Home

Nieuws 3 reacties

Mestproductie in 2018 onder plafonds

De Nederlandse mestproductie is in 2018 opnieuw gedaald. Zowel fosfaat als stikstof zitten onder de mestplafonds.

De mestproductie van de Nederlandse veestapel in 2018 ligt definitief onder de plafonds die met Brussel zijn afgesproken. Dat blijkt uit de definitieve cijfers over de mestproductie in 2018 van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS).

De totale hoeveelheid stikstof daalde met 2% ten opzichte van 2017 en komt uit op 503,5 miljoen kilo. Het plafond is vastgesteld op 504,4 miljoen kilo.

Lees verder onder de grafieken.

Fosfaat

De hoeveelheid fosfaat daalde met 4% naar 162 miljoen kilo, ruim onder het plafond van 172,9 miljoen kilo.

Melkvee na middeling onder stikstofplafond

Melkvee produceerde in 2018 bijna 290 miljoen kilo stikstof (min 4%) en 78,7 miljoen kilo fosfaat (min 7%). Daarmee zit de fosfaatproductie door melkvee ruim onder het sectorplafond en stikstof nog net iets erboven.

Lagere gehalten in mengvoer

De daling komt door lagere melkveeaantallen en door lageren gehalten in het mengvoer. Dat komt bij stikstof niet naar voren, omdat het stikstofgehalte in het ruwvoer duidelijk hoger was in het uitzonderlijk droge jaar 2018 waarin bovendien het aandeel gras en graskuil in het rantsoen steeg ten koste van snijmais. Het voergebruik per koe steeg in 2018, voornamelijk door de hogere gemiddelde melkproductie die uitkwam op 8.850 kilo per koe per jaar (8.675 in 2017).

Middelen ruwvoer

Voor de beoordeling van het Nederlandse mestbeleid door de Europese commissie zijn afspraken gemaakt over middeling van gehalten stikstof en fosfor in ruwvoer. Daarbij wordt gemiddeld over de afgelopen 5 jaar, zonder de kalenderjaren met de hoogste en laagste waarde. De mestproductie van melkvee komt dan uit op 277,4 miljoen kilo stikstof en 81,5 miljoen kilo fosfaat. Beide waarden liggen dan onder de afgesproken sectorplafonds.

Vleesvee

De fosfaatproductie van vleesvee steeg in 2018 met 12% naar 12,1 miljoen kilo fosfaat.

Varkens stabiel

De mestproductie van de varkensstapel was in 2018 vrijwel gelijk aan 2017 en kwam uit op 96,8 miljoen kilo stikstof en 37,7 miljoen kilo fosfaat. Het aantal varkens daalde licht, maar het fosforgehalte in het voer was iets hoger.

Forse daling fosfaat bij pluimvee

De fosfaatproductie van de pluimveestapel is duidelijk gedaald, met 6% naar 25,9 miljoen kilo. Ook de stikstofproductie daalde met 6% naar 56,7 miljoen kilo. Dat ligt in beide gevallen ruim onder het sectorplafond. Vooral de mestproductie van vleeskuikens daalde, voor een belangrijk deel door de andere telmethode van dieren, die nu is gebaseerd op het I&R-systeem voor pluimvee.

Overige diersoorten

Bij de overige diersoorten steeg de fosfaatproductie met 16% naar 7,7 miljoen kilo. Dat werd vooral veroorzaakt door de mestproductie van paarden en pony’s. Melkgeiten produceerden 16% meer fosfaat en kwamen binnen deze categorie uit op 2,3 miljoen kilo fosfaat.

Laatste reacties

 • Fosfaat productie vleesvee steeg met maar liefst 12%.
  Melkvee niet. Is het dan niet voorbarig om 20% af te romen?
  Of gaat men ervan uit dat de fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee naar het melkvee gaat. Kan bijna niet. Als men al dat vleesvee weer zou laten afkalven zou men dus rechten van de melkveehouderij moeten kopen.

 • deB.

  Klopt helemaal, melkveehouders zijn weer de klos

 • Peerke1

  Hebben we toch te weinig geproduceerd. Het gas der maar weer op.

Of registreer je om te kunnen reageren.