Home

Nieuws 14 reacties

Extra geld en uitstelmogelijkheid voor sanering asbestdaken

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, trekt € 5 miljoen extra uit voor de sanering van asbestdaken.

Het geld is bestemd voor schrijnende gevallen, waarbij dakeigenaren de sloop van de asbestdaken niet kunnen betalen en voor wie het asbestfonds onvoldoende oplossing biedt. “Het geld is echt bestemd voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken”, zegt Van Veldhoven tijdens de behandeling van het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden per 2025. Het ministerie gaat er vanuit dat 5 tot 10% van de mensen de asbestsanering niet kan betalen.

Mogelijkheid gemeenten voor uitstel asbestverbod

Tijdens het debat zegt Van Veldhoven gemeenten de mogelijkheid te willen geven om uitstel te geven voor het asbestverbod als er grote projecten als sloop, grootschalige renovatie of gebiedsgerichte verduurzaming gaan plaatsvinden. De staatssecretaris wil deze uitstel maximaal 3 jaar toestaan, anders wordt volgens haar de versnelling uit de asbestsanering gehaald.

Het invoeren van risicogerichte sanering voor alle daken, wil Van Veldhoven niet omdat dit duurder is. Het beoordelen of daken aan het verweren zijn, kost per keer € 300, waarbij de daken vervolgens alsnog gesaneerd moeten worden, legt ze uit.

Eerste Kamer kritisch over haalbaarheid wetsvoorstel

De Eerste Kamer is zeer kritisch over het invoeren van het wetsvoorstel dat asbestdaken per 2025 verbiedt. De Kamerleden hebben twijfels of het verbod wel proportioneel en haalbaar en betaalbaar is. Alleen SP, D66 en PvdD zijn uitgesproken voorstanders van het wetsvoorstel.

We moeten deze versnelling doorzetten in plaats van het momentum te verliezen

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

‘Einddatum motiveert asbestdaken versneld te verwijderen’

Van Veldhoven benadrukt dat als het verbod op asbestdaken niet wordt ingevoerd, het risico van de asbestdaken toeneemt ‘in plaats van dat we dichter bij een verwaarloosbaar risico komen’. Het stellen van een einddatum per 2025 moet iedereen motiveren om asbestdaken versneld te verwijderen. “We moeten deze versnelling doorzetten in plaats van het momentum te verliezen”, zegt de staatssecretaris.

Zonder wet verwacht ze dat de asbestdaken in 2040 of 2045 verwijderd worden, omdat de daken dan op een natuurlijk moment vervangen zullen worden. Van Veldhoven benadrukt echter dat de daken in de tussentijd verder gaan verweren, waardoor meer asbestvezels vrijkomen van de daken en de gezondheidsrisico’s toenemen. “De sleutel om het verbod op asbestdaken door te voeren, zit in de wijze waarop het wordt geregeld. Het moet voor iedereen haalbaar zijn”, zegt Van Veldhoven.

Zorgen over betaalbaarheid asbestsanering

Ze erkent de zorgen die de Eerste Kamerleden uiten over de mensen en ondernemers die de sanering van de asbestdaken niet kunnen betalen. Daarop reageert ze dat de vervanging van een asbestdak ongeveer 25% duurder is dan van een ander dak. De wet dwingt dakeigenaren om daken eerder te vervangen, maar deze daken zijn minimaal 30 jaar oud zijn en zouden toch op relatief korte termijn vervangen moeten worden.

Voor de zomer duidelijkheid over asbestfonds

Van Veldhoven wil voor de zomer duidelijkheid geven over het asbestfonds waaruit mensen met financieringsproblemen geld kunnen lenen voor de sanering. Ook wil ze kijken of open werkbakken bij de sanering deze zomer toegelaten kunnen worden en of er andere technieken zijn om goedkoper en veilig te kunnen saneren.

Laatste reacties

 • agratax.1

  Waar komt de regel vandaan, dat na 30 jaar een dak vervangen moet worden? Goede dakpannen liggen veel langer als ik door een Vinex wijk rij, zie nog geen vervangen daken of het moet al zijn vanwege nieuwe dakisolatie. Dus 30 jaar lijkt me weer eens een kreet om als politicus je zin door de drammen.

 • polsbroek

  Dat S P ,D66,en PvdD voor zijn kan ik begrijpen hoe meer moeten stoppen hoe liever dat noemen ze landsbelang lekker over de rug van een ander

 • met het alleen het vervangen van daken zijn veel eigenaren er niet. In de meeste gevallen moet er een geheel nieuwe bovenbouw op,het wordt dan interessanter om te gaan kijken naar volledige nieuwbouw. En dan komt het traject van vergunningen eraan wat zorgt voor nog meer tijd en in de meeste gevallen bezwaarschriften..

 • Kortom. Er verandert niets.

