Home

Nieuws

BVOR: 1,7 miljoen ton compost geproduceerd in 2018

Verreweg de meeste compost wordt afgezet in de landbouw.

Nederland heeft in totaal ruim 1,7 miljoen ton compost geproduceerd in 2018. Deze hoeveelheid ligt iets lager dan afgelopen jaar (1,8 miljoen ton). Dat meldt Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR). Oorzaak van de lichte afname ligt vooral bij de toegenomen verontreinigingen in gft-afval waardoor een grotere hoeveelheid niet-composteerbare residuen ontstaat. Een exact cijfer over de hoeveelheid compostproductie blijkt echter lastig te berekenen. Volgens BVOR melden kleine composteerinrichtingen niet altijd de hoeveelheden compost bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) en uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Verschillen in kwaliteit compost

Verreweg de meeste compost wordt afgezet in de landbouwsector (80% van de gft-compost en 60% van de groencompost). Compost wordt naar verschillende sectoren afgezet en komt vooral gecertificeerd op de markt. De groei van gecertificeerde compost is al enige jaren gaande en blijft doorzetten, volgens BVOR. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gft-compost en groencompost. De samenstelling verschilt en de vraag verschilt per sector. Zo bevat groencompost minder stikstof, fosfaat en verontreinigingen, terwijl gft-compost juist een wat hoger gehalte organische stof heeft. Ook speelt mee onder welke kwaliteitsklasse de compost valt.

Kwaliteitsklassen

Keurcompost wordt afgezet in 3 verschillende kwaliteitsklassen: klasse A, B, en C, waarbij A het hoogste niveau is. In 2018 is de productie van de hogere kwaliteitsklassen A en B bij zowel Keurcompost uit groen- en gft-afval gestegen ten opzichte van eerdere jaren. Volgens BVOR wordt deze trend veroorzaakt doordat akkerbouwers, die sinds 1 januari 2017 telen onder het voedselveiligheidscertificaat, alleen nog keurcompost klasse A en B mogen gebruiken.

Lees ook: Gewasderogatie en koolstofbemesting in mestbeleid

Of registreer je om te kunnen reageren.