Home

Nieuws 5 reacties

MOB bereidt zich voor op omvallen programma stikstof

De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vraagt de overheid om alle meldingen die zijn gedaan in het kader van het programma aanpak stikstof (PAS) openbaar te maken.

Dat betekent dat alle gegevens die veehouders via een zogenoemde PAS-melding aan de overheid hebben bekend gemaakt, voor iedereen toegankelijk worden. MOB wil die gegevens gebruiken als de rechter het PAS de prullenmand ingooit.

Stikstofdepositie op natuurgebieden

Sinds de invoering van het programma aanpak stikstof hebben de PAS-meldingen vooral betekenis voor bedrijven die de bestaande situatie wilden vastleggen en voor bedrijven die zich ontwikkelden, zonder dat daarbij sprake was van een stikstofdepositie op natuurgebieden die boven de grenswaarde uitkomt. De grenswaarde is afhankelijk van de situatie; 1 mol per hectare per jaar of 0,05 mol per hectare per jaar. De PAS-melding is geen vergunning.

Melding bestaande situatie

Het PAS werd ingevoerd onder meer om te voorzien in de situatie dat een groot aantal bedrijven eigenlijk een vergunning nodig had in het kader van de Natuurbeschermingswet. In het PAS kon het merendeel van die bedrijven volstaan met een melding van de bestaande situatie, zonder vergunning aan te vragen.

Die meldingen kunnen echter een heel andere betekenis krijgen, als de Raad van State dit voorjaar een uitspraak doet over het PAS. MOB zegt over de PAS-meldingen te willen beschikken, vóórdat de rechter tot een oordeel komt. Mocht het PAS bij die uitspraak sneuvelen, dan zou het kunnen dat de bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan alsnog vergunningplichtig worden. Volgens MOB zou het zelfs kunnen dat ontwikkelingen teniet moeten worden gedaan.

Zienswijze indienen

Boeren die van het ministerie een bericht hebben gehad dat MOB gegevens van hun PAS-melding heeft opgevraagd, kunnen bezwaar maken middels een zienswijze aan het ministerie van LNV. Maar dat betekent niet dat de gegevens dan niet verstrekt worden. Er zijn niet veel gronden op basis waarvan de verstrekking van gegevens kan worden geweigerd. Bedrijfsvertrouwelijke gegevens hoeven niet worden vrijgegeven en ook gegevens die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer worden niet openbaar gemaakt.

LTO Nederland heeft leden desgevraagd aangegeven hoe ze op het verzoek kunnen reageren. De belangenorganisatie ziet echter geen juridische mogelijkheden om te voorkomen dat de gevraagde gegevens worden vrijgegeven door de overheid.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • hollandagri

  Op grond van de AVG valt er veel meer onder persoonsgegevens. LNV legt wel wet Wob uit maar de AVG niet die van toepassing is voor veehouders die anders dan in een BV boeren. Bovendien wil de MOB alle pas meldingen en een aparte lijst van de Boeren. DAt stigmatiseren naar economische en sociale identiteit is in strijd met de AVG. De NMV heeft een concept zienswijze verstrekt.

 • koestal

  Wil de laatste boer het licht uit doen ?

 • bankivahoen

  Zo langzamerhand zie je dat alles geoorloofd is om ons boeren te laten verdwijnen. Vroeger was er ook een bevolkingsgroep die steeds verder in het nauw gedreven werd ,zij kregen een ster op hun kleding, MOB wil onze gegevens openbaar. Zoek de verschillen!

 • koestal

  Heksenjacht van MOB

 • farmerbn

  Als de overheid gegevens aan de mob geeft kunnen ze ook de RIVM-gegevens aan Vogelaar geven.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.