Home

Nieuws

ZLTO start spoedprocedure tegen staleisen Brabant

Boerenorganisatie ZLTO is voor een spoedprocedure opnieuw naar de rechtbank Den Haag gestapt vanwege de Verordening natuurbescherming van de provincie Noord-Brabant.

Met de nu ingezette spoedprocedure moet voorkomen worden dat veehouders voor 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare vergunningaanvraag moeten indienen voor het aanpassen van verouderde stallen die per 1 januari 2022 zouden moeten voldoen aan de Verordening. Al in juli 2018 heeft ZLTO de provincie Noord-Brabant gedagvaard om dezelfde reden: dat door de Verordening veehouders verplicht worden hun verouderde stallen aan te passen aan strengere emissiereductie-eisen. Nu duidelijk is dat de rechtbank Den Haag dit jaar geen uitspraak meer zal doen over de houdbaarheid van de Verordening natuurbescherming, is besloten een spoedprocedure in te stellen. ZLTO wil met de spoedprocedure bereiken dat het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt opgeschort totdat er meer duidelijkheid bestaat over de juridische houdbaarheid van de Verordening natuurbescherming.

Je kunt niet van veehouders verlangen dat ze nieuwe vergunningen moeten aanvragen, terwijl er nauwelijks systemen voorhanden zijn en niet duidelijk is of het beleid juridisch wel standhoudt

Wim Bens, voorzitter ZLTO

Zitting in Den Haag

Advocaat Marieke Toonders van Linssen Advocaten in Tilburg verwacht dat in oktober of november de zitting in Den Haag zal zijn. “Elders in de pers was sprake van een procedure in Den Bosch, maar dat klopt niet, de spoedprocedure dient ook in Den Haag.”

Grote onduidelijkheid over stalsystemen

De belangrijkste reden voor deze spoedprocedure is de grote onduidelijkheid die er is over stalsystemen. “Je kunt niet van veehouders verlangen dat ze nieuwe vergunningen moeten aanvragen, terwijl er nauwelijks systemen voorhanden zijn en niet duidelijk is of het beleid juridisch wel standhoudt”, zegt Wim Bens, voorzitter van ZLTO in het Eindhovens Dagblad.

Alleen voor koeien speciale vloeren

De uitkomsten van een extern onderzoek van ZLTO naar alle beschikbare stalsystemen die voldoen aan de nieuwe, strenge normen blijkt dat er alleen voor koeien speciale vloeren zijn. Voor zeugen met kleine biggen is 1 stalsysteem beschikbaar. Maar voor een groot aantal andere dieren, zoals dragende zeugen, vleesvarkens, konijnen, geiten en vleeskalveren, zijn die er nu niet. Alleen de installatie van een luchtwasser is een mogelijkheid om te voldoen aan de nieuwe normen. Ook is er een categorie dieren waar zelfs een luchtwasser geen uitkomst biedt, zoals jongvee en vleesstieren.

Dossieropbouw van belang

Als veehouders voor 1 januari 2020 geen ontvankelijke en vergunbare aanvraag hebben ingediend, is er op dit moment sprake van een strafbaar feit. Lopende rechtszaken ontslaan veehouders niet van de verplichting een volledige en vergunbare vergunningaanvraag in te dienen. Volgens advocaat Toonders is het wel belangrijk dat veehouders een dossier gaan opbouwen. Indien niet kan worden voldaan aan de eis voor een vergunningaanvraag, is het advies een brief te schrijven aan het College van Burgemeester en Wethouders van de eigen gemeente en het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. In die brief kan bijvoorbeeld gevraagd worden welke erkende brongerichte technieken kunnen worden toegepast op het eigen bedrijf en op welke wijze voor het bedrijf een Natuurbeschermingswet vergunning kan worden verkregen. De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk als er een strafzaak zou komen. Daarnaast is het aan te raden gemaakte advieskosten en legeskosten voor de aanpassing van verouderde stallen goed in beeld te hebben en te bewaren.

Of registreer je om te kunnen reageren.