 • boerderij12

  zo 5 miljoen euro dat schiet op

 • Peerke1

  Als je geen nieuw dak kan betalen dan biedt het aanbod van Sientje ook geen enkele oplossing. Bovendien is er meteen ook weer sprake van discriminatie. Alleen als je arm bent krijg je subsidie. De rijken krijgen subsidie voor een nieuwe Tesla!!!!!

 • Mbmb

  Dit armzalige gebaar wordt alleen maar symbolisch gemaakt om de wet er doorheen te drukken. Reken maar dat er wat pressie komt op de eerste kamer leden om alsnog akkoord te gaan. Het kabinet wil dat voorkomen dat de wet wordt getorpedeerd en gooit er nog even 5 mljn in voor de vorm. Wat een land!

 • a.van.hoof1

  Waarom wordt er niet geluisterd naar deskundigen zoals dhr. van Willigenburg.
  Zie volgende reactie. Om de verzekeraars tegemoet te komen? Daar hoeven we al helemaal geen medelijden mee te hebben. Bij de combiluchtwassers was één rapportje van de WUR voldoende om de reductie van deze wassers te halveren. Als het de regering past kan de wet blijkbaar dus wel aangepast worden.

 • a.van.hoof1

  Laat mij één rapport zien, zegt Jan van Willigenburg, waaruit blijkt dat mensen asbestkanker kunnen krijgen door een asbestdak op het schuurtje in de achtertuin, of golfplaten op een oude stal op de boerderij. ,,Die rapporten zijn er niet", is hij beslist. En dus, vindt de asbestdeskundige uit Nieuwegein, is het asbestverbod op daken, waarover de Eerste Kamer volgende week stemt, onzinnig. ,,Er is niks dat klopt aan dit plan. Het heeft financieel enorme consequenties en is operationeel volstrekt onhaalbaar. Het is de grootste hoax die je maar kunt bedenken.” In 2025 alle daken asbestvrij: is dat haalbaar? is ongevaarlijk. Sentimentpolitiek De Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM) noemt het verbod op asbestdaken een vorm van 'sentimentpolitiek'. De NVMM stelt in een brief aan de Eerste Kamer vast dat het merendeel van de asbestdaken in Nederland de gezondheid niet in gevaar brengt. • a.van.hoof1

  Toch schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Verkeer en Infrastructuur) deze maand in háár laatste brief aan de Eerste Kamer: ‘Er bestaat geen verschil van inzicht over de gevaarseigenschappen van asbest.’ Van Veldhoven vindt dat ‘blootstelling via de leefomgeving’ zoveel mogelijk voorkomen moet worden, en zo snel mogelijk. Verzekeraars helpen En dus moeten de daken weg, allemaal. Terwijl de hoeveelheid asbest in de lucht in de verste verte niet in de buurt komt van de wettelijke normen, zegt Van Willigenburg. ,,Dit gaat niet over gezondheid, maar over geld", is zijn conclusie. ,,De verzekeraars zijn er goed mee. Die halen de asbestdaken nu uit de dekking, omdat die hen bij een brand miljoenen kosten. Op zich is dat een legitieme reden. Maar vertel dan dat eerlijke verhaal. Dat wij met zijn allen een paar miljard op moeten brengen om de verzekeraars te helpen.” Ook Van Willigenburg schreef de 75 leden van de Eerste Kamer afgelopen week nog een brief - ,,Een laatste poging om ze op andere gedachten te brengen.” Hij waarschuwt voor de ‘maatschappelijke ontwrichting’, de ‘duizenden gezinnen’ die in grote financiële problemen komen. De Nieuwegeinse expert stelt - net als de Vereniging Eigen Huis - voor om de asbestdaken gefaseerd te vervangen: eerst de oudste en meest verweerde, daarna stap voor stap de rest. Dat een asbestdak zo gevaarlijk is: het is gewoon een hype. En we nemen de meest krankzinnige maatregelen.”

 • Gat

  En hier net over de grens in belgië blijven ze gewoon rustig liggen. In nederland noemen ze het risico, ik noem het werkgelegenheid verschaffen. Ben benieuwd wat volgende wordt, wat alleen bij landbouwers verboden kan worden

 • Zuperboer

  De kabinetten van Rutte hebben ons land veel hoofdpijndossiers opgeleverd. Wat is er toch loos met ons landje? De ene na de andere sof komt tevoorschijn. Pensioenen, gaswinning, ICT projekten, Schouten met d'r broddelwerkjes. Ach, als t geld voor Italie, Griekenland en Spanje maar op tijd wordt overgemaakt.

 • aardappelboer

  Nou ik wacht nog wel even totdat er een betere regeling komt en anders pas in 2025 dak eraf maar waarschijnlijk zal het nog wel weer uitgesteld worden.

 • putten

  een druppel op een gloeiend dak en alleen voor de buhne.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.