Home

Nieuws

Borgstellingsregeling is effectief voor landbouw

Bij bedrijven die gebruik maken van het borgstellingsfonds blijken de bedrijfsresultaten significant meer te verbeteren dan bij bedrijven die geen gebruik maken van het fonds van de overheid.

Dat blijkt uit de evaluatie van de Garantstelling Landbouw 2010-2016 door Ecorys/WEcR die landbouwminister Carola Schouten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Belangrijk voor inkomenscapaciteit

De onderzoekers concluderen dat een groot gedeelte van de investeringen gedaan met de borgstellingsregeling zonder deze rijksgarantstelling niet tot uitvoer zou zijn gekomen. “De

borgstelling is van belang geweest voor de inkomenscapaciteit van deze landbouwondernemers en heeft een positief effect gehad op het jong agrarisch ondernemerschap”, aldus de onderzoekers. Ze concluderen hiermee dat de regeling doeltreffend is geweest.

€ 1,2 miljard aan agrofinancieringen

In de periode 2010 – 2016 heeft de overheid met € 275 miljoen voor 3% van het totaal aan agrofinanciering borg gestaan. Omdat de borgstellingsregeling maar een deel van de totale investering dekt, is de totale financiering die door de borgstelling mogelijk wordt gemaakt 4 à 5 keer zo groot en komt daarmee op € 1,2 miljard aan agrofinancieringen. De overheid heeft hiervoor € 21 miljoen aan interne borgstellingsreserve moeten storten.

Beddrijfsovername, verduurzaming en innovatie

Ecorys/WEcR concludeert in de evaluatie dat het belang van de borgstelling groot is voor de categorie bedrijven die investeren ten behoeve van bedrijfsovername, verduurzaming en innovatie. Van 2010 tot 2016 werd 16% van de gerealiseerde Groen Label Kassen mede gefinancierd met de borgstellingsregeling. Bij kapitaalsintensieve glastuinbouw en intensieve veehouderij wordt de borgstellingsregeling vaker gebruikt dan bij grondgebonden bedrijfstakken.

Verlenging regeling

In 2017 is de Garantstelling Landbouw gewijzigd in de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarin werd naast een basis-borgstelling een borgstelling-plus ingesteld voor borgstelling voor kredieten tot € 2,5 miljoen in plaats van € 600.000, specifiek voor verduurzamingsinvesteringen in Groen Label Kassen en gecertificeerde duurzame stallen. Minister Schouten is tevreden over de regelingen en wil deze tot 2024 verlengen. Daarnaast zal op 1 januari de regeling van de aanvullende borgstellingsmogelijkheid voor Vermogens Versterkend Krediet (VVK) worden opengesteld. Schouten onderzoekt in hoeverre deze regelingen ook gebruikt kunnen worden voor ondernemers om over te schakelen naar kringlooplandbouw of voor het nemen van stikstofmaatregelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.