Home

Nieuws

Borne stapt naar RvS vanwege mestverwerker Twence

Na een lange en deels moeizame extra gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad van Borne dinsdagavond 9 april ingestemd met het beroep dat het college van van burgemeester en wethouders gaat instellen tegen het provinciaal inpassingsplan (PIP) dat de provincie Overijssel heeft ingesteld. Door deze PIP wil de provincie het mogelijk maken dat Twence de mestverwerker in Zenderen op het terrein Elhorst-Vloedbelt kan realiseren.

Tevens zal in het beroepschrift bezwaar worden gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor de mestverwerker. Het college kan na deze beslissing mede namens de gemeenteraad van Borne bezwaar maken tegen de gang van zaken bij de Raad van State. De reden van de stap ligt in de beslissing van de provincie Overijssel op 27 februari om de mestvergister van Twence er door middel van een provinciaal inpassingsplan ‘door te drukken’. Hiermee nam de provincie de regie over en werd het gemeentebestuur van Borne buitenspel gezet.

Beroepschrift moet nog getoetst en aangescherpt worden

Voorafgaand aan de extra gemeenteraadsvergadering, waarin het beroepschrift tegen de komst van de mestverwerker het enige agendapunt bleek, was er een politiek beraad. Daarin werd uitvoerig gediscussieerd over het conceptberoepschrift van het college. Volgens verantwoordelijk wethouder Michel Kotteman zijn er enkele redenen voor het college om in beroep te gaan. “We willen hiermee een signaal geven aan de inwoners van Zenderen, daarnaast willen we de regie terugkrijgen en als serieus gesprekspartner van de provincie gezien worden.”

Met 11 stemmen voor en 4 tegen stelde de raad zich in een hoofdelijke stemming uiteindelijk achter het bezwaarschrift. Alleen VVD en GroenLinks-PvdA waren tegen. Toch was er kritiek. Volgens enkele raadsleden was de tekst ‘onduidelijk en slecht onderbouwd’. Verschillende partijen zouden graag zien dat de tekst nog eens op zijn juridische houdbaarheid wordt getoetst en aangescherpt voor het naar de Raad van State gaat. Dat werd door het college toegezegd.

Voor 24 april moet beroepschrift bij RvS zijn

Behalve de gemeente Borne gaat ook de Stichting behoud Elhorst/Vloedbelt in beroep tegen de beslissing van de provincie. Dat doet de stichting samen met de dorpsraad van Zenderen.

De reden een extra raadsvergadering uit te schrijven, heeft te maken met de beroepstermijn. Voor 24 april moet een beroep door de Raad Van State ontvangen zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.