Home

Nieuws 8 reacties

Hordijk: geen sprake van toetsen van eigen werk

Een commissie van onafhankelijke deskundigen gaat kijken naar de meet- en rekenmethoden die worden gebruikt voor het stikstofbeleid. De econometrist Leen Hordijk is door landbouwminister Carola Schouten vergezocht om leiding te geven aan die commissie.

Hordijk is al voordat hij aan de klus begint omstreden. Hij zou, zo is de suggestie, zijn eigen stikstofwerk gaan toetsen, omdat hij in het verleden bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) betrokken zou geweest bij het OPS-model dat aan de basis ligt van Aerius. Aerius is het model dat wordt gebruikt om de stikstofdepositie in natuurgebieden te berekenen.

Integreren van kennis

Hordijk werkte volgens zijn eigen LinkedIn-profiel van 1987 tot 1991 bij het RIVM. Op de vraag of hij zijn eigen stikstofwerk gaat toetsen antwoordt Hordijk per email: “In mijn jaren bij het RIVM heb ik niet gewerkt aan een transportmodel voor luchtverontreiniging. Dat geldt ook voor OPS. Ik ben van oorsprong econometrist en heb mij vooral gericht op het integreren van kennis via modellering. (...) Wel heb ik in die jaren zoveel van modellen als OPS geleerd en begrepen dat ik met een gerust hart een commissie zal voorzitten waarin experts op het gebied van transportmodellen van luchtverontreiniging zitten. Van het beoordelen van eigen werk is dus geen sprake.”

Internationale commissies

Hordijk legt uit dat hij in de afgelopen twee decennia in veel internationale commissies heeft gezeten die onderzoek moesten beoordelen. “Onder andere in de VS, Finland, Zwitserland, Zweden, Verenigd Koninkrijk en China. Ik hoop die uitgebreide internationale ervaring nu in Nederland te kunnen inzetten.”

Europese database voor de emissies van stikstofoxiden

Hoogleraar Hordijk heeft in de jaren tachtig (februari 1984 tot december 1987) gewerkt voor het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Oostenrijk. Hij hield zich bezig met het opzetten van een model voor het zureregenprobleem. “In mijn tijd zat alleen zwaveldioxide in dat model; na 1990 zijn achtereenvolgens stikstofoxiden en ammoniak toegevoegd. Dat model, RAINS genaamd, is eerst bij de Verenigde Naties in Genève gebruikt voor het onderbouwen van internationale afspraken over de vermindering van de uitstoot van zwaveldioxiden, stikstofoxiden en ammoniak. In latere jaren heeft ook de Europese Commissie het model gebruikt. Zelf heb ik in die jaren in internationaal verband een bijdrage geleverd aan het maken van een Europese database voor de emissies van stikstofoxiden.”

Vanuit zijn positie als hoogleraar aan Wageningen Universiteit in de jaren negentig werkte hij mee aan de ontwikkeling van het RAINS-model, met name voor Azië.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • kanaal

  altijd dus de kost verdient met milieu verzinsels en nu de rekeningen versturen naar een sector die niks kan doorberekenen .

 • Om elke verdenkingen te vermijden had men gewoon een onafhankelijk iemand moeten vragen, desnoods iemand uit het buitenland.

 • dat durft men niet

 • boerderij12

  te zot voor woorden hordijk heeft t verstand van een pinda als ie hier aan begint

 • koestal

  De slager keurt z,n eigen vlees.

 • melkveehouder .

  Het is in de rechtspraak een beginsel dat een onafhankelijk deskundigenbericht niet de schijn van partijdigheid over zich heen mag roepen. Het staat zelfs in de gedragscode van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (de StAB). Een stichting die alleen voor rechtbanken en gerechtshoven werkt, technische vraagstukken beantwoordt en adviezen uitbrengt die ten grondslag liggen aan oordeelsvorming van de rechter.

  Dat de schijn van partijdigheid wordt gewekt lijdt geen twijfel, de oproer in de media spreekt voor zich!

  Je zou denken dat een Ministerie van dit gegeven rekenschap neemt. Temeer de overheid mag verwachten dat de grondslag van het stikstof beleid ter toetsing aan de rechter zal worden voorgelegd waarbij een deskundigenbericht van doorslaggevend kan zijn.

 • safflower

  Van een ster of planeet tien duizende km van ons af kunnen ze de samenstelling van de atmosfeer meten.
  Maar van de lucht in en om een stal kunnen ze de samen stelling niet meten. Raar raar

 • jan4072

  @safflower. Het gaat niet om het meten maar om het rekenmodel. Je verlangt een eindwaarde en om daar te komen ontwerp je een rekenmodel. Hij schrijft het zelf: Hij hield zich bezig met het opzetten van een model voor het zureregenprobleem En als het model er is dan ga je meten op plaatsen die in het model passen.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.