Home

Nieuws

Veel meningen en vragen over duurzame bodem

Duurzaam beheer van alle landbouwgrond is het doel voor 2030. De meningen zijn nog wel verdeeld over wat duurzaam is en hoe dat gemeten moet worden, bleek op de Bodemtop.

Het lijkt een helder doel dat minister Carola Schouten van LNV heeft opgenomen in haar Nationaal Programma Landbouwbodems. Ze benadrukte het nog maar eens bij de opening van de nationale Bodemtop deze week. Dat boerenwijsheid onmisbaar is voor een goede bodem kon op bijval rekenen bij de 400 deelnemers, in het bijzonder bij de vele boeren in de zaal (circa 30% volgens handopsteken).

Veel vragen

Maar veel vragen waren er ook in andere inleidingen en vanuit de deelnemers. Wat is duurzaam beheer nou in de praktijk? Hebben we het over wat aanpassingen van de huidige reguliere landbouw? Betekent het een forse omslag naar een totaal ander bodemgebruik? Geen kunstmest, alleen stromest bijvoorbeeld? Hoe staat de bodem er nu voor? Zijn er verschillen tussen teelten en regio’s? En zijn verschillen te verklaren?
Discussie was er ook over het veelbesproken verdienmodel. Gaat de markt duurzaam beheer belonen, en hoe dan? Zeker zolang er zoveel verschillende invullingen van duurzaamheid zijn.

Open Bodemindex

Met de Open Bodemindex werd een model gelanceerd om grondkwaliteit uit te drukken in een getal op basis van gegevens die voor een groot deel nu al beschikbaar zijn. Dat kan ook handvatten bieden om duurzame grond tot waarde te brengen. Maar het levert ook meteen discussie op over de gebruikte gegevens.

Keuzes maken

Duidelijk werd ook dat de boer niet meer de enige is die belang heeft bij een duurzaam beheer van de bodem. Drinkwater, waterbeheer, natuur en biodiversiteit zijn maar een paar aspecten die een rol spelen. Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden, volgens bodemprofessor Lijbert Brussaard. “Niet alles kan overal en altijd”, hield hij de zaal voor als een van de vele uitdagingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.