geregistreerd staan bij RVO.nl, kunnen een online formulier invullen en versturen. Na verwerking van de gegevens ontvangen die grondgebruikers een e-mail met gegevens voor de registratie.

Automatische taxatie

Voor de provincies Gelderland, Groningen, Utrecht en Fryslân worden percelen – gelegen binnen een ganzenrust- of foerageergebied, automatisch getaxeerd. Boeren hoeven hiervoor geen aanvraag voor tegemoetkoming in schade in te dienen.

Nieuw online protaal

MijnFaunazaken is sinds november 2019 een nieuw online portaal voor boeren en andere grondgebruikers. Hier worden tegemoetkomingsaanvragen in faunaschade digitaal afgehandeld.

Of registreer je om te kunnen reageren.