Home

Nieuws 1 reactie

Vertrouwen varkenshouder fors gestegen

Varkenshouders hebben flink meer vertrouwen gekregen in hun bedrijf en hun toekomst. Ook bij pluimveehouders nam het vertrouwen toe.

Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex van Wageningen Economic Research (WER) voor het eerste kwartaal van 2019.

Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018 steeg de varkenshouder-index met 17 punten. Daarmee is de varkenssector de meest optimistische van alle landbouwsectoren en was deze score nog nooit zo hoog. De index staat nu op ruim 27 punten: dat is ruim 12 punten boven het gemiddelde van alle sectoren samen. De pluimveehouder-index nam met 9 punten toe tot ruim 15 punten.

Vertrouwen boer in intensieve sector schommelt flink

Uit de index blijkt dat het vertrouwen van boeren in de intensieve sector flink schommelt van kwartaal op kwartaal. “Dit komt vermoedelijk door de marktwerking. De prijzen in de varkens- en pluimveesector zijn op het moment goed, wat in het algemeen ook zorgt voor een betere stemming. In de varkenssector draagt AVP in China daaraan bij”, aldus Esther de Snoo, woordvoerder namens LTO Nederland.

De vertrouwensindex voor de gehele land- en tuinbouwsector kwam uit op bijna 15 punten. Daarmee is de index op bijna hetzelfde niveau als in dezelfde periode vorig jaar.

Stemmingsindex gedaald

De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven is in het eerste kwartaal iets afgenomen, met ongeveer een halve punt. Toch fluctueert de index flink per sector. Zo steeg de stemmingsindex van de varkenshouderij met bijna 20 punten, terwijl die van pluimveehouders met 4 punten daalde. De stemming onder melkveehouders bleef nagenoeg gelijk: de index steeg met 1 punt.

De Agro Vertrouwensindex bestaat uit 2 indexen: de huidige stemming op het bedrijf (stemmingsindex) en de index over de middellange termijn.

Eén reactie

  • massy

    Dat vertrouwen is alleen gebaseerd op de prijs die op dit moment betaald word voor de varkens.

Of registreer je om te kunnen reageren.