Home

Nieuws 2 reacties

Schouten grijpt niet in bij vergunning geitenbedrijf

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, grijpt niet in bij de vergunning die is verleend voor uitbreiding van een geitenhouderij in Hurwenen. Dat blijkt uit haar antwoorden op vragen van PvdA-Kamerleden William Moorlag en Lilianne Ploumen.

Doordat de gemeente te laat reageerde kreeg het geitenbedrijf een vergunning om uit te breiden met 6.000 opfokgeiten. Bij rechtszaken die de gemeente vervolgens aanspande, spraken zowel Rechtbank Gelderland als de Raad van State uit dat de vergunning moest worden verleend. De omgevingsvergunning voor het bedrijf werd ‘van rechtswege’ verleend omdat de gemeente niet op tijd reageerde. Daarmee kan het bedrijf doorgroeien naar 13.000 geiten. Dit speelde vóór in Gelderland een verbod op de uitbreiding van geitenbedrijven werd ingesteld.

Verantwoordelijkheid vergunningverlening ligt bij gemeente en provincie

De PvdA vroeg via Kamervragen aan minister Schouten om in te grijpen. Zij reageert dat nadrukkelijk de gemeente en provincie verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening.

De minister erkent dat bij het verstrekken ervan fouten zijn gemaakt en dat vergunning is verleend zonder dat daar een belangenafweging aan ten grondslag lag.

Desondanks wil Schouten niet ingrijpen. Ook landelijk niet. “Ik kan begrijpen dat omwonenden zich zorgen maken over de verhoogde kans op longontstekingen in de buurt van geitenhouderijen, zoals is geconcludeerd in het onderzoeksprogramma Veehouderij en Gezondheid en Omwonenden (VGO). Provincies hebben op grond van het omgevingsrecht de bevoegdheid om vanuit het voorzorgprincipe tijdelijke maatregelen te nemen. Inmiddels hebben negen provincies van deze bevoegdheid gebruikgemaakt. Een landelijk uitbreidingsverbod wordt op dit moment niet overwogen, omdat ik erop vertrouw dat provincies in staat zijn zelf een goede afweging in deze te maken”, reageert Schouten.

Vergunning uitbreiding geschorst

Het betreffende geitenbedrijf zit op meerdere locaties. Tussen gemeenten, provincie, een stichting van burgers en de ondernemer lopen meerdere procedures. De vergunning voor de uitbreiding is momenteel geschorst, waardoor de bouw nog niet kan beginnen. De ondernemer is met gemeente en provincie in gesprek over een oplossing.

Laatste reacties

  • bumke

    Als aan alle regels wordt voldaan mag je uitbreiden ook al gaat dit ten koste van mensenlevens!! in welke tijd leven we eigenlijk? papier of werkelijkheid. Hallo mensen wordt eens wakker en neem je verantwoordelijkheden!

  • siebe66

    je kunt beter naast een geiten bedrijf wonen dan in de randstad. dat is pas ongezond.

Of registreer je om te kunnen reageren.